Målpanel i Asana
STRATEGISK PLANERING

Förbättra den strategiska planeringen och nå de viktigaste målen

Allt från att fastställa årliga planer till budgetering: Asana hjälper dig att prioritera viktiga mål som kan sätta fart på ditt företags resultat.

Komma igångVisa demo
[Upmarket] Utmärkelse (logotyper) Strategisk planering

Erkänd som ledande av experter

Endast Asana kopplar företagsövergripande mål till det arbete som behövs för att uppnå dem

Asana är den enda arbetshanteringsplattformen där målen finns på samma plats som det arbete som utförs för att uppnå dem. Med mål kan ditt team enkelt se och fokusera på det viktigaste arbetet.

Visa demo

Låt strategi och åtgärder samspela för att leverera resultat

Koppla resurser och prioriteringar till intäktskapande arbete för att leverera snabbare resultat. Spåra och dela framstegen mot målen och ge teamen möjlighet att prioritera viktigt arbete.

Målstatus i Asana

Sätt upp mål och spåra resultat på ett ställe

Sätt upp tydliga mål för allt från årsplanering till individuella KPI:er och dela med intressenter. Spåra sedan smidigt framstegen mot dina mål med realtidsdata från integreringar såsom Salesforce.

Se mål i praktiken
Målpanel i Asana

Öka insyn i strategiska initiativ

Se hur arbete kopplas till mål, så att ditt team kan fokusera på det arbete som har störst effekt. Matcha tydligt resurser till intäktsskapande arbete för att leverera snabba resultat.

Teamen kan använda Asana för att fatta beslut för att nå våra mål.
Sebastian TodtChef för affärsinformation och verksamhet, Joyn
Läs fallstudie
Oavsett om en kampanj har en 3-dagars eller 30-dagars deadline har det varit oerhört användbart för oss att spåra många olika typer av projekt i ett enhetligt ekosystem.
Steven TaiMarknadsföringschef, Gannett
Läs fallstudie
Jag tenderar att ta till mig information bättre när den visualiseras, så jag använder ofta portfolior och arbetsbelastning. Jag kan se en veckotidslinje som visar exakt vilka uppgifter som ska göras en viss dag. Insyn i det kreativa teamets arbetskapacitet är den största förändringen från vårt tidigare system.
Jessie GeisenChef för varumärkesmarknadsföring, USA, Benefit Cosmetics
Allteftersom Zoom växte ville vi ha en standardvy över allt som pågick för att kunna prioritera arbetet och fatta beslut om verksamheten. Vi behövde synlighet, ansvarstagande, ett konsekvent arbetssätt och kunskapsdelning mellan teamen.
Ariel ChavanChef för produktsäkerhet och programledning, Zoom
Joyn logotyp

Få syn på hinder innan de ens hinner uppstå

Spåra hur intäktsdrivande arbete presterar på ett ställe, så att du snabbt kan lokalisera hinder och proaktivt lösa projektrisker. Få veta exakt vad du behöver fokusera på för att nå dina ambitiösa mål.

Budgetrapportering i Asana
Agera utifrån insikter i realtid för att fortsätta i rätt fas och hålla budgeten

Endast Asana låter dig rapportera utifrån hela din organisations projektdata, utan begränsningar. Identifiera enkelt vilka projekt som är i fas och vilka som behöver extra uppmärksamhet. Håll budgeten och leverera målen snabbare än planerat.

Spåra ert arbete från alla vinklar
Kritiska linjen med milstolpar i Asana
Identifiera den kritiska linjen för milstolpar som hjälper dig att uppnå dina mål

Viktiga initiativ som årlig planering och produktlanseringar består av en rad avgörande milstolpar och leveranser som måste slutföras i tid. Se tydligt den kritiska sekvensen av uppgifter så att du kan leverera i tid och hålla budgeten.

Hur Asana använder Asana för strategisk verksamhet
Tidsspårning i Asana
Leverera kampanjarbete i tid

För att nå kampanjmål i tid behöver man förstå hur lång tid varje uppgift tar. Jämförelser av uppskattade mot faktiska tider ger en tydlig bild av hur lång tid uppgifter och projekt tar och gör det lättare att göra justeringar om så behövs.

Kom igång
Arbetsbelastning i Asana
Hantera teamkapacitet över flera initiativ

När teammedlemmar från olika avdelningar jobbar i tvärfunktionella projekt är det svårt att se hur mycket tid de har för ditt viktiga arbete. När teamkapaciteten visualiseras på ett ställe kan du lösa potentiella hinder och nå dina mål i tid.

Förbättra kapacitetsplanering

Funktioner och kapaciteter

Ikon för mål

Universell rapportering

Rapportering översätter projektdata till visuella diagram och lättförstådda grafer. Använd data från vilket projekt eller team som helst och få en tydlig bild av vad som händer.

Ikon för mål

Mål

Anslut mål till arbetet som krävs för att uppnå dem. Identifiera enkelt projekten som stödjer viktiga affärsmål så att du kan prioritera det arbete som ger mätbara resultat.

Ikon för portfolior

Portfolior

Organisera och spåra alla teamets projekt i en enda vy med portfolior. Se hur alla dina projekt utvecklas och ta reda på mer information för att åtgärda risker.

Ikon för universell arbetsbelastning

Universell arbetsbelastning

Med universell arbetsbelastning kan du enkelt upptäcka överbelastning eller överflödiga resurser i ett projekt. Använd sedan rapporter för att få en omedelbar insikt i skillnaden mellan beräknad och faktisk arbetsbelastning.

Ikon för kritiska linjen

Kritiska linjen

Markera den längsta kedjan av projektberoende uppgifter med kritiska linjen. Se vilka uppgifter som direkt påverkar ditt projekts slutdatum så att du kan få dina viktigaste leveranser gjorda i tid.

Ikon för Salesforce-integrering

Salesforce-integrering

Spåra intäktsbaserade mål genom att kombinera Salesforce-realtidsdata med mål. Uppdatera målförlopp automatiskt i Asana med data från Salesforce, så att du kan mäta hur det går för intäktsmålen.

Ikon för paneler

Paneler

Med paneler kan du se hur arbetet fortskrider i realtid. Få en snabb översiktsbild för hur det går för projektet eller anpassa diagrammen i panelen till att fokusera på dina egna data.

Ikon för statusuppdateringar

Statusuppdateringar

Dela statusuppdateringar som är direkt kopplade till arbetet som ditt team utför. På så sätt minskar du manuellt arbete, centraliserar informationen och håller alla uppdaterade. 

Ikon för beroenden

Beroenden

Markera en uppgift som väntande på en annan uppgift med beroenden. Team med arbetsflöden för samarbete kan enkelt se vilka uppgifter de väntar på och veta när de ska börja med sin del av arbetet.

Ikon för tidslinje

Tidslinje

Tidslinjevyn är en projektvy i form av ett Gantt-diagram som visar alla dina uppgifter i ett horisontellt stapeldiagram. Med tidslinjevyn kan du enkelt se hur de olika delarna i planen passar ihop.

Ikon för kalender

Kalender

Visa projekt i kalendervyn för att se alla kommande och tidigare arbeten i ett kalenderformat. Ge intressenterna möjlighet att se slutdatum för uppgifter och det planerade projektarbetet i stort.

Ikon för tidsspårning

Tidsspårning

Med inbyggd tidsspårning kan du snabbt uppskatta den förväntade och den faktiska tiden som har lagts på uppgifter. Du kan förbättra realtidsberäkningarna av projektförlopp vilket är viktigt för budgetering och prognoser.

Vanliga frågor

Kan jag prova strategisk planering med Asana gratis?

Prova Asana gratis i 30 dagar. Inget kreditkort krävs. Kom igång med en gratis Business-provperiod och följ sedan instruktionerna på skärmen för att logga in!

Varför behöver jag en programvara för strategisk hantering?

Effektiv strategisk hantering handlar inte bara om att planera sin affärsstrategi, utan också om att genomföra den. Med Asana kan du utforma, spåra och rapportera om intäktsskapande arbete så att dina team alltid är fokuserade på de viktigaste initiativen. Eftersom arbete och rapportering händer på ett och samma ställe, är det lätt att spåra viktiga initiativ och lösa problem innan de blir hinder.

Hur bör jag välja ett strategiskt hanteringsverktyg?

Din strategiska hanteringsplattform bör vara mer än bara ett planeringsverktyg. Leta efter en programvara som låter dig planera, spåra och rapportera om ditt arbete på ett och samma ställe. Ett bra strategiskt hanteringsverktyg ökar inblicken inom och mellan team, så att alla förstår hur deras arbete för verksamheten framåt. 

Det bästa sättet att veta om ett strategiskt hanteringsverktyg passar dig är att prova det! Alla kan prova Asana gratis i 30 dagar. Prova Asana i dag.

Kom igång med världens främsta programvara för att ställa in mål och nyckelresultat (OKR:er), enligt G2 Crowd⁴

Komma igångVisa demo

1. Mer information om vår G2-företagsrecension

2. Mer information om vårt Gartner Peer Insights-pris

3. Mer information om The Forrester Wave™-rapporten från fjärde kvartalet 2022: Verktyg för samarbetsstyrning

4. Mer information om vår G2 Crowd OKR-recension