Asana integritetspolicy

section icon
section icon

UPPDATERAD: 16 DECEMBER 2022 | TRÄDER IKRAFT: 1 JANUARI 2023

Asana är en arbetshanteringsplattform som erbjuder medarbetarteam de verktyg de behöver för att utföra sitt arbete.

På Asana ser vi ditt uppdrag som vårt uppdrag. Vi har åtagit oss att skydda dina integritetsrättigheter, så att du kan fokusera på det arbete som är viktigast för ditt företag – med sinnesfrid.

Denna integritetspolicy beskriver hur Asana behandlar dina uppgifter och förklarar vilka val som är tillgängliga för dig gällande dina uppgifter. För att lära dig mer om Asanas engagemang för din integritet, läs igenom vårt integritetsåtagande.

Om du har några frågor eller funderingar om hur Asana behandlar dina uppgifter eller om denna integritetspolicy kan du kontakta oss när som helst på privacy@asana.com. Du kan se de tidigare versionerna av denna integritetspolicy i avsnittet Tidigare integritetspolicyer.

Vad förändras med den här uppdateringen

Det är viktigt för oss att du tydligt kan förstå hur vi behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har enligt integritets- och dataskyddslagarna. Vi har uppdaterat vår integritetspolicy så att den innehåller nya upplysningar och val enligt dessa nya lagar.

Vi välkomnar alla frågor, funderingar eller återkoppling från dig om uppdateringarna i denna integritetspolicy. Du kan också se den tidigare versionen av integritetspolicyn här eller via länken längst ner i sekretesspolicyn.

Innehållsförteckning
Vår relation till digUppgifter som vi behandlarHur vi använder dina uppgifterHur vi lämnar ut din informationSkydd, lagring, överföring och retention av dina uppgifterAnnan viktig informationDina integritetsrättigheterIntegritetsinformation för invånare i Kalifornien.Ändringar av vår integritetspolicyKontakta oss och integritetsfrågorTidigare integritetspolicyer

Vår relation till dig

I sammanhang där våra användare omfattas av vårt abonnemangsavtal, Enterprise Master Användaravtal eller annat Master Användaravtal för att använda Asanas tjänster är Asana personuppgiftsbiträde/tjänsteleverantör (en leverantör som behandlar personuppgifter på uppdrag av eller enligt anvisningar från en personuppgiftsansvarig eller annan liknande beteckning enligt lagen) och vår kund (vanligtvis ett företag eller en organisation) är personuppgiftsansvarig/verksamhet (företaget som bestämmer hur och varför uppgifterna behandlas) för uppgifterna som tillhandahålls Asana i samband med användningen av Asana. I alla andra fall är Asana personuppgiftsansvarig för uppgifterna.

Om du till exempel skapar ett konto med

 • Ditt företags e-postadress är ditt företag personuppgiftsansvarig för uppgifterna.

 • En gratis e-postdomän (såsom gmail.com) eller ett personligt e-postkonto är Asana personuppgiftsansvarig.

Asana kan användas av företag eller av enskilda användare:

Om du använder Asana genom ditt företag, din utbildningsinstitution eller med ditt företags e-postadress är ditt företag eller din utbildningsinstitutions specifika Asana-administratör ansvarig för de konton som är kopplade till företaget eller institutionen och kan begränsa, stänga av eller avsluta din åtkomst till eller förmåga att använda tjänsterna, få tillgång till uppgifter om dig, komma åt eller behålla uppgifter som lagras hos oss (inklusive innehållet på din arbetsyta och loggdata om din användning av Asana) och begränsa din möjlighet att redigera, begränsa, modifiera eller radera uppgifter som är förknippad med din användning av våra produkter och tjänster.

Uppgifter som vi behandlar

Asana behandlar uppgifter som vi får direkt från dig, som automatiskt samlas in när du använder Asana eller besöker någon av våra webbplatser och samlas in av Asana från tredje part. Observera dock att denna integritetspolicy inte gäller behandlingen av dina uppgifter av tredje part i samband med din användning av tredjepartsintegrationer som finns tillgängliga via våra tjänster. Besök dessa tredjepartswebbplatser direkt för mer information om deras integrittes- och dataskyddspraxis.

Uppgifter som Asana får direkt från dig

Uppgifter som krävs för att skapa ett konto

Detta inkluderar uppgifter som krävs för att Asana ska kunna skapa ett konto åt dig och hantera din förmåga att logga in och ut från Asana:

 • Identifierare som t.ex. för- och efternamn och e-postadress.

 • Ditt lösenord för Asana (hashkodat) - unikt, långt och starkt.

 • Uppgifter relaterade till en tredjepartsleverantör för autentiseringsidentitet, t.ex. Google Authenticator.

Om du uppgraderar ditt konto till ett betalkonto kan Asana samla in:

 • Faktureringsuppgifter som t.ex. namn, adress och telefonnummer.

 • Finansiella uppgifter som t.ex. kreditkortsuppgifter som samlats in av våra betalningsbehandlare för vår räkning.

 • Uppgifter om din valda Asana-plan.

Uppgifter du tillhandahåller oss genom din användning av Asana

 • Uppgifter du tillhandahåller i mål, portföljer, projekt och uppgifter.

 • Uppgifter som laddas upp till Asana, t.ex. bilagor.

 • Uppgifter från e-postmeddelanden som du vidarebefordrar till x@mail.asana.com

 • Profilbild och andra uppgifter som du väljer att inkludera för att beskriva dig själv samlas bara in om du väljer att tillhandahålla dem, t.ex. dina könspronomen.

 • Video- och ljudinspelningar samt utskrifter av dessa inspelningar om du använder videomeddelanden.

 • Yrkes- eller anställningsuppgifter som t.ex. din befattning eller roll inom ditt företag.

 • Alla andra uppgifter som du väljer att tillhandahålla när du använder Asana som identifierar eller rimligen kan förknippas med dig.

Andra uppgifter som du kan tillhandahålla oss när du interagerar med Asana på andra sätt

Du kan frivilligt förse oss med information när du interagerar med oss på andra sätt. Om du interagerar direkt med Asanas personal, t.ex. vår försäljnings-, användarforsknings- eller användargrupper, eller om du blir Asana-ambassadör, kan Asana behandla:

 • Dina förfrågningar, frågor och svar till oss via formulär eller e-post.

 • Uppgifter du tillhandahåller i samband med Asana-lotterier, tävlingar eller forskningsstudier om du väljer att delta.

 • Uppgifter för att bekräfta din identitet.

 • Geografisk information, t.ex. region och land.

 • Information om sociala medier

 • Ditt födelsedatum.

 • Ditt ljud och video om du deltar i ett försäljningssamtal eller en användarundersökning och inte väljer bort samtalsinspelning, vilket också inbegriper insamling av biometriska uppgifter som förknippas med samtalsinspelningarna.

Uppgifter som behandlas automatiskt när du besöker våra webbplatser eller använder vår mobil- eller stationära app

Uppgifter relaterade till din användning av Asana och våra webbplatser

Vi kan även samla in följande:

 • Metadata och slutledningsuppgifter om din användning av Asana, våra webbplatser och tredjepartsintegrationer för att bättre förstå hur du arbetar i Asana. Vi kan logga de åtgärder du vidtar när du använder Asana, inklusive men inte begränsat till antal Asana-arbetsytor du arbetar i, antal uppgifter du tilldelas, när du tar bort en uppgift eller kommentar, de funktioner och det inbäddade innehåll du interagerar med, vilka typer av filer du delar och vilka, om några, tredjepartsintegrationer du använder.

 • Internetnätverksaktivitet, cookies och liknande spårningstekniker, inklusive uppgifter som våra servrar registrerar automatiskt, såsom din webbförfrågan, IP-adress, webbläsartyp och inställningar, hänvisnings-/utgångssidor och webbadresser, antal klick, datum- och tidsstämpeluppgifter, språkinställningar och andra liknande uppgifter. Besök vår Cookie-policy för mer information om vilka typer av uppgifter vi samlar in via cookies, inklusive information om reklam och analys och hur vi använder den. För att hantera dina cookie-inställningar kan du justera dem i vårt Manage settings.

 • Information som samlas in som ett resultat av deltagande i betatestning, såsom felrapporter eller feedback från dig

 • Uppgifter om hur du interagerar med våra marknadsföringswebbplatser såsom asana.com, var du klickar, hur länge du besöker en sida, hur du skrollar, musrörelser och andra uppgifter för att bättre hjälpa oss förstå din upplevelse och ge dig den bästa användarupplevelsen.

 • Enhetsuppgifter och aktivitet när du använder Asana på en mobil enhet, t.ex. vilken typ av enhet du använder, enhets-ID, operativsystemversion och mobilnätverksinformation för att säkerställa att vi ger dig rätt version av vår applikation

 • Geolokaliseringsuppgifter från din enhet som t.ex. ungefärlig geografisk plats från en IP-adress.

Uppgifter som Asana får från andra källor

Ibland får Asana dina uppgifter från tredje part (andra personer, marknadsföringstjänster, tredjepartsintegrationer), vilket kan omfatta:

 • Uppgifter som behandlas från tredjepartsintegrationer som du har med Asana. En tredjepartsintegration kan t.ex. ge oss tillgång till uppgifter som lagras hos den tredje parten som Asana kommer att behandla för att underlätta integrationen.

 • Namn, e-post- och företagskontaktuppgifter.

 • Uppgifter om dig som tillhandahålls oss från andra personer eller Asana-användare.

Hur vi använder dina uppgifter

Asana använder dina uppgifter för att driva våra produkter och tjänster, kommunicera med dig, behandla transaktioner när du ändrar Asana-planer, för säkerhet och bedrägeriförebyggande och för att följa lagen. Vi kan i synnerhet behandla dina uppgifter för att:

Tillhandahålla dig tjänster och bedriva vår verksamhet

 • Upprätthålla, tillhandahålla och förbättra våra produkter och tjänster.

 • Hjälpa oss att bättre förstå användarintressen och -behov och anpassa Asana för dig.

 • Analysera och undersöka hur du interagerar med våra webbplatser och appar.

 • Skydda Asana och dig, till exempel:

  • säkra våra system och produkter mot bedrägeri eller obehörig aktivitet

  • identifiera, felsöka och åtgärda buggar och fel

  • följa globala lagar och förordningar.

 • Undersöka påstådda överträdelser i god tro av våra användarvillkor.

 • Lyda en giltig rättslig stämning i god tro, begäran eller annan rättsprocess som uppfyller kraven för våra Riktlinjer för brottsbekämpning eller som vi på annat sätt anser är nödvändigt att besvara.

 • Om du använder Asana inom en organisation, ett företag eller en akademisk institution kommer Asana att behandla dina personuppgifter enligt vårt avtal med din organisation eller akademiska institution. Dessa avtalsvillkor kan skilja sig från och i händelse av konflikt, ha företräde framför de användningar som beskrivs i denna integritetspolicy.

Dessutom använder vi uppgifter om din användning av Asana, kontouppgifter (som din e-postadress och ditt namn) och uppgifter relaterade till tredjepartsintegrationer för att:

 • Kommunicera med dig:

  • om Asana per telefon, via sms, e-post eller chatt

  • för att dela viktiga meddelanden och uppdateringar, produktändringar och andra nödvändiga meddelanden som säkerhets- och bedrägerivarningar

  • för att annonsera eller marknadsföra Asana-tjänster till dig. Du har möjligheten att avsluta din prenumeration på marknadsföringsmeddelanden när som helst.

 • Underlätta rapportering och analysera prestanda för Asana-plattformen eller funktioner som finns tillgängliga i Asana.

 • Tillhandahålla webbseminarier eller offentliga presentationer.

 • Demonstrera Asana eller ge dig tillgång till en Asana demo-instans.

 • Behandla dina uppgifter enligt dina anvisningar.

 • Tillhandahålla dig kontohantering över flera enheter. Vi kan till exempel hitta eller försöka hitta samma unika användare över flera webbläsare eller enheter (som smartphones eller surfplattor), eller arbeta med tjänsteleverantörer som gör detta, för att spara dina inställningar på olika enheter och analysera användningen av våra produkter och tjänster. Om du vill välja bort Googles möjlighet att hitta dig på olika enheter på detta sätt kan du installera Google Analytics webbläsartillägg för bortval genom att klicka här.

Tillhandahålla dig support och få din feedback

 • Besvara dina informationsförfrågningar.

 • Hjälpa till att identifiera och felsöka eventuella problem med ditt konto och besvara dina frågor.

 • Lösa supportförfrågningar.

 • Tillhandahålla dig användningsrapporter.

 • Undersöka dina åsikter genom enkäter, forskningsstudier och frågeformulär.

Kombinerade uppgifter

Om inte annat är förbjudet enligt lagen kan vi kombinera uppgifter som vi samlar in via din användning av våra produkter och tjänster med uppgifter som vi får från andra källor, både online och offline, och använda de kombinerade uppgifterna enligt ovan.

Aggregerade och avidentifierade uppgifter

Vi kan aggregera och/eller avidentifiera uppgifter om din användning av Asana (som hur många uppgifter eller projekt du skapat) så att sådana uppgifter inte längre kan länkas till dig eller din enhet. Vi kan använda sådana aggregerade och avidentifierade uppgifter för vilket ändamål som helst, inklusive men inte begränsat till för forsknings- och marknadsföringsändamål, och kan även dela sådana uppgifter med tredje part, inklusive annonsörer, marknadsföringspartners, sponsorer, evenemangsarrangörer och/eller andra.

Rättsliga grunder för behandling.

För mer information om de rättsliga grunderna som Asana förlitar sig på för att behandla dina uppgifter besöker du Övrig viktig information.

Hur vi lämnar ut din information

Vi behöver dela uppgifterna vi samlar in om dig för att våra produkter och tjänster ska fungera smidigt och för att bedriva vår verksamhet enligt följande villkor:

 • Tjänsteleverantörer och underbiträden. Vi kan ge tillgång till eller dela dina uppgifter med utvalda tredje parter som använder uppgifterna för vår räkning för att hjälpa till att tillhandahålla Asanas tjänster, webbplats och funktioner. Dessa tredje parter tillhandahåller en mängd olika tjänster till oss, inklusive utan begränsning försäljning, marknadsföring, tillhandahållande av innehåll och funktioner, reklam, analyser, forskning, datalagring, säkerhet, bedrägeriförebyggande och andra tjänster. Du hittar en lista över våra underbehandlare här.

 • Reklam och marknadsföring. Vi kan tillhandahålla uppgifter som samlas in när du besöker en Asana-webbplats (som t.ex. e-postadresser) till tjänsteleverantörer som kan ”matcha” dessa uppgifter i avidentifierad form med cookies (eller mobilannonsidentifierare) och våra övriga identifierare för att tillhandahålla dig mer relevanta Asana-annonser när du besöker andra webbplatser.

 • För att du ber oss att avslöja. Vi kan avslöja dina uppgifter till tredje parter när du ber oss att göra det. Detta inkluderar när du ansluter Asana till andra verktyg genom våra tillgängliga integrationer.

 • I överensstämmelse med dina inställningar i våra produkter och tjänster. Observera att uppgifterna du skickar in via och delar i Asana kan vara synlig för andra användare i din arbetsyta, ditt team, din avdelning, organisation, beroende på vilka inställningar du har valt och om en organisation har skapats för din domän.

 • Närstående företag och dotterbolag. Vi kan dela uppgifterna vi samlar in inom Asana-koncernen för att tillhandahålla dig Asanas tjänster. En lista över våra dotterbolag finns här.

 • Verksamhetsöverlåtelser. Om ägandet av hela eller väsentligen hela vår verksamhet förändras eller om alla eller vissa av våra tillgångar säljs som en del av en konkurs eller annat förfarande kan vi överföra dina uppgifter till den nya ägaren så att tjänsterna kan fortsätta att fungera. I sådana fall kommer dina uppgifter att förbli föremål för löften och åtaganden i denna integritetspolicy tills den förvärvande parten uppdaterar den. Om sådan överföring är föremål för ytterligare obligatoriska begränsningar enligt tillämpliga lagar eller avtal kommer Asana att följa sådana begränsningar.

 • Efterlevnad av rättsliga skyldigheter. För att lyda en giltig rättslig stämning, begäran eller annan rättsprocess som uppfyller kraven för våra Riktlinjer för brottsbekämpning. Vi kommer att meddela personer eller kunder om en sådan begäran om det inte är så att vi är förbjudna att göra det enligt lagen eller domstolsbeslut eller om det finns särskilda omständigheter, såsom en nödsituation som innebär risk för kroppsskada eller dödsfall för en person eller grupp personer eller möjlig skada för minderåriga.

 • Ditt företags Asana-kontoadministratör, i förekommande fall. Om du använder Asana inom en organisation, akademisk institution eller företagsdomän kan ditt företags Asana-kontoadministratör exportera uppgifter som är kopplade till den domän de hanterar om de har en abonnemangsplan som tillåter detta.

 • Offentliga forum. Våra offentliga forum, som till exempel Asanas communityforum, gör det möjligt för dig att ladda upp och dela kommentarer eller feedback offentligt med andra användare. Alla uppgifter som du skickar in på sådana offentliga forum är inte konfidentiella och Asana kan använda dem i vilket syfte som helst (inklusive i vittnesmål eller annat marknadsföringsmaterial från Asana). Alla uppgifter du publicerar offentligt på dessa sätt kommer att bli tillgängliga för allmänheten och möjligtvis tillgängliga på tredje parts sökmotorer. Sådana uppgifter kan läsas, samlas in och/eller användas av andra användare och de kan användas för att skicka oönskade meddelanden till dig.

Vi använder och delar de kategorier av uppgifter som vi samlar in från och om dig i enlighet med de olika affärsändamål som vi går igenom i denna integritetspolicy. Vi delar inte dina uppgifter med tredje part för deras egna direktmarknadsföringsändamål. För mer information, se vårt integritetsåtagande.

Skydd, lagring, överföring och retention av dina uppgifter

Säkerhet

Asana vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, ändring, obehörigt avslöjande eller åtkomst. Ingen överföringsmetod över internet och inget sätt för elektronisk eller fysisk lagring är dock absolut säker och därför kan vi inte garantera eller garantera säkerheten för dessa uppgifter. Vi uppdaterar och förbättrar ständigt våra skyddsåtgärder och du kan läsa aktuell information om våra säkerhetsrutiner genom att besöka vår Förtroende-sida.

Lagring

När du använder Asana kommer vissa uppgifter om dig att lagras i USA. För mer information om våra EU-datalagringsalternativ besöker du vår Förtroende-sida.

Överföring av dina uppgifter från EES, Storbritannien, Schweiz och Japan

När du använder våra produkter och tjänster kommer uppgifter om dig att överföras till USA där den huvudsakliga delen av Asanas uppgiftsbehandling sker. Vi kan också överföra uppgifter som vi samlar in om dig till tredje parts personuppgiftsbiträden över gränserna från ditt land eller jurisdiktion till andra länder eller jurisdiktioner runtom i världen.

Asana använder lämpliga tekniska och operativa sskyddsåtgärder för gränsöverskridande överföringar av personuppgifter som samlats in i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien, Schweiz och Japan, i enlighet med gällande lokal lagstiftning, inklusive standardavtalsklausulerna.

Asana förblir certifierad under EU-US Privacy Shield och Swiss-US Privacy Shield men förlitar sig inte på dessa ramverk för att överföra personuppgifter. Du hittar mer information om Asanas certifiering enligt dessa ramverk här.

Privacy Shield

Asana följer Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA, och Privacy Shield-avtalet mellan Schweiz och USA, såsom det fastställts av Förenta staternas handelsministerium när det gäller insamling, användning och lagring av personuppgifter från EU respektive Schweiz till USA. Asana har intygat till handelsministeriet att de följer Privacy Shield-principerna gällande avisering, val, ansvar för vidarebefordran, säkerhet, dataintegritet och syftebegränsning, åtkomst och användning, tillämpning och ansvar. I enlighet med Privacy Shield-principerna mellan EU och USA och Privacy Shield-principerna mellan Schweiz och USA åtar sig Asana att behandla klagomål gällande din integritet och vår insamling eller användning av dina personuppgifter. EU-medborgare eller schweiziska medborgare som har frågor eller klagomål angående den här integritetspolicyn bör först kontakta Asana på: privacy@asana.com. Asana har vidare åtagit sig att hänvisa olösta klagomål om integritetsskydd enligt Privacy Shield-principerna mellan EU och USA och mellan Schweiz och USA till en oberoende tvistlösningsmekanism, BBB EU Privacy Shield. Om du inte får en bekräftelse på ditt klagomål i tid eller om ditt klagomål inte behandlas på ett tillfredsställande sätt av Asana, kan du besöka BBB EU Privacy Shields webbplats https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints/ för mer information och för att lämna in ett klagomål. Observera att om ditt klagomål inte kan lösas genom de här kanalerna kan ett bindande skiljedomsalternativ, vid begränsade omständigheter, vara tillgängligt inför en Privacy Shield Panel Trade Commission (FTC) med avseende på dess efterlevnad med bestämmelserna i Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA och mellan Schweiz och USA.

Asana kommer att vidta rimliga och lämpliga åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att varje tredje part som agerar som en ”databehandlare” enligt EU-terminologi och schweizisk terminologi, behandlar de personuppgifter som vi anförtror dem på ett sätt som är förenligt med Privacy Shield-principerna mellan EU och USA och mellan Schweiz och USA. Asana är potentiellt ansvarig vid fall av vidare överföring till tredje part av personuppgifter från enskilda personer i EU och Schweiz som mottagits i enlighet med Privacy Shield-avtalet mellan EU-USA respektive Schweiz-USA.

Uppgiftslagring

Vi kommer att behålla dina uppgifter under den tidsperiod som är nödvändig för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy för att göra våra produkter och tjänster tillgängliga för dig eller enligt dina anvisningar såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag.

Annan viktig information

Användning av barn under 16 år

Om du är under 16 år får du inte ha ett Asana-konto eller använda Asanas produkter eller tjänster. Vi behandlar inte medvetet några uppgifter från, eller riktar någon av våra produkter eller tjänster till, barn under 16 år.

Marknadsföringsmetoder och val

Om du får e-postmeddelanden från oss kan vi använda vissa analysverktyg som t.ex. genomskinliga GIF:er för att samla in uppgifter, till exempel när du öppnar vårt meddelande eller klickar på länkar eller banners som finns i vårt e-postmeddelande. Dessa uppgifter gör det möjligt för oss att mäta effektiviteten av våra kommunikations- och marknadsföringskampanjer.

Du kan instruera oss att inte använda dina kontaktuppgifter för att kontakta dig via e-post, reguljärpost eller telefon angående produkter, tjänster, kampanjer och särskilda evenemang som kan tilltala dina intressen genom att kontakta oss genom de metoder som listas i avsnittet Kontakta oss och Integritetsfrågor nedan. I kommersiella e-postmeddelanden kan du också välja bort dem genom att följa anvisningarna längst ner i sådana e-postmeddelanden.

Observera att vi fortfarande kan använda och dela vissa uppgifter som tillåts enligt denna integritetspolicy eller enligt tillämplig lag oavsett din begäran. Du kan till exempel inte välja bort vissa transaktions-, operativa eller tjänsterelaterade e-postmeddelanden, till exempel de som återspeglar vår relation eller transaktioner med dig.

Global integritetskontroll och spåra inte

När det krävs respekterar Asana alltid signalen för global sekretesskontroll (GPC).

Spåra inte (Do Not Track, DNT) är en integritetsinställning som användare kan ställa in i vissa webbläsare. Vi är fast beslutna att ge dig betydelsefulla val om uppgifterna som samlas in på våra webbplatser för tredje parts ändamål och därför vi ger dig möjligheten att välja bort, om så behövs, och justera dina cookie-inställningar. Vi känner för närvarande inte igen eller besvarar webbläsarinitierade DNT-signaler. Om du vill veta mer om Spåra inte kan du göra det här.

Observera att Spåra inte är en annan funktion än den webbläsarbaserade Global Privacy Control-signalen, som Asana hedrar. För mer information om hur Asana använder cookies och liknande spårningsteknik besöker du vår Cookie-policy.

Rättsliga grunder för behandling av dina uppgifter

Lagarna i vissa jurisdiktioner kräver att vi informerar dig om våra rättsliga grunder för behandling av dina uppgifter. Våra rättsliga grunder för att samla in och använda din information som beskrivs ovan beror på den specifika typen av information och det specifika sammanhang där vi samlar in den. Några exempel på rättsliga grunder för behandling som vi förlitar oss på:

 • Där användningen av dina uppgifter är nödvändig för att utföra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig (till exempel för att följa Användarvillkoren som du godkänner genom att använda Asanas tjänster eller för att uppfylla villkoren i ett kontrakt som tecknats med företag).

 • Där användning av dina uppgifter är nödvändig för våra berättigade intressen eller andras berättigade intressen (till exempel för att tillhandahålla säkerhet, använda våra produkter och tjänster, förhindra bedrägerier, analysera användningen av och förbättra våra produkter och tjänster och för liknande ändamål).

 • När användning av dina uppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet (till exempel för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter att samla in och lagra skatte- eller fakturainformation under en viss tidsperiod)

 • Där vi har ditt samtycke att behandla uppgifter på ett visst sätt.

Dina integritetsrättigheter

Asana-användare runtom i världen använder våra produkter för att underlätta deras arbete. Oavsett vilket land du befinner dig i respekterar vi din förmåga att känna till, komma åt, korrigera, exportera, begränsa behandlingen av och radera dina uppgifter och vi har utökat dessa rättigheter globalt. Vi kommer inte att diskriminera dig för att du utövar dina integritetsrättigheter.

Information om dina rättigheter

På din begäran och med förbehåll för tillämpliga rättsliga undantag kommer vi att:

 • Ge tillgång till och/eller en kopia av vissa uppgifter vi har om dig.

 • förse dig med information om kategorier av information som vi samlar in eller avslöjar om dig, kategorierna av källor till sådan information, det affärsmässiga eller kommersiella syftet med att samla in din information och de kategorier av tredje parter som vi lämnar ut din information till. För din bekvämlighet och så att du inte behöver begära det har vi inkluderat den informationen i denna integritetspolicy.

 • Förhindra behandling av dina uppgifter i reklamsyfte (inklusive all direktmarknadsföring baserad på profilering).

 • Uppdatera uppgifter som är föråldrade eller felaktiga.

 • Radera vissa uppgifter vi har om dig.

 • Begränsa hur vi behandlar och avslöjar vissa av dina uppgifter.

 • Överföra dina uppgifter till en tredjepartstjänsteleverantör.

 • Återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter.

Om du begär dessa rättigheter kommer vi att behöva verifiera din identitet och kan behöva verifiera din relation med Asana (till exempel om du är administratör för en Asana-organisation, avdelning eller arbetsyta och du gör en förfrågan på uppdrag av Asana av en annan person) för säkerhet och för att förhindra bedrägeri.

Vi kan vidta ytterligare åtgärder för att bekräfta att du är behörig att utföra begäran. Om du är en slutanvändare av Asanas tjänster och inte en direkt kund hos Asana (ditt företag använder till exempel Asana och du är anställd eller behörigt ombud för det företaget) ska du rikta förfrågningar som gäller dina uppgifter till administratören för ditt företags Asana-konto. Vi kommer att omdirigera dig till din administratör eller meddela administratören direkt. För att utöva dina integritetsrättigheter ber vi dig att göra en begäran genom att fylla i detta formulär.

Observera dock att vissa uppgifter kan vara undantagna från sådana förfrågningar under vissa omständigheter vilket kan omfatta om vi behöver fortsätta att behandla dina uppgifter för våra berättigade intressen eller för att uppfylla en rättslig skyldighet. Beroende på tillämplig lag kan du ha rätt att överklaga vårt beslut att neka din begäran. Om vi nekar din begäran kommer vi att ge dig information om hur du överklagar beslutet, om tillämpligt, i vår kommunikation med dig.

Rätt att hantera cookies och välja bort riktad reklam

Som förklaras i detalj i vårt cookiemeddelande tillhandahåller vi information om din enhet och dina webbläsningsaktiviteter till tredjepartsannonsörer för riktade onlineannonseringssyften, så att vi kan ge dig mer relevanta och skräddarsydda annonser om våra tjänster.

Om du vill välja bort vårt onlineutlämnande av din information genom cookie- och pixelteknik, klicka här eller aktivera Global Privacy Control i din webbläsare. För att hantera dina cookie-inställningar kan du justera dem i vårt Manage settings.

Integritetsinformation för invånare i Kalifornien

Kategorier av information som samlas in och lämnas ut

Om du är bosatt i Kalifornien har du vissa rättigheter enligt California Consumer Privacy Act (CCPA), och vi vill förse dig med följande ytterligare information om syftet för vilket vi använder varje kategori av personuppgifter som vi samlar in (enligt definitionen i CCPA), de kategorier av tredje parter till vilka vi lämnar ut personuppgifter för ett affärsändamål eller för beteendebaserad reklam över flera sammanhang, vilket inkluderar vår användning av analystjänster från tredje part och onlineannonseringstjänster. Dessa beskrivs i detalj i vårt meddelande om cookies och kan leda till att onlineidentifierare (t.ex. cookie-data, IP-adresser, enhetsidentifierare och användningsinformation) avslöjas.

Specifikt kan din kontaktinformation (t.ex. e-post) eller internetnätverks- och enhetsinformation (t.ex. cookiedata och IP-adress) lämnas ut till onlineannonserings- och analyspartners. 

För mer information om varje kategori av personuppgifter, användningsändamål och tredje parter till vilka vi lämnar ut personuppgifter, se avsnitten Information som vi behandlarHur vi använder dina uppgifter och Hur vi lämnar ut dina uppgifter i vår integritetspolicy.

Dina val gällande onlineannonsering och relaterade aktiviteter

Du har rätt att välja bort utlämnande av dina personuppgifter i syfte att annonsera online och relaterade aktiviteter och kan göra det genom att klicka här eller aktivera Global Privacy Control i din webbläsare. För att hantera dina cookie-inställningar kan du justera dem i vårt Manage settings.

Andra CCPA-rättigheter

Vi erbjuder inga ekonomiska incitament i utbyte mot dina personuppgifter.

CCPA tillåter dig också att begränsa användningen eller utlämnandet av dina känsliga personuppgifter (enligt definitionen i CCPA) om dina känsliga personuppgifter används för vissa ändamål. Observera att vi inte använder eller lämnar ut känsliga personuppgifter annat än för affärsändamål för vilka du inte kan välja bort enligt CCPA.

Se avsnittet Dina integritetsrättigheter i vår integritetspolicy ovan för information om de ytterligare rättigheter du har med avseende på dina personuppgifter enligt kalifornisk lag och hur du utövar dem.

Lagring av dina personuppgifter

Se information under Datalagring i avsnittet Skydd, lagring, överföring och lagring av dina uppgifter i vår integritetspolicy.

Kaliforniens "Shine the Light"-meddelande

Kaliforniens ”Shine the Light”-lag ger invånare i Kalifornien rätt att under vissa omständigheter välja bort utlämnande av vissa kategorier av personuppgifter (enligt definitionen i Shine the Light-lagen) med tredje parter för deras direkta marknadsföringssyften, eller alternativt att vi tillhandahåller ett kostnadsfritt sätt för konsumenter att välja bort sådant utlämnande. Vi delar för närvarande inte dina personuppgifter med tredje part för deras egna direktmarknadsföringsändamål.

Rättigheter för kunder i Nevada

Enligt Nevadas lagar kan vissa konsumenter i Nevada välja bort försäljningen av uppgifter om dig. Vi säljer inte dina uppgifter i enlighet med Nevada Senate Bill 220. Om du är bosatt i Nevada kan du dock skicka in en begäran om att välja bort eventuella framtida försäljningar enligt Nevadas lagar genom att fylla i Asanas Bortvalsformulär för Nevada. Observera att vi vid behov kan vidta rimliga åtgärder för att bekräfta din identitet och förfrågans äkthet.

Ändringar av vår integritetspolicy

Vi kommer att uppdatera denna integritetspolicy för att se till att den återspeglar vår praxis för insamling och användning av uppgifter och våra funktioner och tekniska framsteg på rätt sätt eller enligt vad som krävs enligt gällande lagar. Vi kommer att följa tillämpliga lagkrav för att ge dig varsel och/eller få ditt samtycke när vi utför sådana ändringar, beroende på vilken typ av ändring som görs. Vi tillhandahåller även information om hur vår integritetspolicy har ändrats med tiden nedan.

Kontakta oss och integritetsfrågor

Asana är beläget på 633 Folsom Street, Suite 100, San Francisco, CA, 94107-3600 USA. Om du vill kontakta oss eller om du har några frågor om eller klagomål i samband med vår integritetspolicy kontaktar du oss på privacy@asana.com. Kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@asana.com.

Tidigare integritetspolicyer

1 januari 2020

15 december 2022