SEKRETESS

Asanas underbiträden

section icon
section icon

SENAST UPPDATERAD: 12 SEPTEMBER 2023

Asana och dess dotterbolag använder underbiträden från tredje part och närstående bolag för att hjälpa oss att tillhandahålla tjänster till våra kunder. Ett underbiträde är ett tredjepartsbiträde som anlitas av Asana, eller i vissa fall av ett Asana-dotterbolag som tar emot uppgifter från Asana och behandlar personuppgifter för våra kunders räkning.

Som ett villkor för att tillåta ett underbiträde att behandla personuppgifter upprättar Asana (och dess dotterbolag i vissa fall) ett skriftligt avtal med varje underbiträde som innehåller dataskyddsskyldigheter. Det här är minst lika säkert som de tekniska och organisatoriska åtgärder Asana har infört för att skydda kundens personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller otillåten spridning eller åtkomst.

Registrera dig nedan för att få aviseringar om underbiträdesändringar.

Underbiträden från tredje part

Enhetens namn

Underbiträdesaktivitet

Enhetens land

Amazon Web Services, Inc.

Leverantör av molntjänster

USA

Open AI, LLC

Funktionalitet aktiverad med artificiell intelligens

USA

Snowflake Inc.

Datalager

USA

Tableau Software, LLC (Salesforce)

Analys och datavisualisering

USA

Tray.io

Integreringsleverantör

USA

Vimeo, LLC

Videomeddelanden

USA

Anthropic, PBC

Funktionalitet aktiverad med artificiell intelligens

USA

Asanas dotterbolag

Enhetens namn

Enhetens land

Asana Software Australia Pty Ltd

Australien

Asana Software Canada Ltd

Kanada

Asana France SAS

Frankrike

Asana Germany Gmbh

Tyskland

Asana Software Iceland ehf

Island

Asana Software Ireland Limited

Irland

Asana Ireland Technology Limited

Irland

Asana Japan KK

Japan

Asana Software Singapore Pte Ltd

Singapore

Asana Switzerland GmbH

Schweiz

Asana Software UK Limited

Storbritannien

Uppdateringar

Ändringsdatum

Ändring

Anteckningar

12 september 2023

Lade till Anthropic, PBC som underbiträde

Meddelande om uppdatering av underbiträde

27 april 2023

Lade till OpenAI, LLC som underbiträde

Meddelande om uppdatering av underbiträde

27 april 2023

Tog bort Looker Data Sciences, Inc. (Google)

Asana använder inte längre Looker Data Sciences, Inc. (Google) eftersom denna tredje part inte längre används som underbiträde

7 juli 2022

Lade till Tray.io som underbiträde

Meddelande om uppdatering av underbiträde

1 februari 2022

Lade till Asana Switzerland GmbH i listan med Asanas dotterbolag

Asana-enhet som bedriver verksamhet i Schweiz.

1 november 2021

Ta bort tredje parter som fasats ut av Asana och som inte används som underbiträden

Asana använder inte längre Wildbits och Sendgrids e-postbearbetningstjänster och har bestämt att inga andra tredje parter ska användas när Asana är biträde.

I takt med att Asana fortsätter att växa kan vi besluta att använda nya underbiträden och meddelar dig i sådana fall om det här enligt ditt tillämpliga avtal med Asana.