SEKRETESS

Riktlinjer för databegäran i samband med brottsbekämpning

section icon
section icon

Dessa riktlinjer är avsedda att förse brottsbekämpande myndigheter med information kring hur man begär ut register från Asana. Vi följer rådande användarvillkor och sekretesspolicy och svarar endast på brottsbekämpande begäranden som följer etablerad rättslig process och tillämplig lag.

 1. Juridiska krav i USA Vi avslöjar användarinformation endast i enlighet med våra publicerade användarvillkor och tillämplig amerikansk lag, inklusive den federala lagen för lagrad kommunikation ("SCA"), 18 U.S.C. Avsnitt 2701-2712. I enlighet med amerikansk lag:

  1. Vi kräver en rättsligt giltig stämning, utfärdad i samband med en officiell brottsutredning, innan vi avslöjar någon information i våra användarregister, som kan innehålla namn, hur länge tjänsten har använts, kreditkortsinformation (inklusive faktureringsadress), e-postadress(er) och IP-adress, i tillgängliga fall.

  2. Det krävs ett domstolsbeslut för att vi ska avslöja vissa registerposter eller annan information som är relaterad till ett användarkonto (exklusive innehållet i kommunikationen), vilken kan innehålla meddelanderubrik och IP-adresser, utöver de grundläggande, ovan angivna användaruppgifterna.

  3. Vi kräver en korrekt utfärdad (enligt förfarandena beskrivna i Federal Rules of Criminal Procedure eller en motsvarande statlig bestämmelse) husrannsakansorder, baserad på sannolik grund, för att avslöja det lagrade innehållet på ett konto, som kan innehålla meddelanden, bifogade filer eller annat innehåll i kommunikationen.

 2. Internationella juridiska krav. Vid förfrågningar från polisiära myndigheter utanför USA kan en Mutual Legal Assistance Treaty-begäran (MLAT) eller brevförklaring krävas för att vi ska kunna avslöja innehållet på ett konto.

 3. Bevarandeåtgärder för konto. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att bevara kontoposter i samband med officiella brottsutredningar under 90 dagar i väntan på en formell juridisk begäran om användardata. Du kan begära att vi bevarar uppgifterna via e-post, fax eller post enligt nedan.

 4. Information som krävs i samband med din begäran.

  1. Din kontaktinformation.

   1. Namn på begärande myndighet

   2. Namn på begärande representant

   3. ID-bricka/-nummer för begärande representant

   4. Jobb-e-postadress för begärande representant

   5. Telefonnummer, inkl. anknytning, till begärande representant

   6. Postadress till begärande representant (postbox inte tillräckligt)

   7. Begärt svarsdatum (vänta minst 3 veckor för behandling)

  2. Information om databegäran

   1. Asana-användarens fullständiga namn (för- och efternamn)

   2. E-postadress(er) associerade med användarkontot

   3. En tydlig och specifik beskrivning av de begärda uppgifterna (vi kommer inte att kunna behandla alltför breda eller vaga förfrågningar)

 5. Datatillgänglighet. Vi kommer att eftersöka och förmedla data som har specificerats i en officiell juridisk process och som vi rimligen kan hitta och hämta.

 6. Underrättelse till användare. Asanas policy är att underrätta användare om det inkommer begäranden kring deras information, samt inkludera en kopia av begäran innan vi ger ut informationen, så att användaren får möjlighet att ifrågasätta en sådan begäran om inte: (a) lagen eller ett domstolsbeslut förbjuder det; (b) det finns exceptionella omständigheter, såsom en nödsituation som medför risk för kroppsskada eller dödsfall för en person eller grupp människor eller potentiell skada för minderåriga; eller (c) en förvarning skulle vara kontraproduktiv (till exempel om vi tror att kontot i fråga är kapat). De polisiära tjänstemännen som anser att en förvarning skulle äventyra en utredning bör tillhandahålla ett domstolsbeslut eller annan tillämplig lag som fastställer att en förvarning är förbjuden. Observera att officiella förklaringar, försäkringsbrev eller liknande uttalanden inte är tillräckliga för att utesluta förvarning till våra användare. Observera att vi i situationer där en databegäran uppmärksammar en pågående överträdelse av våra användarvillkor kan – för att skydda vår tjänst och dess användare – vidta åtgärder för att förhindra ytterligare missbruk, inklusive åtgärder som kan meddela användaren/användarna som är föremål för er databegäran att vi är medvetna om deras potentiella överträdelser.

 7. Skicka din begäran. En datautbegäran kan skickas per fax till (415) 484-7702, med certifierad post, expresskurir eller lämnas in personligen på vårt huvudkontor på följande adress: Asana, Inc., 633 Folsom Street Suite 100 San Francisco, CA 94107-3600, USA

Vår transparensrapport om brottsbekämpning finns här https://asana.com/sv/terms/law-enforcement-transparency-report

För frågor kring detta eller andra Asana-villkor eller policy, mejla oss på terms-questions@asana.com.