6 strategier för att fatta gruppbeslut snabbt

Porträtt av medarbetare Sarah LaoyanSarah Laoyan10 januari 20234 min. läsning
facebooktwitterlinkedin
Bannerbild för artikeln 6 strategier för att fatta gruppbeslut snabbt
View Templates

Sammanfattning

Metoder för beslutsfattande i grupp ger tvärfunktionella team en struktur som främjar konstruktiva diskussioner om viktiga verksamhetsbeslut. Ta reda på hur du kan använda strukturer för beslutsfattande i grupp för att fatta beslut snabbt.

Att fatta ett gemensamt beslut i grupp kan vara en stor utmaning. Det blir ännu mer komplicerat när viktiga affärsbeslut ska fattas och du måste ta hänsyn till ekonomi, investerarnas behov och målen för olika tvärfunktionella team. Genom att i förväg skapa ett ramverk för beslutsfattande kan ni minska externa distraktioner och följa förutbestämda steg för att fatta det mest logiska beslutet som en grupp. Med hjälp av ett ramverk för beslutsfattande kan tvärfunktionella team snabbt fatta rätt beslut.

Varför är metoder för beslutsfattande i grupp viktiga?

En metod för beslutsfattande i grupp är ett ramverk som du kan använda för att hjälpa en grupp med ett flertal beslutsfattare. Dessa ramverk kan vara särskilt användbara när man arbetar med beslutsfattare i olika team och avdelningar eftersom alla kan lära sig av de tvärfunktionella teamens olika perspektiv. Den bästa sortens metoder för beslutsfattande i grupp tar hänsyn till alla åsikter i gruppen. Genom att använda rätt metod för beslutsfattande i grupp för varje projekt kan du spara tid åt teamet, öka effektiviteten och uppmuntra till samarbete. 

5 tips för att fatta bra beslut i grupp

Det är viktigt att fatta bra gruppbeslut, särskilt när man arbetar med tvärfunktionella team. För att säkerställa att du inkluderar allas åsikter kan du använda dessa tips: 

  1. Förklara beslutets syfte och kategori. Att fatta ett beslut i grupp kan vara utmanande om du arbetar tvärfunktionellt. Det beror på att varje team har sina egna individuella mål och behöver ett slutgiltigt beslut. Det är också viktigt att ta hänsyn till beslutets kategori. Typ 1-beslut är beslut som är extremt svåra att ändra. Typ 2-beslut är sådana som är enkla att ändra och åtgärda om resultatet inte riktigt återspeglar vad teamet förväntade sig. Se till att det är tydligt för alla i teamet hur permanent beslutet är. 

  2. Håll den beslutsfattande gruppen liten men mångsidig. Även om det kan vara många som påverkas av beslutet kan det vara bra att hålla den beslutsfattande gruppen liten för en smidigare process. Det är viktigt att skapa en mångsidig grupp eftersom det uppmuntrar till diskussion mellan teammedlemmar med olika synpunkter. När du överväger vilka du ska välja bör du försöka att involvera medlemmar från de team som kommer att påverkas mest av beslutet. Se till att teamledarna får synpunkter från teammedlemmarna de arbetar med så att beslutet inte fattas ensidigt av ledningen.

  3. Använd en RACI-matris. Använd en RACI-matris redan innan besluten fattas för att säkerställa att alla i gruppen förstår sin roll och sitt ansvar i den specifika beslutsprocessen.

  4. Uppmuntra till öppna diskussioner. Beslutsfattande kräver mycket brainstorming, diskussion och utbyte av idéer. Att uppmuntra till öppen diskussion är en viktig del av att skapa en trygg och psykiskt säker arbetsmiljö för dina anställda. Ju mer teammedlemmarna är villiga att dela idéer, desto större är sannolikheten att teamet fattar bra beslut för företaget. 

  5. Kommunicera det slutgiltiga beslutet tydligt. När beslutet har fattats bör det kommuniceras på ett effektivt sätt till dem som påverkas av det. Det är ett bra tillfälle att utveckla en kommunikationsplan för att säkerställa att alla får den information de behöver.

De 6 olika metoderna för beslutsfattande i grupp

Att fatta ett gemensamt beslut i grupp är utmanande när det inte finns någon struktur. Detta gäller särskilt när företagsledare måste fatta beslut som påverkar olika avdelningar som alla har sina egna mål att överväga. Här är sex olika beslutsprocesser som du kan använda för att hjälpa grupper att fatta rätt beslut för dem.

1. Traditionell brainstorming

Grundläggande brainstorming är ett av de enklaste sätten att få idéerna att flöda inom en grupp. Under sessionen kommer alla fram till olika möjliga beslutsförslag och delar med sig av sina idéer med teamet, men inga idéer avvisas förrän senare. Även om den här typen av beslutsstrategi är bra för att komma med potentiella idéer så används den sällan för att fatta ett slutgiltigt beslut. 

Bra för att: generera nya idéer, få synpunkter från hela gruppen.

2. Beslutsträd

Ett beslutsträd är ett slags diagram som kartlägger hur ett beslut kan resultera i många olika resultat. Tänk på den här strategin som fjärilseffekten – teamet letar efter många olika potentiella resultat baserat på ett enda beslut. Den här metoden fungerar riktigt bra när du försöker hitta en lösning på ett långsiktigt problem. Det fungerar särskilt bra för tvärfunktionella team, eftersom alla kan visualisera hur det påverkar olika delar av verksamheten.  Ett beslutsträd kan hjälpa ditt team att identifiera potentiella risker och problem med andra lösningar, vilket kan hjälpa till att spara tid och pengar på lång sikt. 

Bra för att: identifiera hur ett enda beslut kan påverka olika team eller avdelningar.

3. Delfimetoden

Den här metoden, uppkallad efter oraklet i Delfi, utser en person i gruppen till huvudsaklig beslutsfattare. Teamet samlar idéer från en allmän brainstorming-session och presenterar dem sedan för gruppledaren för att eliminera några av alternativen. När ledaren begränsat valen går beslutet tillbaka till teamet för mer diskussion så att de också kan eliminera några alternativ. Beslutsfattningen går fram och tillbaka mellan gruppledaren och resten av teamet tills ett slutgiltigt beslut fattas. Den här metoden fungerar bra för team som har en specifik projektledare, såsom agila team eller Scrum-team.

Bra för att: minska ett stort antal alternativ till ett enda och för team som har en specifik projektledare.

4. Dialektisk undersökning

En dialektisk undersökning kräver två alternativ som teamet väger mellan. Därefter delas teamet upp i två team: ett för att debattera fördelarna och ett för att debattera nackdelarna med varje beslut. Den här strategin är bra om teamet slits mellan två olika alternativ, eftersom den tillåter en grundlig diskussion om möjligheterna och utmaningarna för varje alternativ. 

Bra för att: fatta ett slutgiltigt beslut mellan två val.

5. Nominalgrupptekniken

Om ni försöker fatta ett slutgiltigt gruppbeslut om ett känsligt ämne, eller om du vill ge ditt team lite mer anonymitet till beslutet, är nominalgrupptekniken ett bra alternativ. Varje gruppmedlem ger alternativ eller feedback på ett skriftligt eller digitalt sätt och förklarar deras resonemang för varför de tror att det är det bästa alternativet. Efter att ha gått igenom argumenten och diskussionerna kring alla val, rankar teamet sedan alla de olika alternativen från bästa till sämsta. Det alternativ som rankas som nummer ett blir sedan det slutgiltiga beslutet.

Bra för att: ge mer anonymitet till gruppmedlemmar.

6. Konsensus

Den här processen börjar med traditionella brainstorming-strategier och samlar sedan kategoriskt liknande idéer tillsammans. Det hjälper teammedlemmarna att bryta ner varje potentiell lösning efter kategori, istället för som olika individuella alternativ. Om ditt team till exempel överväger att implementera programvara för arbetshantering kan ni segmentera olika alternativ baserat på användningsfallet för varje team. På så sätt kan olika alternativ definieras efter behov eller användningsfall. Därifrån kan ni eliminera de alternativ som inte passar in inom de nödvändiga kategorierna. Konsensus används bäst för komplexa problem på företagsnivå eftersom det tar hänsyn till olika kategorier eller behov av en specifik fråga. 

Bra för: komplexa frågor eller beslutsfattande på företagsnivå.

Fatta samarbetsinriktade beslut i en arbetshanteringsplattform

Håll koll på alla viktiga beslut med hjälp av en central referenskälla. En arbetshanteringsplattform som Asana hjälper till att samla viktig information på ett och samma ställe så att alla beslutsfattare är överens.

Förbättra teamsamarbetet med Asana

Relaterade resurser

E-bok

Vad är jobbhantering – och varför ditt team behöver det