Hur man ger och tar emot konstruktiv kritik

Porträtt av medarbetare Julia MartinsJulia Martins
27 januari 2024
9 min. läsning
facebookx-twitterlinkedin
Visa mallar

Tänk om vi sa till dig att du inte är perfekt?

Det vet du naturligtvis redan, men det kan ändå svida till lite. Kritik av alla slag kan vara svår att svälja, särskilt när det gäller något du har lagt ner tid och energi på. Vi vill alla göra ett bra jobb. Men kritik är lika viktigt som beröm, om inte viktigare. Bra, konstruktiv feedback kan hjälpa dig att bli bättre och vägleda dig till nya mål som du annars kanske inte skulle ha uppnått.

Det betyder inte att det är lätt att ge och ta emot konstruktiv kritik. Men när du kan ta till dig kritik blir du en bättre anställd, vän och teammedlem. I den här artikeln tar vi upp allt du behöver veta om konstruktiv kritik, inklusive hur du identifierar, ger och tar emot konstruktiv kritik.

Vad är konstruktiv kritik?

Innan vi går in på hur man ger och tar emot konstruktiv kritik behöver vi först förstå vad det är. Konstruktiv kritik fokuserar på att ge konstruktiv feedbacksom med stöd av specifika exempel hjälper dig att bli bättre inom något område. Konstruktiv kritik bör erbjudas på ett vänligt sätt med goda intentioner. Helst bör den person som erbjuder konstruktiv kritik också vara beredd på att hjälpa till att brainstorma möjliga lösningar och följande steg för att ge den konstruktiva kritiken möjlighet att fungera som ett värdefullt verktyg i tillväxtprocessen.

Förbättra teamsamarbetet med Asana

Det är viktigt att notera att konstruktiv kritik inte är negativ kritik och inte heller bör tolkas på det sättet. Även om konstruktiv kritik inte alltid är positiv bör den vara inriktad på att hjälpa någon att bli bättre – inte att bryta ned personen.

Konstruktiv kritik vs destruktiv kritik

Det kan hända att du får feedback framställd som konstruktiv kritik men som i själva verket bara är dolda negativa kommentarer. Den typen av feedback kallas för destruktiv kritik. Till skillnad från konstruktiv kritik är destruktiv kritik feedback som inte är utformad för att hjälpa dig att bli bättre och växa till en bättre person, anställd eller vän. I stället är destruktiv kritik:

 • avsedd att vara ett personligt angrepp

 • skapad för att skada någons självkänsla

 • offentlig

 • diffus eller ogenomförbar

 • överdrivet kritisk eller onödigt petig.

Var inte rädd för att avbryta destruktiv kritik om du råkar ut för sådan eller be om hjälp från en mentor. Beroende på situationen kan du, en mentor eller företagets personalavdelning lösa problemet.

Läs: Den bästa strategin för konfliktlösning som du inte använder

Fördelarna med konstruktiv kritik

Även om du ger det perfekta rådet är konstruktiv kritik svår att både ge och ta emot. Men du behöver inte undvika denna typ av feedback bara för att den är svår. Faktum är att konstruktiv kritik kan hjälpa både dig och den person du ger feedback att växa – både personligen och professionellt.

quotation mark
Ärlig, kritisk feedback kan faktiskt stärka era band snarare än att försvaga dem.”
Justin Rosenstein, medgrundare av Asana

Genom att utöva konstruktiv kritik skapar du en atmosfär av öppenhet och förtroende. Alla samtal du har med ditt team kommer inte att vara lätta – men svåra samtal är viktiga för att utveckla ett  väl samarbetande team.

Feedback av alla slag är en stor del av vår kultur här på Asana. Alla våra anställda genomgår Conscious Leadership Groups utbildning så att de är väl rustade för att ge varandra feedback på ett konstruktivt sätt. Vi har också samlat våra företagsvärderingar  kring medveten närvaro, ärlighet och att ge och ta ansvar. När något går fel använder vi tekniken "Fem x varför" för att ta reda på orsaken.

Varje företag har sina egna värderingar och metoder. Genom att öppna dörren för konstruktiva och ärliga samtal kan du bryta ner förtroendebarriärer och utveckla en närmare kontakt med dina teammedarbetare och intressenter. Här kan du se hur du gör om du vill ge det ett försök:

11 tips för att ge konstruktiv kritik

Vem som helst kan ge konstruktiv kritik, men det är viktigt att göra det på rätt sätt. Om du aldrig har gett konstruktiv kritik tidigare kan du prova de här 11 tipsen om vad du bör och inte bör göra för att din feedback ska vara hjälpsam, konstruktiv och vänlig.

1. Använd ”jag”-uttalanden

”Jag”-uttalanden är ett sätt att uttrycka din åsikt genom att fokusera på situationen snarare än på personen du pratar om. ”Jag”-uttalanden börjar med ”Jag känner...”eller ”Jag tror...” i stället för ”Du sa...” eller ”Du gjorde...”

Med ett ”jag”-uttalande kan du få feedback att kännas mindre personlig genom att hålla den kring dina egna erfarenheter. Genom att börja varje mening med ”jag” klargör du hela tiden att du delar med dig av dina tankar och åsikter – snarare än objektiva fakta. Det kan minska känslan för mottagaren att personligen behöva försvara sig, vilket ofta uppstår vid all slags kritik, och kan göra hela feedbackmötet mer produktivt.

Exempel på ett ”jag”-uttalande

”Jag tror du skulle kunna använda fler bilder i din presentation. Mycket text gör att jag ibland bara ägnar min tid åt att läsa texten på sidan och det distraherar mig. Vad tror du om du att i stället bara ta med huvudtemat på varje bild?”

2. Använd inte sandwichmetoden

Du har säkert hört talas om sandwichmetoden (ibland kallad ”feedback-sandwich”). Det är förmodligen den mest kända strategin för att ge kritik. I sandwichmetoden börjar du med en positiv kommentar, sedan nämner du den konstruktiva kritiken och avslutar med en annan positiv kommentar.

Sandwichmetoden är trots sin popularitet inte ett effektivt sätt att förmedla hjälpsam och konstruktiv kritik. När du bakar in den konstruktiva kritiken på det sättet så lämnas det inga öppningar för att fortsätta diskutera hur feedbacken kan göras användbar eller att brainstorma om nästa steg. Lägg i stället din tid på att göra din feedback så specifik och hjälpsam som möjligt – oavsett hur mycket feedback du har att ge.

3. Ge feedback som kan genomföras

Målet med konstruktiv feedback är att ge personen ifråga något att arbeta med. Förutom att peka på vad som kan förbättras innehåller bra konstruktiv kritik idéer och kommande steg som personen kan ta för att vidareutveckla sina färdigheter. När du ger din feedback så bör du klargöra att du är öppen för att diskutera vidare eller brainstorma om det skulle vara till hjälp för den person du ger feedback till.

Ge inte feedback som inte är användbar. Vänta hellre tills du har genomförbara kommentarer att ge innan du framför dem till personen i fråga. Utan genomförbara råd närmar sig din feedback betänkligt destruktiv kritik snarare än konstruktiv hjälp.

Exempel på användbar konstruktiv kritik

”Jag gillade verkligen idén du delade med dig av under mötet om marknadsföringskampanjen. Jag kan tänka mig att anledningen till att den inte fick så mycket uppmärksamhet som den kunde ha fått var att du inte kopplade den till processen. Om jag var du skulle jag ta med några relevanta exempel för att stödja din plan.”

4. Dela inte din feedback offentligt

Även den bästa kritiken kan vara svår att ta och särskilt om personen du ger feedback till har lagt ner mycket tid och energi på sitt arbete. För att feedback ska vara konstruktiv och hjälpsam bör du inleda samtal om hur personen kan förbättra sig.

Den här typen av dialog är inte möjlig om du delar med dig av din feedback offentligt. I stället för att inleda ett samtal kan personen känna sig generad, skamsen eller personligt angripen och kanske reagerar defensivt eller går vidare utan att ta in feedbacken. För att få ett så produktivt samtal som möjligt kan du gärna se till att du tar dig tid att sätta dig ner och prata. Planera antingen in tid för att ge konstruktiv kritik eller använd ett regelbundet schemalagt individuellt samtal för att göra det.

5. Ta med positiva kommentarer när det är lämpligt

Bara för att sandwichmetoden inte är det bästa sättet att ge feedback betyder det inte att du inte bör ge positiv feedback. Konstruktiv kritik ska inte bara handla om negativ feedback. Att berätta för någon vad han eller hon har gjort bra är lika nyttigt. På så sätt kan personen ägna tid åt att finslipa sina styrkor – förutom att stärka sina svagheter.

Exempel på positiv konstruktiv kritik

”Ditt arbete den senaste veckan har verkligen varit innovativt. Jag uppskattade hur du såg på kundernas feedback från en ny vinkel – jag tror att du har hittat en lösning som vi inte hade tänkt på.”

6. Tvinga inte fram positivitet

På samma sätt som man vill undvika sandwichmetoden bör man också undvika påtvingad positivitet. Poängen med konstruktiv feedback är inte att ge personen meningslösa komplimanger – utan att ge hjälp för utveckling och förbättring.

Oavsett vilken typ av feedback du ger bör du se till att du tänker igenom den och verkligen menar vad du säger. Oärlig feedback är inte till någon hjälp och kan dessutom göra framtida feedbackmöten mindre produktiva.

7. Omvandla feedback till ett samtal

Konstruktiv kritik är inte värdefull om det inte finns en givande och tagande aspekt. En anledning till att använda ”jag”-uttalanden är att ge feedback från ditt perspektiv. Personen du ger feedback till kan ha en annan synvinkel. Ge personen tid att ställa frågor om varför du känner som du gör och hur personen kan förbättra sig utifrån din feedback. Tänk på att den bästa feedbacken är inriktad på samarbete och inte styrande.

Exempel på hur konstruktiv feedback kan göras till ett samtal

”Det känns som att du inte hade rätt fokus för det senaste projektet. Vad tycker du själv? Är det något som du tycker är oklart när det gäller hur vi hanterar det här projektet?”

8. Försök inte att ”överraska” med feedback

Att ge feedback kan vara obehagligt. Ibland kan det kännas jobbigt eller obehagligt att låta personen veta att du vill ge feedback – tänk om personen kommer till samtalet med en försvarsinställning eller har ytterligare frågor till dig?

Även om feedbackmöten kan kännas obekväma så kan ett försök att ”överraska” någon med feedback förvandla ett tillfälle för utveckling till en negativ upplevelse. Om din feedback kommer oväntat kan den vara frustrerande, överväldigande och få personen att känna sig personligt angripen. Klargör i stället att mötet kommer att handla om feedback.

9. Ge feedback vid rätt tidpunkt

Konstruktiv kritik är till hjälp om den ges i anslutning till det inträffade. På så sätt är händelsen färskt i båda personernas medvetande. Om du väntar för länge kan din feedback bli mindre relevant och det gör den mindre användbar. Sträva efter att ge feedback inom två till sju dagar efter det inträffade.

Exempel på feedback vid rätt tidpunkt

”Jag ville följa upp presentationen som du gav till de ledande intressenterna i torsdags. Jag tyckte att dina bilder var mycket tydliga, men jag hade gärna sett mer tid för frågor och svar. Nästa gång kanske du skulle kunna skicka med lite förberedande läsning så att du kan hoppa över de första bilderna.”

10. Ge inte feedback utan att tänka igenom den

Även om du bör ge feedback inom rimlig tid så bör du inte ge den omedelbart utan att tänka efter. Vänta gärna åtminstone en dag för att försäkra dig om att feedbacken är nödvändig och att du kan ge den på ett konstruktivt och positivt sätt. Det gäller även om det plötsligt gick upp ett ljus för dig hur den här personen kan förbättra sig. Fråga dig själv nedanstående om du planerar ett feedbackmöte:

 • Är den här feedbacken något som kommer att hjälpa den här personen att bli bättre?

 • Behöver personen höra min feedback?

 • Kan jag hjälpa personen att hitta idéer för att bli förbättra sig?

 • Vilka eventuella nästa steg kan personen ta?

11. Håll en vänlig ton och ett vänligt kroppsspråk

Tanken med feedback är att hjälpa en person att förbättra sig. Tänk på att ha ett positivt kroppsspråk och håll en lätt ton, även om det kan kännas svårt att ge feedback.

Tänk på att öva på vad du ska säga och hur du ska säga det om du inte känner dig bekväm med att ge konstruktiv kritik i början. Var särskilt uppmärksam på din ton och se till att du inte rynkar pannan, stirrar eller korsar armarna. Även om du egentligen inte är frustrerad kan dessa signaler öka personens försvarsvilja och leda till ett improduktivt feedbackmöte. Om du ger feedback på distans bör du se till att du slår på videon under samtalet.

6 steg för att ta emot konstruktiv kritik

Nu har du tränat på att ge konstruktiv kritik – men hur skulle det vara att ta emot feedback i stället för att ge den? Att ta emot konstruktiv kritik utan att bli defensiv kan vara riktigt svårt. Även om du vet att personen ger dig feedback för att hjälpa dig, är det mänskligt att vilja försvara sig när man tar emot kritik, trots att den är till hjälp.

Förhoppningsvis har du fått veta i förväg att du kommer att få feedback. När du vet att någon har konstruktiv feedback till dig kan du förbereda dig för den och se till att den inte kommer som en överraskning.

Om du får oväntad konstruktiv kritik och det inte handlar om destruktiv kritik kan du prova de här sex stegen för att bli ett proffs på att ta emot kritik:

 1. Undvik att agera direkt. Feedback kan aktivera vår kamp- eller flyktreaktion och förvandla ett utvecklande möte till en adrenalinfylld utmaning. Ta ett djupt andetag innan du svarar och motstå lusten att reagera, svara eller argumentera.

 2. Om det behövs kan du påminna dig själv om att konstruktiv kritik kan hjälpa dig att bli bättre. Även om du inte visste att du skulle få feedback så försök att komma ihåg att du får den här konstruktiva kritiken för ditt eget bästa.

 3. Lyssna för att förstå och inte för att svara. Lyssna utan att formulera ett svar eller en defensiv reaktion på din feedback när någon ger konstruktiv kritik. Tänk på att personen erbjuder feedback för att försöka hjälpa dig så försök att lyssna med öppet sinne.

 4. Koppla ihop feedbacken till din roll och inte till dig själv. Feedback känns personlig eftersom vi tror att vi blir kritiserade. Men i en affärsmiljö är konstruktiv kritik vanligtvis baserad på din roll. Bra feedback kan hjälpa dig att bli bättre i ditt arbete och är oftast inte så personlig som den känns.

 5. Tacka personen som ger dig feedback. Det är svårt att ge konstruktiv feedback. Tacka personen för den energi och de ansträngningar som har gjorts för att hjälpa dig att förbättra dig.

 6. Ställ frågor utan att ifrågasätta feedbacken. Även om du inte bör utmana eller motbevisa feedbacken är det okej att ställa frågor och undra hur du kan förbättra dig. Om du inte är redo att ställa frågor omedelbart efter att ha tagit emot kritisk feedback är det också okej. Bestäm i sådana fall ett uppföljningsmöte för att prata mer om hur du kan förbättra dig.

Förbättra teamsamarbetet med Asana

Konstruktiv feedback skapar samarbetande team

Effektiv kritik som hanteras på rätt sätt kan bana väg för att skapa ett team som är sundare och bättre på att samarbeta. Samarbetsvilliga team är öppna och ärliga mot varandra och inte rädda för att prata om verkliga saker. Bara genom att läsa det här är du på väg att bli bättre på att samarbeta och arbeta tillsammans med andra på ett effektivare sätt.

Läs vår artikel om samarbeteför att fortsätta utveckla dina färdigheter i teamsamarbete .

Relaterade resurser

Artikel

Fler än 110 av de bästa frågorna för att bryta isen och bygga upp lagandan