Grupa a zespół: jaka jest różnica?

Obraz współautora – zespół AsanyTeam Asana
9 lutego 2024
4 min czytania
facebookx-twitterlinkedin
Szablony

Streszczenie

Grupa to zbiór osób koordynujących swoje wysiłki, a zespół jest grupą dzielącą ten sam cel. Warto jest zrozumieć różnice między nimi dla polepszenia relacji w pracy i zadbania o jej zdrową dynamikę. Dowiedz się więcej.

Stworzenie przyjemnego środowiska pracy nastawionego na przejrzystą komunikację jest ważne, tak samo w istniejących grupach, jak i nowych zespołach. Może być zaskoczeniem, że kierowanie grupą różni się od kierowania zespołem. 

Mogą wydawać się podobne, ale istnieje między nimi wiele znaczących różnic, które mogą wpłynąć na zmianę sposobu pracy.

Aby polepszyć relacje w pracy i dowiedzieć się, jak rozwijać w niej zdrowe style komunikacji, ważne jest poznanie różnic między grupą a zespołem. 

Grupa a zespół

Grupa to zbiór osób koordynujących swoje wysiłki, a zespół jest grupą dzielącą ten sam cel. Mimo podobieństw różnią się one w obszarach podejmowania decyzji i pracy zespołowej. 

Grupy a zespoły

W grupie roboczej członkowie działają niezależnie od siebie i ponoszą osobistą odpowiedzialność. Z drugiej strony członkowie zespołu ponoszą wspólną odpowiedzialność i współpracują blisko nad rozwiązywaniem problemów. Ta różnica w dynamice pracy zmienia sposób realizowania zadań i ogólną współpracę. 

Popraw współpracę w zespole z Asaną

Czym jest grupa?

Grupa to w skrócie zbiór pracujących razem osób. Mają one własne cele, do których osiągnięcia dążą razem. Mimo tego że członkowie grupy pracują nad osobnymi celami, mają łączący ich wspólny interes lub tożsamość.

Czym jest grupa?

Istnieją dwa typy grup: grupy nieformalne i formalne. Grupy nieformalne tworzą się naturalnie, łącząc osoby o takich samych zainteresowaniach, tożsamości lub celach społecznych. Grupy formalne są tworzone przez liderów firm do realizacji określonych celów organizacji.

Zalety grupy

Cały czas prowadzone są dyskusje na temat tego, czy lepsze są grupy czy zespoły. Prawda jest taka, że zarówno jedne, jak i drugie mają swoje zalety i wady, ale to Ty decydujesz, które rozwiązanie najlepiej spełnia Twoje wymagania. Oto kilka zalet grup:

  • Relacje w grupach są tymczasowe: ponieważ grupy łączą indywidualnych członków pracujących równolegle, tworzą się w nich tymczasowe relacje, takie jak realizacja krótkoterminowych projektów zewnętrznych lub tymczasowe, wewnętrzne konsultacje. 

  • Grupy są doskonałe dla wydajności: podczas gdy zespoły pracują nad tworzeniem wydajności w szerszym zakresie, grupy skupiają się na wydajności osobistej. Może to zwiększyć wydajność, gdy skupiamy się na pracy poszczególnych osób i większych celach grupy. 

  • Grupy są nastawione na rozwój jednostkowy: ponieważ grupy wspierają pracę poszczególnych członków, skupiają się także na rozwoju jednostkowym. Przejawia się to przez kreowanie indywidualnych ekspertów, a nie zespołu ekspertów.

Mimo tego że praca w grupie ma swoje zalety, warto również pamiętać o wadach takiego rozwiązania. Przyjrzyjmy się niektórym powodom, dla których praca w grupie może nie być odpowiednia dla Ciebie. 

[Przeczytaj] Wydajność a skuteczność w biznesie: dlaczego Twój zespół potrzebuje obu z nich

Wady grupy

Podczas gdy grupy wspierają rozwój pracy i kariery jednostek, nie mają wszystkich zalet oferowanych przez pracę zespołową. Wady te obejmują brak połączenia pracy z jej celami i zespołowej więzi. 

Oto kilka wad pracy w grupie:

  • Grupy mogą spowodować wyobcowanie członków: ponieważ członkowie grup pracują indywidualnie, mało czasu poświęcane jest na tworzenie zespołu. Ten brak pracy zespołowej może alienować niektórych członków i prowadzić do problemów w komunikacji. 

  • Grupy nie wspierają celów organizacji: brak pracy zespołowej może prowadzić do luk w przejrzystości organizacyjnej. Utrudnia to członkom łączenie pracy z celami organizacji. 

Z powodu tych wad niektóre organizacje wolą pracować w zespołach. Dlatego właśnie warto zrozumieć zalety i wady zespołów.

Czym jest zespół?

Zespół to zbiór osób pracujących razem nad osiągnięciem wspólnego celu. Każdy zespół jest sumą jego składowych, co oznacza, że członkowie zespołu polegają na sobie, aby osiągnąć wspólny wynik. 

Czym jest zespół?

Zespoły współpracują nad rozwiązywaniem problemów, tworzeniem nowych produktów oraz mają inne cechy, takie wspólne pasje i cel. Występuje kilka różnych typów zespołów, w tym zespoły międzyfunkcyjne i samodzielnie zarządzane. Różnią się one nieznacznie, ale dzielą te same zalety i wady. 

Zalety zespołów

Praca w zespole ma wiele zalet, które wywodzą się z pracy nad wspólnymi celami i wspierania członków w dzieleniu się doświadczeniem. Wiele organizacji wybiera pacę w zespołach, a nie grupach, aby korzystać z zalet współpracy. Obejmują one większą produktywność i szybsze rozwiązywanie problemów. 

Oto kilka zalet pracy w zespole:

  • Zespoły tworzą dzięki współpracy i synergii: praca zespołowa oznacza większą współpracę i lepszą synergię. Ułatwiają one osiąganie ogólnego celu, ulepszają komunikację i zwiększają przejrzystość organizacyjną. 

  • Zespoły zwiększają produktywność grup: podczas gdy grupy zwiększają wydajność, przewagą zespołów jest wyższa produktywność. Dzieje się tak, ponieważ członkowie zespołu wspierają się nawzajem w pracy i ułatwiają sobie rozwiązywanie wspólnych problemów, co sprawia, że faktyczna praca jest bardziej produktywna

  • Zespoły są lepsze w rozwiązywaniu problemów: burza mózgów jest tym skuteczniejsza, im więcej osób w niej uczestniczy. Dlatego właśnie praca zespołowa ułatwia szybsze i efektywniejsze rozwiązywanie problemów już za pierwszym podejściem. 

Zalety zespołów, takie jak praca zespołowa i komunikacja, ułatwiają organizacjom rozwój. Mimo tego warto rozważyć także niektóre wady zespołów. 

[Przeczytaj] Więcej niż modny termin: jak budować synergię zespołu

Wady zespołów

Mimo wielu zalet zespoły mają także swoje wady. Obejmują one trudności we wspieraniu indywidualnego rozwoju oraz problemy z wydajnością. 

Oto kilka wad pracy w zespole:

  • Zespoły nie skupiają się zawsze na indywidualnym rozwoju: nie jest to regułą, ale niektóre zespoły mają problemy w kultywowaniu indywidualnego rozwoju. Jest to spowodowane tym, że wyniki zazwyczaj opierają się na wspólnym celu, a nie rozwiązaniach najlepszych dla każdej osoby. 

  • Zespoły mogą mieć problemy z wydajnością: zaletą zespołów jest ich produktywność, ale bez wprowadzenia prawidłowych procesów organizacyjnych mogą one napotkać problemy z wydajnością. Może to doprowadzić do wydłużenia czasu pracy i niedotrzymania terminów. 

Chociaż zespoły mogą borykać się z tymi wadami, istnieją sposoby zminimalizowania ich negatywnego wpływu przez wybór odpowiednich procesów i kierownictwa. Kluczowe jest wprowadzenie czytelności organizacyjnej wspierającej zarówno zespół, jak i poszczególne osoby. 

Kierowanie grupami a kierowanie zespołami

Skoro znasz już zalety i wady grup oraz zespołów, możesz zastanawiać się, jak przekładają się one na Twoją organizację. Odpowiedź na to pytanie jest ważna dla prawidłowego wyboru metody kierowania grupą lub zespołem w aktualnej organizacji.

Organizacje skupione na grupach: 

Jeśli chodzi o zachowanie organizacyjne grupy, należy rozważyć wiele aspektów związanych z funkcjami i dynamiką grupy. Dynamika grupy opisuje interakcje, nastawienie i zachowanie między zbiorem osób. Zależnie od ich ukierunkowania mogą one wpłynąć negatywnie lub pozytywnie na pracę zespołową. 

Zdrowa dynamika grupy opiera się na płynnej współpracy i przejrzystości. Niezdrowa dynamika grupy może cechować się brakiem współpracy prowadzącym do izolacji poszczególnych członków. Aby zapobiec niezdrowej dynamice grupy, wprowadź strategię skoncentrowaną na pracy zespołowej, której celem będzie przełamywanie barier komunikacyjnych. 

Wskazówka dotycząca kierowania grupą: aby zapobiec problemom komunikacyjnym, zorganizuj gry integracyjne wzmacniające współpracę w grupie i zdrową dynamikę.

Organizacje skupione na zespołach: 

Organizacje skupione na pracy zespołowej zazwyczaj cechują się większą przejrzystością i napotykają mniej problemów komunikacyjnych. Dzieje się tak, ponieważ zespoły współpracują nad jednym celem i razem rozwiązują problemy. 

Prowadzi to do zdrowego zachowania organizacyjnego i tworzenia się pozytywnych relacji. Aby pogłębić je jeszcze bardziej, zadbaj o przejrzystość wokół wspólnych celów i zachęcaj członków zespołu do polegania na sobie podczas pracy nad ich osiągnięciem. 

Wskazówka dotycząca kierowania zespołem: komunikuj zarówno cele projektu, jak i cele biznesowe, aby dbać o przejrzystość i skoncentrować wysiłki na odpowiednich celach. 

Zwiększ współpracę, przechodząc z grupy na zespół

Dynamika odpowiednia dla jednego zespołu, może nie pasować do innych. Jednak dynamika pracy zespołowej ułatwia wzmocnienie współpracy w miejscu pracy i tworzenie lepszych relacji. 

Niezależnie od tego, czy prowadzisz grupy czy zespoły, pamiętaj o dbaniu o rozwój indywidualny członków oraz wspieraj komunikację dla większej produktywności. 

Szukasz dodatkowych metod zwiększenia produktywności? Asana ułatwia monitorowanie zarządzania zadaniami i organizację pracowników we wspólnym środowisku pracy. 

Powiązane zasoby

Artykuł

+110 najlepszych pytań na przełamanie lodów sprzyjających budowaniu zespołu