Skapa mer än bara projekttidslinjer

Asana är det enklaste sättet för team att planera tidslinjer för projekt och sedan spåra teamets arbete från början till slut.

Skapa en projekttidslinje

Att skapa en projekttidslinje är det bästa sättet att konfigurera ditt projekt för framgång och försäkra dig om att du når dina deadliner. Gör så här för att visualisera din projektplan eller ditt arbetsflöde som en tidslinje:

1. Lista projektets olika steg och ange tydliga tidsfrister

Börja med att dela upp ditt projektarbete i uppgifter med tydliga arbetstilldelningar. Lägg sedan till startdatum och slutdatum så att du kan uppskatta hur lång tid varje steg tar.

2. Fundera ut ordningen på dina uppgifter

Vilka uppgifter måste slutföras först? Finns det några uppgifter som du inte kan starta förrän andra är klara? Vad kommer sist? Att svara på dessa frågor hjälper dig att räkna ut hur du bör organisera dina uppgifter.

3. Dela din tidslinje

Dela din projekttidslinje med teamkollegor. Detta håller alla uppdaterade om projektplanerna, låter alla se vem som ansvarar för vad, och får intressenter att involvera sig.

4. Spåra projektförloppet

Håll koll på förloppet och säkerställ att teamet alltid är på rätt spår för att ni ska kunna nå era projektmål och deadliner. Skicka statusuppdateringar när ni slutför milstolpar, för att hålla teamet uppdaterat om jobben eller eventuella ändringar i tidslinjen.

Skapa projekttidslinjer med Asana
Asana Product Screenshot

Skapa tidslinjer snabbare med ett onlineverktyg

Med Asana kan du planera projekt, dela upp dem i hanterbara uppgifter och skapa en Gantt-diagramliknande tidslinje online som visar exakt vem som gör vad och när.

Läs mer om Asana-funktionen Tidslinje
Asana Product Screenshot

Använd mallar för att skapa projekttidslinjer

Spara tid genom att skapa en anpassad mall från vanliga projekt – eller använd en Asana-mall för att kickstarta projektet.

Läs mer om mallar

Resultatinriktade team har förtroende för Asana

Danone logo
Deloitte logo
Nasa logo
United Way of Salt Lake logo
General Electric logo
Us Aid logo
New York Times logo
Spotify logo
Asana Product Screenshot

Asana är numera grundstenen i projekthanteringen för vårt Shared Services Center. Asana har gjort det möjligt för vårt lilla team på sex personer att effektivt och ändamålsenligt migrera tjänster och implementera verktyg som påverkar alla våra 1 500 anställda och andra användare runt om i världen.

Tamas Kadar, verksamhetsutvecklingschef, Air France KLM Group

Skapa ditt första projekt

Lämna äntligen Excel och mer primitiva tidslinjer bakom dig. Spåra ditt arbete i stället – och få resultat.