Din programvara för programhantering

Använd Asanas programhanteringsverktyg för att hålla projekten organiserade och i fas.

Asana Product Screenshot

Känner du dig splittrad? Du är inte ensam.

Om du någonsin har ägnat för mycket tid åt att organisera projekt eller undrat hur designteamets att göra-lista ser ut, så kanske du borde reflektera kring ditt projekthanteringsverktyg. Byt till Asanas programvara för programhantering för att öka synligheten och samtidigt förenkla uppföljning och återkoppling.

Varför Asana?

Hur du börjar hantera dina program i Asana

Programhantering kan vara komplicerat, men Asana håller ditt team organiserat – på ett och samma ställe. Samordna projekt och teammedlemmar för att sedan hantera, spåra och rapportera teamets framsteg.

Organisera teamets projekt och anpassa arbetsflöden

Importera dina nuvarande projekt till Asana, skapa nya projekt från grunden eller anpassa lättanvända mallar. Se hela ditt program på ett ställe där du kan hantera allt från projektplanering till resurshantering.

Ta reda på mer om att skapa projekt

Bjud in och samarbeta med teamkollegor

Lägg till dina teammedlemmar i projekt så att projektledare kan tilldela uppgifter, skicka och ta emot statusuppdateringar, övervaka projektets tidslinjer och samarbeta om projektplaner med alla intressenter.

Läs mer om att bjuda in teamkollegor

Hantera resurser och övervaka portfolior

Komplexa projekt och program kräver agil resurshantering och rapportering i realtid. Med anpassningsbara vyer i Asana Portfolior, får du en exakt översiktsbild av tidslinjer, framsteg, nyckeltal för verksamheter och arbetsbelastning för alla projekt inom ditt program.

Läs mer om portfoliohantering

Spåra och rapportera i hela programmet

Spåra förloppet för alla projekt i programmet i realtid. Med projektstatusuppdateringar, användarvänliga paneler och rapportering i Asana kan du se hur arbetet fortskrider utan att behöva planera ett statusmöte eller skicka ett e-postmeddelande.

Lär dig mer om rapportering
Läs mer om Asana

Så arbetar Overstock.com med sina system – i stället för mot dem

För att ett stort team ska kunna fungera lika smidigt som ett litet team måste alla veta vad som händer i olika delar av verksamheten. Den tid du lägger ner på att hålla reda på vilket team som använder vilken programvara, eller på att se till att du har tillgång till alla system och arbetsytor, är inte väl spenderad tid. Lär dig hur Overstock.com fortsätter att förnya sig med Asana som projekthanteringslösning.

Team som vill se resultat använder Asana

Danone logo
Deloitte logo
Nasa logo
United Way of Salt Lake logo
General Electric logo
Us Aid logo
New York Times logo
Spotify logo

Hantera dina program mer effektivt med Asana redan i dag

Se varför miljoner av människor använder Asana för att förbättra sitt arbete och sin arbetsprocess.