Organisera teamets arbete och projekt med hjälp av Asanas organisationsverktyg

Med Asana har du alla planer och projekt på ett ställe så att du kan arbeta produktivt utan distraktioner.

Asana Product Screenshot

Hur kan organisationsprogram hjälpa dig att hålla dig produktiv?

Det är inte helt ovanligt att projektplaner blir oorganiserade så fort man börjar jobba med dem. Genom att organisera teamets arbete kan du minska kaoset och öka produktiviteten. En organisationsprogramvara som Asana kan vara till hjälp.

Läs mer om Asana

Öka ditt teams produktivitet med organisationsprogram

Skapa tydliga planer för alla

Gör så att hela teamet är med på noterna genom att ha alla att göra-listor, planer och filer i ett onlineverktyg.

Håll koll på dina prioriteringar

Spåra alla dina uppgifter i en arbetsyta för att få en tydlig bild av dagen, veckan och månaden.

Organisera arbetet på ditt sätt

Från listor till tavlor och mer – organisera arbetet i den vy som passar dig bäst.

Effektivisera arbetsflöden

Skapa anpassade mallar för vanliga arbetsflöden för att spara tid i framtida projekt.

Hantera projekt med Asana
Håll dig organiserad på jobbet med att göra-listor för arbetsuppgifter

Se alla uppgifter du har blivit tilldelad i Mina uppgifter så att du vet vad du ska arbeta med i dag, i morgon och de kommande veckorna.

Håll dig organiserad på jobbet med automatisering av arbetsuppgifter

Organisera alla projekt som ett evenemang, en lansering eller en introduktion för att se vem som gör vad och när.

Organisera ditt arbete med jobbförfrågningar

Att skicka e-postmeddelanden eller chatta för att begära arbete från teamkollegor är svårt att följa upp. Tilldela dem i stället en uppgift för att bättre kunna prioritera dem.

Prioritera teamprojekt med Asanas organisationsprogram

Lista företagets mål och milstolpar så att de är tydliga och att alla vet att ni arbetar för att nå dem.

Organisera ditt arbete med mötesagendor

Bra möten är välplanerade. Förbered agendan i Asana så att du kan hålla dig på rätt spår och tilldela eventuella åtgärdspunkter.

Asana Product Screenshot
Integreringar

Anslut Asana med dina favoritverktyg

Med ett projekthanteringsverktyg som Asana kan du hålla allting kopplat till en gemensam arbetsyta. Du kan integrera med de verktyg du redan använder och samla teamets arbete på en plats.

Se alla integreringar

Resultatinriktade team har förtroende för Asana

Danone logo
Deloitte logo
Nasa logo
United Way of Salt Lake logo
General Electric logo
Us Aid logo
New York Times logo
Spotify logo
Asana Product Screenshot

Asana är numera grundstenen i projekthanteringen för vårt Shared services center. Asana har gjort det möjligt för vårt lilla team på sex personer att effektivt och ändamålsenligt migrera tjänster och implementera verktyg som påverkar alla våra 1 500 anställda och andra användare runt om i världen

Tamas Kadar, verksamhetsutvecklingschef, Air France KLM Group

Se hur Asana kan fungera för din organisation i dag

Se varför miljoner av människor använder Asana för att förbättra sitt arbete och sin arbetsprocess.