Uppnå klarhet i stor skala: Ta del av Asana Enterprise-arbetsdiagrammet

20 oktober 2021
4 min. läsning
facebookx-twitterlinkedin
Achieve clarity at scale: Introducing the Asana Enterprise Work Graph article banner image

Redaktörens anmärkning: Den här artikeln uppdaterades i februari 2022 med aktualiserad information om Enterprise-nyckelhanteringen.

I dagens snabbt föränderliga samhälle måste moderna företag anpassa sig snabbare än någonsin för att lyckas. Men det är inte lätt att samordna arbetet mellan utspridda team, och ju mer organisationen växer, desto mer komplext blir det.

Problemet är att dagens företag fungerar med en funktionell organisation, med isolerade verktyg och teamspecifika processer, när man egentligen arbetar tvärfunktionellt. Enligt Index för arbetets anatomi 2021 förlorar kunskapsarbetare oräkneliga timmar på att jobba om jobb. Faktum är att organisationer med mer än 5 000 anställda lägger 63 % av sin tid på att jobba om jobb varje vecka.

För att lösa utmaningen med att jobba om jobbet startade våra medgrundare Asana och skapade en unik datamodell: Asana-arbetsdiagrammet, en helt ansluten, exakt och ständigt uppdaterad bild över arbetet inom en organisation. Den ger medarbetare, team och hela företag den klarhet och det förtroende de behöver för att komma framåt snabbare.

Vi kan i dag presentera en uppsättning nya funktioner som är ändamålsenligt utformade för att göra det möjligt för företag runt om i världen att få insyn i stor skala. Asana Enterprise-arbetsdiagrammet kombinerar kraften i datamodellen med våra nya IT-funktioner för att ge organisationer flexibilitet och förtroende för att kunna anpassa sig till olika affärsutmaningar och uppnå klarhet, även i tider av oklarhet.

Anpassa hela organisationen till målen

När team samarbetar kan de åstadkomma nästan allt. Men för att vara effektiva behöver de få insyn i hur deras arbete bidrar till företagets övergripande mål. Med Asana Enterprise-arbetsdiagrammet kan du förmedla tydlighet till hela organisationen genom att anpassa teamets arbete till målen.

Vårt nya mål-API gör det enkelt att övervaka teamets inverkan och hålla alla informerade genom att koppla målen till den datastyrda informationen från viktiga företagsverktyg såsom Salesforce och Power BI. Dessutom kommer det snart att vara möjligt att få realtidsinsyn i teamets framsteg med automatiska framstegsuppdateringar för mål, utan något behov av manuellt arbete.

Omvärdera samarbetet mellan olika team med arbetsflöden i världsklass

När projektkritisk information finns i isolerade verktyg eller i oorganiserade kalkylark riskerar arbete att glömmas bort och information att utelämnas. Tyvärr är det kostsamt och komplicerat att installera en traditionell processautomatisering.

Det är här vårt arbetsflödesverktyg kommer in. Det här enkla verktyget som kommer att lanseras under de kommande månaderna, gör det lätt att skapa arbetsflöden, automatisera arbetsmoment och även få information för att optimera dessa processer med tiden.

Letar du efter de allra bästa arbetsflödena? Du kommer snart att få all den hjälp du behöver med vårt kommande arbetsflödesbibliotek. I stället för att uppfinna hjulet varje gång kommer du snart att kunna använda branschgodkända arbetsflöden för att driva projekt och öka effektiviteten. Med det här biblioteket kan du implementera beprövade processer i hela organisationen – utan att behöva använda en massa olika verktyg och komplexa IT-godkännanden.

Få insyn i realtid på alla nivåer i organisationen

Det är inte lätt att spåra teamets framsteg, budget och inverkan när arbetet är spritt över flera olika appar och kanaler som inte kommunicerar med varandra. Det är därför vi har skapat universell rapportering. Du behöver inte längre gå på en massa statusmöten eller missa deadliner, utan du kan i stället använda universell rapportering som en unik referenskälla för att spåra allt arbete, omedelbart upptäcka problem och vägleda teamet mot framgång med insikter i realtid.

Och det tar inte slut här. Under de närmaste månaderna kommer vi att lansera nya och förbättrade universella rapporteringsfunktioner. Du kommer snabbt att kunna analysera teamets effektivitet över tid och få avancerade analyser för att förstå arbetsflödets resultat under dagar, veckor och månader. Med de här kraftfulla insikterna kan du hjälpa även de mest effektiva teamen att bli bättre.

Skala upp företaget med pålitliga säkerhetsåtgärder

I vår nya arbetsvärld, där man kan jobba var man än befinner sig, behöver informations- och IT-chefer smidiga lösningar för att öka medarbetarnas produktivitet och samtidigt säkerställa ett effektivt dataskydd. Asana förstärker sin infrastruktur för att kunna stötta mer än 100 000 användare med en tillgänglighet på 99,9 %. IT-chefer kan därmed skala upp organisationen med tillförsikt och samtidigt vara försäkrade om att deras data är skyddade.

Med vårt nya API för granskningslogg kan du förhindra obehörig åtkomst till ditt konto direkt. Med den här säkerhetsåtgärden kan IT-administratörer övervaka och spåra misstänkt aktivitet. Och med Enterprise-nyckelhanteringen kommer organisationer snart att få extra skydd genom att använda sin egen krypteringsnyckel för information som lagras i Asana.

Med våra nya admin-meddelanden kan dessutom IT-team ge rätt information till rätt team vid rätt tidpunkt genom att skicka uppdateringar direkt via Asana. Vår senaste SCIM-funktion ger även administratörer möjlighet att automatisera gruppinställningar och synkronisera profiluppdateringar med ledande identitetslösningar.

Få mer synlighet och kontroll med Asanas partner för IT-lösningar

Tidigare i år introducerade vi Asana-partner, ett ekosystem med över 200 viktiga arbetsverktyg och kanalpartner i 75 länder. I dag ser vi fram emot att utöka vårt nätverk för att ge IT-chefer ännu mer kontroll och flexibilitet i arbetet med att anpassa sig till hybridarbetets nästa steg.

Det växande ekosystemet för Asana-partner för IT-lösningar har mer än 20 säkerhets- och skalbarhetsintegreringar:

  • Identitet: Vi har gått samman med ledande identitets- och åtkomsthanteringslösningar såsom Okta, Microsoft Azure Active Directory (AD), Google Workspace SAML SCIM och OneLogin, för att säkerställa att det är rätt personer som har tillgång till organisations information.

  • Efterlevnad: Uppfyll organisationens allra viktigaste efterlevnadsbehov med våra integreringar med Exterro, DataGrail och Transcend. Håll även utkik efter våra framtida förbättringar inom dataförlustskydd (DLP) och eDiscovery.

  • SaaS-hantering: Nu kan du hantera och säkra appanvändningen i hela organisationen med våra gemensamma lösningar tillsammans med BetterCloud, Productiv och Zylo.

  • Plattform: Vi har gått samman med viktiga verktyg för företag såsom IBM App Connect, MuleSoft och Power Automate, så att teamen kan samarbeta sömlöst i alla sina favoritplattformar.

  • Säkerhet: Vi samarbetar med Splunk, Netskope och OneTrust för att hjälpa IT-team att öka datakontrollen och visualisera alla säkerhetshändelser på ett och samma ställe.

Vi ser också fram emot att arbeta med Netskopes branschledande lösning Secure Access Service Edge (SASE). Asanas kunder kommer snart att få tillgång till en ny integrering med Netskope, vilket kommer att möjliggöra Cloud Access Security Broker (CASB)-funktioner såsom att upprätthålla säkerhetspolicyer, identifiera och hantera känsliga data och förhindra att data delas utanför organisationens miljö.

Från och med i dag kommer även Asanas API för granskningslogg att möjliggöra en plug and play-integrering av säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM) med Splunk. Med den här integreringen kan du hålla reda på de efterlevnadsrelaterade förändringarna i organisationen och förlita dig på automatiska varningar för att snabbt vidta åtgärder om några ovanliga aktiviteter skulle inträffa.

Asana partners illustration

Det är dags att skala upp

När ett företag har lyckats med att samordna aktiviteter, samarbeta mellan olika team och öka synligheten, kan de anpassa sig till alla affärsutmaningar.

Delta i Scale, vår virtuella företagskonferens, för att höra företagsledare dela med sig av sina insikter om hur du kan uppnå organisationens mål snabbare och stärka teamets värde med tydlighet, flexibilitet och säkerhet.

Framåtblickande uttalanden:

Det här blogginlägget innehåller framåtblickande uttalanden baserade på ledningens nuvarande synpunkter och antaganden och bör inte beaktas vid ett senare datum. Asana frånsäger sig alla skyldigheter att uppdatera framåtblickande uttalanden, och faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från uttalandena i detta inlägg. Information om våra risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att resultaten skiljer sig från dessa framåtblickande uttalanden finns i Asanas SEC-arkiv, pressmeddelandet om resultaten och kompletterande information som publiceras på avsnittet Investor Relations på Asanas webbplats.

Relaterade artiklar

Product

여보세요! Hej! Ciao! Nu finns Asana på koreanska, svenska och italienska