SplunkAsana Integration

Splunk + Asana

Automatisera intag, varningar och visning av granskningsloggar med Asana för Splunk-integreringen.

Vad är Splunk?

Med sin Data-to-Everything-plattform omvandlar Splunk data till handling. Splunk-tekniken gör det möjligt för team inom IT, säkerhet och DevOps att undersöka, övervaka och analysera för att kunna agera utifrån data utefter behov.

Varför Splunk + Asana?

Splunk + Asana gör det möjligt för superadministratörer i Enterprise-organisationer att dra nytta av Asanas granskningslogg-API med Splunk.

Med Splunk + Asana kan du använda Splunks ledande säkerhetsinformation och händelsehanteringssvit (SIEM). Administratörer kan undersöka, övervaka, analysera och agera utifrån granskningsloggar från Asana.

Den här integreringen är tillgänglig för Splunk Enterprise och Splunk Cloud och är kompatibel med Common Information Model (CIM).

Splunk

Ansluta Splunk + Asana

Så här installerar du integreringen:

  1. Gå till Asana för Splunk-appen på Splunkbase för att starta installationsprocessen. Beroende på din Splunk-konfiguration kan du behöva installera appen via appmenyn i det övre fältet och sedan via ”Find more Apps” eller ”Browse More Apps”.
  2. Gå till din IDM om du har en Splunk Cloud Classic Experience. Gå till ditt sökvertyg om du har en Splunk Cloud Victoria Experience.
  3. Skapa ett servicekonto i Asana-adminkonsolen och kopiera domän-ID:t i fliken Inställningar. Ange dessa värden på konfigurationssidan.
  4. Gå till inmatningssteget och ange ett intagningsintervall (i sekunder) mellan 30 och 300 sekunder (eller fem minuter).
  5. På samma sida anger du en återfyllningsperiod i antal dagar. Observera: Om du lämnar fältet tomt kommer installationen att ställas in till 30 dagars återfyllning som standard. Asana lagrar loggarna i upp till 90 dagar efter inmatning.
  6. För att avsluta ställer du in indexmakrot i sökfältet. Du kommer åt det här i Inställningar > Advancerad sökning > Sök makron. Där klickar du på ”asana-index” och ändrar makrobeskrivningen till ”index={ditt indexnamn}” och klickar på ”spara”. Din Asana för Spunk-panel och -appendix kommer att börja fyllas på när du har avslutat det här steget.
  7. Beroende på vilken återfyllningsperiod du har valt kan det ta flera timmar innan en fullständig intagning av data visas.

Observera: Splunk + Asana är för närvarande tillgänglig för Enterprise-kunder.

Ta reda på mer och få support

Ta reda på mer om hur man använder Splunk + Asana-integreringen i Asana-guiden.

Kontakta Asana-supportteamet om du har frågor, feedback eller behöver hjälp.

Det är enkelt att samarbeta med Asana

Från den lilla detaljen till den stora helheten hjälper Asana till att organisera teamarbetet för att alla ska veta vad, varför och hur. Det är gratis att komma igång med Asana. Plattformen är enkel att använda och tillräckligt kraftfull för att styra hela ditt företag. Läs mer om Asana i dag..

Asana fungerar med verktygen du redan använder