Powrót do klientów
Studium przypadku Asany – Spotify – aplikacja na urządzenia

Zespoły Spotify realizują programy, korzystając z Asany

Wyniki

50% wzrost

Zwiększenie o 50% miesięcznie produkcji kampanii reklamowych dla klientów

Dwukrotnie większa liczba kampanii

Podwojenie możliwości wewnętrznych kierowników projektów poprzez usprawnienie procesów kampanii reklamowej

Zautomatyzowane administrowanie w Asanie 

Scentralizowane przydzielanie i odbieranie uprawnień za pośrednictwem platformy do zarządzania tożsamością i dostępem

Mniej pracy manualnej

Dzięki zautomatyzowanym procesom, powiadomieniom i formularzom rekrutacyjnym

Spotify
RegionCały świat
Wielkość firmyEnterprise
BranżaTechnologia
Kluczowe przepływy pracy
Produkcja kreatywnaZarządzanie programemZarządzanie projektami
Kluczowe funkcje
automation iconRegułyform iconFormularzereporting iconPulpity nawigacyjne raportowania
Kluczowe integracje
Ikona Jira Cloud

Spotify, które miało swoją premierę w 2008 roku, generuje obecnie największe przychody w przemyśle muzycznym. Dzięki swojej bazie słuchaczy liczącej 456 milionów użytkowników przyczynia się do wypłaty tantiem milionom artystów. Firma koncentruje się na zwiększaniu swoich przychodów z dwóch podstawowych źródeł: partnerstw reklamowych i subskrypcji Spotify premium. Inwestuje ona również w nowe przedsięwzięcia, np. w najlepszą w swojej klasie platformę do słuchania podcastów, audiobooków i treści oryginalnych.

Wielu pracowników Spotify korzysta z Asany, aby zarządzać swoją pracą i osiągać cele rozwojowe, w tym zespoły ds. przychodów, które tworzą kampanie reklamowe dla klientów i rozwijają nowe linie biznesowe, oraz zespoły IT, które zapewniają pracownikom technologię potrzebną do wykonywania ich pracy, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Asana umożliwia im współpracę z agencjami i automatyzację ręcznych procesów, a także daje liderom wgląd w postępy w realizacji celów. Asana jest zarządzana centralnie z wykorzystaniem automatycznego przydzielania zasobów do obsługi pracowników, w głównej mierze zdalnych, w różnych miejscach na świecie, których praca w dalszym ciągu wprowadza rewolucyjne zmiany w dziedzinie strumieniowego przesyłania muzyki.

Zautomatyzowane administrowanie w Asanie 

Hotel w Mediolanie, biurko w Londynie, ciche miejsce w Tokio: program Spotify „Praca z dowolnego miejsca” zachęca pracowników do używania swoich laptopów tam, gdzie pracuje im się najlepiej. Ponieważ firma rozwija się globalnie, zespoły potrzebują narzędzi do współpracy, aby pozostawać w kontakcie. Pracownicy Spotify korzystają z Asany od 2013 roku.

Chris Sanchez, starszy inżynier ds. aplikacji w Spotify, ściśle współpracował z zespołem ds. obsługi klienta Asany w początkowym okresie konfiguracji, aby dopracować kontrolę administracyjną, bezpieczeństwo i automatyzację. Proces przydzielania i odbierania uprawnień jest teraz zautomatyzowany za pośrednictwem platformy do zarządzania tożsamością i dostępem. „Asana znajduje się w idealnej pozycji: pracownicy mogą automatycznie dołączać się i opuszczać aplikację oraz samodzielnie tworzyć projekty” – mówi Chris Sanchez. 

Dedykowany zespół ds. obsługi klienta Asany współpracuje ze Spotify, aby zapewnić zaawansowane szkolenia i pomóc zespołom przenieść ich przepływy pracy na platformę. Jeśli pracownik ma pytanie, może bezpośrednio przypisać zadanie swojemu zespołowi ds. obsługi klienta Asany lub zadać je za pośrednictwem specjalnego kanału w usłudze Slack Connect. Szkolenia samoobsługowe są dostępne w projekcie Asana, w którym zespół ds. obsługi klienta publikuje regularne aktualizacje i udostępnia filmy z nowymi funkcjami po ich uruchomieniu.

Skalowanie z Asaną

Zespoły ds. przychodów w Spotify używają Asany do skalowania operacji, automatyzacji ręcznych przepływów pracy i pilotowania nowych inicjatyw jako globalnie połączona organizacja.

Operacje kreatywne, zespoły ds. skalowanych usług marketingowych: zwiększanie przychodów z reklam

Zespół ds. operacji kreatywnych w ramach skalowanych usług marketingowych (Scaled Marketing Services) przejął cały zakres prac związanych z produkcją kampanii posprzedażowych i przeszedł z rozproszonych przepływów pracy w e-mailach do scentralizowanego przepływu pracy w Asanie, aby wspierać rosnącą liczbę kampanii dla klientów. 

Gdy menedżer konta przesyła zlecenie dotyczące kampanii za pośrednictwem formularzaw Asanie, wówczas zlecenie to tworzy w Asanie zadanie do kategoryzacji przez zespół ds. operacji kreatywnych. Następnie zespół ten używa szablonu projektu z etapami realizacji i przypisuje go do wewnętrznego kierownika projektu lub agencji zewnętrznej. Reguły w Asanie automatyzują kroki w miarę rozwoju kampanii.

Pulpity nawigacyjne Asany umożliwiają raportowanie statusu kampanii w czasie rzeczywistym, zapewniając całościowy wgląd w produkt pracy każdej agencji, realizację umów SLA i liczbę wyprodukowanych zasobów. Menedżerowie mogą zidentyfikować zaległą kampanię i ustalić, które agencje i którzy członkowie zespołu mogą pomóc w jej realizacji.

Blair Wilson, starszy menedżer w Spotify, mówi: „Łączność jest najważniejszym elementem Asany. Wszystkie nasze systemy znajdują się w jednym miejscu: od rozliczeń, przez produkcję zewnętrzną, po szablony kampanii, i komunikują się ze sobą w celu tworzenia niestandardowych raportów”.

Zespół operacji kreatywnych realizuje teraz globalną produkcję reklam na dużą skalę. Zostało to poparte sprawdzonym 50% wzrostem całkowitej liczby kampanii, którymi zespół może zarządzać, oraz 100% wzrostem liczby kampanii, które każdy kierownik projektu może obsłużyć miesięcznie, co umożliwiło zespołowi tworzenie większej liczby kampanii reklamowych dla klientów, napędzających wzrost przychodów Spotify.

Zespół inżynierii przychodów: obsługiwanie strumieni przychodów i tworzenie nowych

Zespół inżynierii przychodów Spotify otrzymuje od interesariuszy dużą liczbę zleceń dotyczących funkcji. Wcześniej zarządzali nimi za pomocą różnych kanałów, takich jak arkusze kalkulacyjne, czat, poczta e-mail itp., ale przeszli na Asanę w celu scentralizowanego przyjmowania próśb i zleceń, projektując proces przetwarzania zleceń w ramach tworzenia i ulepszania produktu oraz raportowania ich statusu. 

Interesariusze wypełniają formularz w Asanie, aby poprosić o nową funkcję lub ulepszenie, co powoduje utworzenie zadania w Asanie, które jest automatycznie przypisywane do odpowiedniego menedżera produktu w celu kategoryzacji w oparciu o typ określony w formularzu. 

Gdy menedżer produktu zobowiązuje się do wykonania pracy, zadanie jest również dodawane do głównego narzędzia śledzenia projektu w Asanie, które pokazuje w jednym miejscu wszystkie wymagane funkcje — źródło informacji zarówno dla interesariuszy, jak i zespołu inżynierii przychodów, umożliwiające zorientowanie się, na jakim etapie znajdują się prace. Pola niestandardowe w zadaniu wskazują status funkcji w cyklu tworzenia produktu oraz więcej szczegółów technicznych dotyczących postępu śledzonego rozwoju za pomocą integracji Asany z JIRA. Interesariusz składający wniosek jest dodawany do zadania jako współpracownik i w miarę zmiany wartości pól niestandardowych otrzymuje automatyczne powiadomienia odzwierciedlające postępy. 

Ta nowa widoczność wyeliminowała potrzebę organizowania wielu dużych spotkań dotyczących statusu i uprościła dotychczasowy czasochłonny proces pobierania danych do raportów o stanie poprzez kompilowanie i wysyłanie aktualizacji w sposób asynchroniczny. 

Zespół ds. infrastruktury sieciowej i operacji: umożliwienie pracownikom pracy z dowolnego miejsca

Zespół ds. infrastruktury sieciowej i operacji Spotify zaczął używać Asany do zarządzania wdrożeniami technologii w nowych biurach na całym świecie już w 2018 roku. Wcześniej współpracował on z lokalnymi zespołami i zewnętrznymi dostawcami za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, poczty elektronicznej, czatu i innych narzędzi. 

Gdy zespół odkrył Asanę, stworzył szablon, który rejestrował wewnętrzne, sieciowe i zewnętrzne wymagania dotyczące wdrożeń technologicznych na każdym etapie projektu. Możliwość łatwego włączania zewnętrznych wykonawców do projektu i bezpośredniego przypisywania im zadań poprawiła odpowiedzialność i przejrzystość zespołu zarządzającego wieloma biurami na całym świecie. To znacznie poprawiło ich zdolność do terminowego tworzenia nowych biur i współpracy w różnych strefach czasowych bez konieczności odbywania wielogodzinnych spotkań w celu utrzymania zgodności.  

Z biegiem lat zespół przeniósł większą część swojej pracy do Asany i obecnie zarządza różnymi strumieniami pracy – od zarządzania mapą drogową It, przez migracje oprogramowania, po codzienną pracę na platformie. Harry może nadzorować wszystkie projekty realizowane przez zespół w jego portfolio, dzięki czemu wie, na czym skupić swój czas i może łatwo tworzyć raporty na temat postępów dla przywództwa.

Co dalej: naciśnij przycisk odtwarzania

Zespoły w Spotify będą nadal zarządzać pracą i usprawniać procesy w Asanie, aby wspierać wysiłki firmy w dostarczaniu najlepszych wrażeń audio swoim słuchaczom.

Read related customer stories

Share-image-LVMH

Dołącz się i skaluj swoją pracę

Zwiększ możliwości swojej organizacji dzięki Asanie.

Skontaktuj się z działem sprzedaży