Vad är samarbetsverktyg egentligen?

Behöver du arbeta mot gemensamma mål tillsammans med andra? Nätbaserade samarbetsverktyg är lösningen. Vissa ger team ett enkelt sätt att kommunicera och dela arbete, som till exempel e-post eller chattappar. Andra erbjuder mer robusta funktioner som hjälper till att hantera arbetet och samarbeta mer effektivt.

Varför bör du överväga nätbaserade samarbetsverktyg?

Att arbeta tillsammans är inget lätt jobb – av många skäl. Du har förmodligen teamkollegor som arbetar på olika platser och på olika tider. Dessutom är arbetet nuförtiden utspritt bland flera olika appar. Resultatet?

Brist på synlighet

Chefer, ledare och teamkollegor missar ofta viktiga uppdateringar eftersom de inte kan se dem.

Otydliga mål

Alla slösar tid på att söka information och ta reda på vad de ska jobba med, och en del arbete råkar utföras dubbelt.

Dålig planering

Chefer och ledare vet inte vad deras team arbetar med och slösar tid på att hålla statusmöten.

Få tips om teamsamarbete
Asana Product Screenshot

Samarbetsverktyg stärker team

En bra samarbetsprogramvara eliminerar krångel kring utspridd kommunikation och information genom att organisera allt arbete på ett ställe. Alla vet vem som gör vad. Teamkollegor kan enkelt diskutera arbetet och dela idéer. Ni levererar projekten i tid.

Funktioner i samarbetsverktyget

Vad är rätt verktyg för mitt team?

Det beror naturligtvis på dina specifika behov, men bra samarbetsverktyg bör ge dig möjlighet att:

Fildelning

Det är viktigt för samarbetet att dela filer (Google Dokument, PDF-filer, JPG-filer etc.) och etablera en central plats för ert arbete där teamet kan hitta all nödvändig information. Ni behöver också kunna diskutera delade filer och samla information kring tillgångar på ett och samma ställe.

Schemalägga projekt och uppgifter

Möjligheten att tilldela och omtilldela uppgifter hjälper alla att förstå prioriteringar, samtidigt som kalendrar och andra schemaläggningsfunktioner gör det möjligt för team att samarbeta kring planer och hålla sig uppdaterade om förlopp och ändringar.

Koordinera arbete

Du behöver se uppgifter, beroenden och milstolpar för att kunna fastställa slutdatum, justera planer vid behov och hjälpa teamet att arbeta effektivt. Bra samarbetsverktyg gör att du kan hålla uppsikt över förloppet och varnar dig när deadliner närmar sig eller arbetet blir försenat.

Kommunicera sömlöst

Att hålla diskussioner om projekt och att göra-listor på ett och samma ställe hjälper teamet att omsätta idéer och feedback i handling. Den lösning du väljer bör också gå att integrera med dina meddelande- och e-postappar så att ni kan kommunicera på de sätt som passar teamet bäst.

Jämför verktygen
Planera projekt

Med hjälp av tavlor och listor kan du dela in planer i kommande steg så att dina teamkollegor kan se hur deras dagliga arbete leder fram till målen.

Koordinera arbete

Skapa och tilldela uppgifter till dina teamkollegor och definiera beroenden, för att se till att rätt arbete utförs vid rätt tidpunkt.

Kommunicera effektivt

Asana gör det enkelt att hålla alla informerade och ge dem den kontext de behöver för att omvandla idéer till handling.

Samarbeta mot gemensamma mål

Dela enkelt mål och milstolpar så att alla har klart för sig vilka prioriteringar och prestationer varje team har framför sig.

Hantera ändringar

Även när planer eller deadliner ändras gör Asana det enkelt att snabbt justera uppgifter och uppdatera alla på en gång.

Förbättra tvärfunktionellt samarbete

Dela pågående och kommande projekt inom företaget så att alla vet vad varje team gör.

Asana Product Screenshot

Stora projekt består av flera olika delar, många inblandade personer och massor av uppgifter att utföra. Asana hjälper oss att planera allting, hålla koll på allt arbete och hålla oss uppdaterade om hur det går för alla.

Maggie Green, projektledare, 1A Auto

Samarbeta mer effektivt med ditt team i Asana redan i dag

Se varför miljoner av människor använder Asana för att förbättra sitt arbete och sin arbetsprocess.