Utforska nya arbetsflöden i världsklass med mallar skapade av Discovery Inc., ClassPass, Awin och City of Providence

15 februari 2022
2 min. läsning
facebookx-twitterlinkedin
Explore new world-class workflows: Introducing templates built by Discovery Inc., ClassPass, Awin, and City of Providence

När arbetsflöden skapas på rätt sätt ger de den tydlighet tvärfunktionella team behöver för att nå sina mål snabbare. I dag gör vi det ännu enklare för dig att visualisera och bygga automatiserade arbetsflöden. Som en viktig del av Asana Flow kan vi nu dela en mängd nya och anpassningsbara arbetsflödesmallar som skapats i samarbete med ledande organisationer runt om i världen.  

Från att effektivisera kreativ produktion till bättre kampanjhantering kan du själv se hur team som ditt kopplar samman delarna och kartlägger framgångsrika processer. I stället för att uppfinna hjulet på nytt kan du komma igång direkt med de här beprövade arbetsflödena, öka effektiviteten och skala upp bästa praxis i hela organisationen.

Effektivisera den kreativa processen som Discovery Inc.

Oavsett om du är en designer, videoredigerare eller multimediastjärna kan den kreativa produktionsprocessen kännas komplicerad. Med ett ständigt växande antal verktyg, tillgångar och intressenter att hantera kan det vara svårt att hålla ihop kreativa team.

Discovery Inc., mediejätten bakom nätverk såsom TLC, Animal Planet och Food Network, använder Asana för att producera tusentals videor och kreativa tillgångar varje månad för att öka engagemanget på sociala medier och användningen av appar. Nu har du möjlighet att ta del av deras processer på nära håll.

quotation mark
Vi hade fem-sex arbetsflöden som vi spårade separat i kalkylark och med e-post. Nu hanterar vi allt i Asana och vi kan se beroenden, tillgångsstatus, vem som är ansvarig och när det är dags för lansering.”
MIKE SINGER, INNEHÅLLSCHEF, DISCOVERY

Discovery Incs arbetsflödesmall för kreativa förfrågningar hjälper dig att spåra alla dina kreativa förfrågningar och ser till att rätt steg tas under varje fas i produktionsprocessen.

Genomför framgångsrika marknadsföringskampanjer som ClassPass

Kundernas krav förändras snabbare än någonsin. Hänger dina marknadsföringsteam med? Oavsett vilken typ av marknadsföringskampanj du leder behöver dina teamkollegor en tydlig process för att kunna utföra den snabbt och framgångsrikt.

Marknadsförarna på ClassPass, appen för allt inom fitness, spa och skönhet, använder Asana för att planera och genomföra sina kampanjer snabbare samtidigt som de ser till att inget glöms bort.

quotation mark
Vi kan nu producera våra kampanjer 30–40 % snabbare än tidigare eftersom vi har en tydlig process kartlagd i Asana. Varje del av arbetet hanteras på ett ställe, och ansvar och deadliner är synliga för alla.”
KERRY HOFFMAN, CHEF FÖR GLOBAL PROJEKTLEDNING OCH VERKSAMHET, CLASSPASS

Använd ClassPass arbetsflödesmall för att maximera kampanjens hastighet och effektivitet. Med det här arbetsflödet kan du omedelbart väcka dina marknadsföringsstrategier till liv utan att kompromissa med kvaliteten – allt från en informationskälla.

Förenkla rekryteringsprocessen som City of Providence

Det krävs mycket samordning för att locka till sig och rekrytera de bästa talangerna. Med så många rörliga delar att hantera kan det bli svårt att fortsätta rekrytera chefer och potentiella kandidater på samma sätt.

Är du nyfiken på hur du kan använda Asana för ditt rekryteringsarbetsflöde? Vi har det du behöver. Nu kan du lära dig hur City of Providence i Rhode Island använder Asana för att förenkla rekryteringsprocessen och leverera en positiv kandidatupplevelse.

quotation mark
Vi spårar varje steg i rekryteringsprocessen i Asana för att säkerställa att vi är samordnade när kandidaterna går igenom varje fas – från att granska CV:n till att erbjuda en tjänst. Det här säkerställer en bra kandidatupplevelse och att vi fyller rollerna snabbare.”
ASHLEY FIORAVANTI, HR-CHEF, CITY OF PROVIDENCE

Med City of Providence-mallen kan du fylla roller snabbare genom att se till att rätt personer utför rätt steg i varje fas av rekryteringsprocessen.

Hiring pipeline cropped

Ta bort det manuella arbetet från att spåra arbetsförfrågningar som Awin

Arbetsförfrågningar kan komma i alla former – från IT-ärenden, till kundförfrågningar och lunchbeställningar. Men en sak de alla har gemensamt är att det krävs en manuell process för att säkerställa att rätt information når rätt person vid rätt tidpunkt.

Awin är en plattform för global marknadsföringsteknik som använder Asana för att hantera processen för lokalisering av innehåll i alla centrala och lokala team. Genom att automatisera överlämningar och godkännanden eliminerar företaget 15 timmars manuellt arbete per vecka.

quotation mark
Som ivriga Asana-användare i alla verksamhetens funktioner är det spännande att se hur Asana med funktionen Regler framgångsrikt automatiserar många av stegen och överlämningarna mellan teamen i vårt arbetsflöde för innehållsöversättning. Den här processen brukade ta 15 timmar i veckan och nu tar den en minut.”
ROSARIO MESSINA, PROJEKT- OCH PROCESSLEDARE FÖR GRUPPMARKNADSFÖRING, AWIN

Med Awins arbetsflödesmall kan du automatisera rutinmässiga steg, spara dyrbar tid och uppfylla alla typer av arbetsförfrågningar utan att missa något.

Få åtkomst till fler förstklassiga arbetsflöden i dag

Gör som tusentals organisationer som använder Asana för att skapa sina verksamhetskritiska arbetsflöden. Från kickoff till signering kan du med tillit planera dina projekt med branschbeprövade processer skapade i samarbete med de bästa varumärkena i världen.

Letar du efter fler förstklassiga arbetsflöden? Gå vidare till vårt ombyggda mallbibliotek för arbetsflöden för att hitta fler nya och förbättrade mallar skapade av Asana och många andra ledande organisationer.

Relaterade artiklar

Product

Skala upp ditt företag med tillförsikt: Asana Enterprise ger mer säkerhet och kontroll