Skala upp ditt företag med tillförsikt: Asana Enterprise ger mer säkerhet och kontroll

10 november 2021
2 min. läsning
facebookx-twitterlinkedin
Scale your enterprise with confidence: Introducing more security and control to Asana Enterprise article banner image

Redaktörens anmärkning: Den här artikeln uppdaterades i februari 2022 med lanseringsdatumet för Enterprise-nyckelhanteringen.

Vi lever i en värld där man kan jobba från var som helst och det har fått stora konsekvenser vad gäller IT-säkerhet. Vare sig man är på kontoret, hemma eller på caféet måste globala team kunna använda sina favoritverktyg smidigt – utan att riskera organisationens data.

Den ökade förekomsten av hybridarbete har också ökat behovet av säkerhetsåtgärder. De allt mer sofistikerade cyberhoten har gjort det svårare för IT-cheferna att hitta en balans mellan att ge användarna mer inflytande och samtidigt garantera datasäkerheten. Informationschefer och IT-beslutsfattare behöver smidiga lösningar som underlättar samarbetet – och samtidigt behöver man vara förberedd på nya säkerhetsutmaningar.

Det är här Asana Enterprise kommer in. Vår säkra och flexibla lösning för arbetshantering är utformad för globala organisationer. Med Asana Enterprise kan din organisation ta sig an alla verksamhetsutmaningar – oavsett hur komplexa de är – och skala upp med tillförlitliga säkerhetsåtgärder. I dag är vi glada att kunna berätta om våra senaste funktioner och avancerade adminkontroller som kan omvandla era IT-avdelningar till produktivitetsavdelningar.

Skydda din organisation med fler adminkontroller

I takt med att dataintrång blir alltmer avancerade räcker inte längre lösenord som skydd mot obehöriga inloggningar. Med Asana Enterprise kan du ge dina onlinekonton ett extra lager skydd genom obligatorisk tvåfaktorsautentisering. Denna funktion är särskilt praktisk när du behöver säkra åtkomsten för användare och gäster som inte loggar in i organisationens system via SSO eller SAML.

Vill du gå ännu längre i dina säkerhetsåtgärder? Genom att hantera godkända arbetsytormed hjälp av lösningar som Cloud Access Security Brokers (CASB), som begränsar åtkomsten till Asana till endast godkända arbetsområden på företagets enheter och nätverk, kan du förhindra att information visas i obehöriga områden.

Vissa uppgifter är mer känsliga än andra och måste skyddas för att efterleva avtalsvillkoren. Därför har vi skapat en extra adminroll. Med hjälp av flera adminroller i Asana kan IT-chefer delegera lämpliga behörighetsnivåer och reservera de viktigaste säkerhetsinställningarna åt superadministratörer.

Du behöver inte heller oroa dig för att viktiga IT-uppdateringar försvinner i e-postinkorgar. Med vår nya och lättanvända funktion Meddelande från administratören kan dina administratörer publicera meddelanden direkt i Asana.

Scale admin announcement

Dessutom kommer Enterprise-nyckelhantering att lanseras i början av februari 2022, vilket innebär att organisationer snart kommer att ha möjlighet att använda sin egen krypteringsnyckel för information som lagras i Asana. Att ha möjlighet att ta fram egna nycklar ger större kontroll över datan – samtidigt som de viktigaste avtalsvillkoren efterlevs. Om du vill veta mer om EKM kan du kontakta vårt försäljningsteam.

Spara tid genom att utnyttja din befintliga tekniska utrustning fullt ut.

Om du är IT-chef hanterar du troligen dussintals, om inte hundratals, verktyg och appar. För att hjälpa IT-team att få ut så mycket som möjligt av de verktyg de använder varje dag, har vi gått samman med ledande leverantörer av identitetslösningar, bland annat Okta och Microsoft Azure Active Directory. Administratörer kan nu automatisera teaminställningar och synkronisera profiluppdateringar med den identitetsleverantör de föredrar. Detta tack vare ytterligare System for Cross-domain Identity Management (SCIM)-kapaciteter. Dina IT-team kan spara tid genom att använda de här integreringarna samtidigt som de ser till att endast rätt personer får åtkomst.

Vårt API för granskningslogg gör det enkelt att upptäcka säkerhetshot i Asana via Splunk, eller någon annan SIEM-leverantör (Security Information and Event Management). Med vår integrering med Splunk kan dina IT-team övervaka och få en överblick över viktiga efterlevnadsrelaterade aktiviteter i Asana direkt från Splunks instrumentpanel. Dessutom kan administratörer proaktivt säkra organisationens data och vidta åtgärder vid misstänkta aktiviteter i tid med hjälp av anpassade varningar.

Anpassa er framgångsrikt och skala upp med självförtroende

Att tillhandahålla bästa möjliga säkerhetsfunktioner och skydda företagsdata har varit vårt huvudmål från dag ett. Vi är stolta över att fler än 100 000 av världens mest innovativa företag litar på att vi skyddar deras data.

Oavsett om du har 10 000 eller 100 000 användare kan dina IT-team tryggt distribuera i hela organisationen med vår robusta infrastruktur. Dessutom är vårt kundsupportteam redo att vägleda dig varje steg på vägen. Med Asana Enterprise får du bland annat tillgång till prioriterad support dygnet runt, allt för att säkerställa att teamet lyckas så bra som möjligt.

Om du vill veta mer om hur du kan skala upp din organisations verksamhet på ett säkert sätt och med fullt förtroende kan du chatta med vårt försäljningsteam i dag.

Relaterade artiklar

Product

여보세요! Hej! Ciao! Nu finns Asana på koreanska, svenska och italienska