Granskningslogg-API

Översikt

Asanas granskningslogg-API ger administratörer i Enterprise-organisationer åtkomst till en oföränderlig logg över viktiga händelser över hela organisationen. Med hjälp av granskningslogg-API:et kan superadministratörer fånga upp och agera på viktiga säkerhets- och efterlevnadsrelaterade förändringar.

Använda granskningslogg-API:et

Superadministratörer i Enterprise-prganisationer kan använda Asanas granskningslogg-API när de vill:

  1. konfigurera proaktiv varning med ett SIEM-verktyg (Security Information and Event Management) som t.ex. Splunk
  2. genomföra reaktiva utredningar när en säkerhetsincident inträffar
  3. visualisera viktiga domändata i aggregerad form för att identifiera säkerhetstrender.

Händelsekategorier

Asanas granskningslogg-API inkluderar dussintals händelser, inklusive:

  1. Viktiga ändringar som administratörer gör i adminkonsolen såsom workspace_export_started, workspace_password_requirements_changed, och user_workspace_admin_role_changed
  2. Kritiska händelser för användaråtkomst såsom user_login_succeeded, user_login_failed, user_invited, och team_member_added
  3. Borttagningshändelser såsom task_deleted, task_undeleted, och portfolio_deleted
  4. Exporteringshändelser såsom project_csv_export_initiated och workspace_teams_export_started
  5. Händelser som gäller data- och tillgångshantering, såsom attachment_uploaded och attachment_downloaded

En fullständig lista och information om API-slutpunkten finns i API-dokumenteringen.

Lagringsperiod

Asana lagrar granskningsloggar i 90 dagar från och med datumet för registrering. De som vill ha en längre lagringsperiod kan välja att använda sin SIEM eller en annan lagringslösning för kontinuerlig logginsamling.

Åtkomst till granskningslogg-API-slutpunkt

Superadminsitratörer i Enterprise-organisationer har åtkomst till granskningsloggar via servicekonton.

En detaljerad beskrivning av slutpunkten för granskningslogg-API:et finns i vår dokumentation för utvecklare här.

Om du vill veta mer om hur du använder Asanas granskningslogg-API via Asanas Splunk-integrering kan du gå till Splunkbase och påbörja installationsprocessen.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com