TwilioAsana Integration

Twilio + Asana

Skicka automatiskt anpassade SMS-meddelanden från ett Twilio-telefonnummer med hjälp av regler.

PlattformspartnerSkapad av Asana

Ingår i

Installera Twilio för Asana

Vad är Twilio?

Twilio är en kommunikationsplattform som används av hundratusentals företag och mer än tio miljoner utvecklare världen över för att skapa unika, personliga upplevelser för sina kunder.

Varför Twilio + Asana?

Team kan skapa mer fokus och tempo genom att låta en regelintegrering med Twilio automatiskt skicka ett anpassat SMS från ett Twilio-telefonnummer när en uppgift når en viss nivå eller prioritet.

Genom att ansluta Twilio + Asana kan team minska det manuella arbetet och ge ett snabbt svar eller eskalera förfrågningar, vilket säkerställer att kundernas behov tillgodoses utan förseningar.

Ansluta Twilio + Asana

Så här installerar du integreringen:

  1. Gå till det Asana-projekt som du vill lägga till en integrering av regler i.
  2. Klicka på Anpassa i det övre högra hörnet.
  3. Välj eller rulla nedåt till + Lägg till regel.
  4. Välj Twilio från den vänstra kolumnen.
  5. Välj en förinställd regel eller klicka på Skapa anpassad regel.
  6. Om du skapar en anpassad regel, lägg till ett namn och välj en utlösare och en åtgärd för att komma igång.

Ta reda på mer och få support

Läs mer om hur man kan använda Twilio + Asana-integreringen i Asana-guiden.

Kontakta Asana-supportteamet om du har frågor, feedback eller behöver hjälp.

Det är enkelt att samarbeta med Asana

Från den lilla detaljen till den stora helheten hjälper Asana till att organisera teamarbetet för att alla ska veta vad, varför och hur. Det är gratis att komma igång med Asana. Plattformen är enkel att använda och tillräckligt kraftfull för att styra hela ditt företag. Läs mer om Asana i dag.

Asana fungerar med verktygen du redan använder