Productontwikkelingsproces: de 6 fasen (met voorbeelden)

Foto van bijdrager Alicia RaeburnAlicia Raeburn
4 februari 2024
9 min. leestijd
facebookx-twitterlinkedin
Bannerafbeelding artikel productontwikkelingsproces
Zie sjabloon

Overzicht

Het productontwikkelingsproces is een plan met zes fasen om een product van het eerste concept tot de uiteindelijke marktintroductie te brengen. Dit proces helpt bij het opsplitsen van taken en het organiseren van samenwerking tussen afdelingen. Ontdek hoe u zelf een proces kunt implementeren.

Het ontwikkelen van een nieuw product is zowel een spannende als uitdagende onderneming. Van eerste idee tot onderzoek en prototyping, geen twee productlanceringen zijn hetzelfde. Er is echter een algemeen proces dat u op weg kan helpen met het productontwikkelingsproces. 

Het productontwikkelingsproces beschrijft de zes stappen die nodig zijn om een product van initieel concept tot uiteindelijke marktintroductie te brengen. Dit omvat het identificeren van een marktbehoefte, het onderzoeken van de concurrentie, het bedenken van een oplossing, het ontwikkelen van een productroutekaart en het bouwen van een minimum viable product (MVP).

Het productontwikkelingsproces is de laatste jaren geëvolueerd en wordt nu algemeen gebruikt door elke stap in zes afzonderlijke fasen te verdelen. Dit helpt om het proces beter te organiseren en individuele deliverables op te splitsen in kleinere taken.  

Wat is het productontwikkelingsproces?

Het productontwikkelingsproces helpt niet alleen een lancering te vereenvoudigen, maar stimuleert ook de samenwerking tussen verschillende teams, waarbij teamwork en communicatie voorop staan in het proces. 

Laten we eens in de productlevenscyclus duiken en de zes productfasen definiëren. Allemaal fasen die u kunnen helpen om uw volgende product met succes te lanceren. 

1. Ideeëngeneratie (Ideevorming)

De eerste fase van het productontwikkelingsproces begint met het genereren van nieuwe productideeën. In de eerste fase brainstormt u over productconcepten op basis van de behoeften van de klant, de prijsstelling en marktonderzoek. 

De zes fasen van het productontwikkelingsproces

Het is een goed idee om de volgende factoren in overweging te nemen wanneer u een nieuw productconcept lanceert:

 • Doelmarkt: Uw doelmarkt is het consumentenprofiel waarvoor u uw product bouwt. Dit is belangrijk om in het begin te identificeren om uw productconcept rond uw doelmarkt te bouwen.  

 • Bestaande producten: Wanneer u een nieuw productconcept hebt, is het een goed idee om uw bestaande productportfolio te evalueren. Zijn er bestaande producten die een soortgelijk probleem oplossen? Zo ja, is het nieuwe concept dan verschillend genoeg om levensvatbaar te zijn? Het beantwoorden van deze vragen kan het succes van uw nieuwe concept verzekeren. 

 • Functionaliteit: U hoeft nog geen gedetailleerd verslag te hebben van de functionaliteit van het product, maar u moet wel een algemeen idee hebben van de functies die het zal dienen. Denk aan de look en feel van uw product en waarom iemand geïnteresseerd zou zijn om het te kopen.

 • SWOT-analyse: Door vroeg in het proces de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van uw product te analyseren, kunt u de beste versie van uw nieuwe concept bouwen. Dit zal ervoor zorgen dat uw product zich onderscheidt van concurrenten en een gat in de markt oplost. 

 • SCAMPER-methode: Om uw idee te verfijnen, gebruikt u brainstormmethoden zoals SCAMPER, waarbij u uw productconcept vervangt, combineert, aanpast, wijzigt, voor een ander doel gebruikt, elimineert of herschikt.   

Om een productconcept te valideren, kunt u overwegen ideeën te documenteren in de vorm van een business case. Zo krijgen alle teamleden een duidelijk inzicht in de initiële productkenmerken en de doelstellingen van de nieuwe productlancering. 

2. Productdefinitie

Zodra u de business case hebt afgerond en uw doelmarkt en productfunctionaliteit hebt besproken, is het tijd om het product te definiëren. Dit wordt ook wel scoping of conceptontwikkeling genoemd en richt zich op het verfijnen van de productstrategie. 

Tijdens deze fase is het belangrijk om details te definiëren, waaronder:

 • Bedrijfsanalyse: Een bedrijfsanalyse bestaat uit het in kaart brengen van de distributiestrategie, de e-commerce-strategie en een meer diepgaande analyse van de concurrentie. Het doel van deze stap is te beginnen met het opbouwen van een duidelijk omschreven productroutekaart.

 • Waardevoorstel: Het waardevoorstel is het probleem dat het product oplost. Bedenk hoe het zich onderscheidt van andere producten op de markt. Deze waarde kan nuttig zijn voor marktonderzoek en voor het ontwikkelen van uw marketingstrategie.

 • Successcijfers: Het is essentieel om in een vroeg stadium de succescijfers te bepalen, zodat u het succes kunt evalueren en meten zodra het product is gelanceerd. Zijn er belangrijke maatstaven waar u op wilt letten? Dit kunnen eenvoudige KPI's zijn, zoals de gemiddelde orderwaarde, of iets specifiekers, zoals aangepaste doelen die relevant zijn voor uw organisatie. 

 • Marketingstrategie: Zodra u uw waardevoorstel en succescijfers hebt geïdentificeerd, begint u te brainstormen over een marketingstrategie die bij uw behoeften past. Bedenk op welke kanalen u uw product wilt promoten, zoals sociale media of een blogbericht. Hoewel deze strategie misschien moet worden herzien afhankelijk van het eindproduct, is het een goed idee om hierover na te denken wanneer u uw product definieert om op voorhand te beginnen plannen. 

Zodra deze ideeën zijn gedefinieerd, is het tijd om te beginnen met het bouwen van uw mimimum viable product (MVP) met de eerste prototypes.

3. Prototyping

Tijdens de prototypingfase zal uw team het product intensief onderzoeken en documenteren door een meer gedetailleerd businessplan op te stellen en het product te construeren.

Deze prototypes in een vroeg stadium kunnen zo simpel zijn als een tekening of een complexere computer render van het initiële ontwerp. Deze prototypes helpen u risicogebieden te identificeren voordat u het product maakt.

Tijdens de prototypingfase werkt u aan specifieke zaken, zoals:

 • Onderzoek naar marktrisico'sHet is belangrijk om alle potentiële risico's van de productie van uw product te analyseren voordat het fysiek gemaakt wordt. Zo voorkomt u dat de productlancering later ontspoort. Het zal er ook voor zorgen dat u de risico's aan het team meedeelt door ze te documenteren in een risicoregister

 • Ontwikkelingsstrategie: Vervolgens kunt u beginnen met uw ontwikkelingsplan. Dit betekent dat u gaat bepalen hoe u taken zult toewijzen en wat de tijdlijn van die taken zal zijn. Eén manier waarop u taken kunt plannen en de tijdlijn kunt schatten, is met behulp van de kritieke-padmethode

 • Haalbaarheidsanalyse: De volgende stap in het proces is het evalueren van uw productstrategie op basis van haalbaarheid. Bepaal of de werkbelasting en de geraamde tijdlijn haalbaar zijn. Zo niet, pas dan uw datums aan en vraag hulp aan bijkomende belanghebbenden.

 • MVP: Het eindresultaat van de prototypingfase is een minumum viable product. Zie uw MVP als een product dat de eigenschappen heeft die nodig zijn om ermee naar de markt te gaan, en niets meer dan wat nodig is om het te laten functioneren. Een MVP-fiets zou bijvoorbeeld een frame, wielen en een zadel bevatten, maar geen mandje of bel. Het maken van een MVP kan uw team helpen de productlancering sneller uit te voeren dan alle gewenste functies te bouwen, wat de tijdlijnen van de lancering kan vertragen. Gewenste functies kunnen later worden toegevoegd wanneer er bandbreedte beschikbaar is.

Nu is het tijd om te beginnen met het ontwerpen van het product voor de marktintroductie. 

Probeer workflowbeheersoftware van Asana

4. Initieel ontwerp

Tijdens de eerste ontwerpfase werken de projectbelanghebbenden samen om een mock-up van het product te maken, gebaseerd op het MVP-prototype. Het ontwerp moet worden gemaakt met het doelpubliek in gedachten en moet de belangrijkste functies van uw product aanvullen. 

Een geslaagd productontwerp kan verschillende iteraties vergen om het juist te krijgen, en kan inhouden dat met distributeurs moet worden gecommuniceerd om de nodige materialen te verkrijgen. 

Om het initiële ontwerp te maken, moet u: 

 • Materialen zoeken: Het zoeken van materialen speelt een belangrijke rol bij het ontwerpen van de eerste mockup. Dit kan inhouden dat u samenwerkt met verschillende leveranciers en materialen bestelt of dat u uw eigen materialen maakt. Aangezien materialen van verschillende plaatsen kunnen komen, moet u het gebruik van materialen documenteren in een gedeelde ruimte om er later indien nodig naar te kunnen verwijzen.   

 • Contact met belanghebbenden maken: Het is belangrijk om tijdens de ontwerpfase nauwgezet te communiceren om te controleren of uw eerste ontwerp op het juiste spoor zit. Deel wekelijkse of dagelijkse voortgangsrapporten om updates te delen en waar nodig goedkeuringen te krijgen. 

 • Initiële feedback ontvangen: Als het ontwerp klaar is, vraagt u het senior management en de belanghebbenden van het project om de initiële feedback. Vervolgens kunt u het productontwerp aanpassen tot het definitieve ontwerp klaar is om te worden ontwikkeld en geïmplementeerd. 

Zodra het ontwerp is goedgekeurd en klaar is om te worden overgedragen, gaat u over naar de validatiefase voor de laatste tests, voordat u het product lanceert. 

5. Validatie en testen

Om met een nieuw product live te gaan, moet u het eerst valideren en testen. Dit zorgt ervoor dat elk deel van het product - van de ontwikkeling tot de marketing - doeltreffend werkt voordat het openbaar wordt vrijgegeven.

Om de kwaliteit van uw product te garanderen moet u het volgende voltooien:

 • Conceptontwikkeling en testen: Misschien hebt u uw prototype met succes ontworpen, maar u moet nog alle problemen oplossen die zich tijdens de ontwikkeling van het concept voordoen. Dit kan de ontwikkeling van software of de fysieke productie van het eerste prototype inhouden. Test de functionaliteit door de hulp in te roepen van teamleden en betatesters om de kwaliteit van de ontwikkeling te waarborgen. 

 • Front-end-testen: Test in deze fase de front-end-functionaliteit op risico's met de ontwikkelingscode of op fouten die op de consument gericht zijn. Dit omvat het controleren van de e-commerce functionaliteit en ervoor zorgen dat die stabiel is voor lancering.

 • Testmarketing: Voordat u met de productie van uw eindproduct begint, test u uw marketingplan op functionaliteit en fouten. Dit is ook het moment om ervoor te zorgen dat alle campagnes correct zijn opgezet en klaar zijn om te lanceren. 

Zodra uw eerste tests voltooid zijn, bent u klaar om het definitieve productconcept te gaan maken en het bij uw klanten te lanceren. 

6. Commercialisering

Nu is het tijd om uw concept te commercialiseren, wat inhoudt dat u uw product lanceert en het op uw website implementeert. 

U hebt nu de laatste hand gelegd aan het ontwerp en de kwaliteit van uw ontwikkelings- en marketingstrategie getest. U moet vertrouwen hebben in uw laatste iteratie en klaar zijn om uw eindproduct te produceren. 

In deze fase moet u werken aan:

 • Productontwikkeling: Dit is de fysieke creatie van uw product die aan uw klanten wordt vrijgegeven. Dit kan productie of extra ontwikkeling vereisen voor softwareconcepten. Geef uw team het definitieve prototype en MVP-iteraties om het product volgens de juiste specificaties te produceren. 

 • Implementatie van e-commerce:Zodra het product ontwikkeld is en u klaar bent om het te lanceren, zal uw ontwikkelingsteam uw e-commerce materiaal naar een live status omzetten. Dit kan extra tests vereisen om er zeker van te zijn dat uw live product functioneert zoals het bedoeld was tijdens de vorige front-end-testfase. 

Uw eindproduct is nu gelanceerd. U hoeft alleen nog maar het succes te meten aan de hand van de aanvankelijke succescijfers waarop u bent uitgekomen. 

Voorbeelden van productontwikkelingsprocessen

Nu u de zes fasen van de levenscyclus van een product begrijpt, gaan we eens kijken naar voorbeelden uit de echte wereld van enkele van de meest succesvolle productontwikkelingsstrategieën van iconische startups, als inspiratie voor uw eigen strategie.

Voorbeeld 1: Hoe Figma zijn producteigenschappen uitbreidde

 • Figma, oorspronkelijk gestart in 2012, was de eerste professionele UI-ontwerptool die volledig in de browser gebouwd was. Vandaag de dag is Figma uitgegroeid tot de toonaangevende concurrent voor het ontwerpen van web-apps.

Hun missie is om design voor meer mensen toegankelijk te maken en hen te helpen hun creativiteit tot leven te brengen. Dat hebben ze laten zien door voortdurend nieuwe productfuncties toe te voegen, zoals meervoudige flowmogelijkheden, een brainstormtimer en een interactief whiteboard, door succesvolle softwarereleases te coördineren en door vertrouwen op te bouwen door transparantie.

Lees onze casestudy om te leren hoe Figma Asana gebruikt om ontwikkelingsbacklogs te beheren. 

Voorbeeld 2: Hoe Uber een gat in de markt oploste

 • Hoewel wij vandaag de dag aan Uber denken als de grootste dienst voor het delen van ritten, was dat niet altijd het geval. Ook zij begonnen met een overtuigende productstrategie die hen het innovatieve bedrijf maakte dat ze vandaag zijn. 

De strategie van Uber begon met het oplossen van een gat in de bestaande taxi-industrie: het creëren van een gemakkelijker ritregistratieproces met vereenvoudigde betalingsverwerking. Maar daar bleef het niet bij: ze bleven hun productportfolio innoveren door ritniveaus te ontwikkelen die varieerden van luxe tot budgetvriendelijk. 

Hoewel elke situatie enigszins verschilt, kunt ook u, met de juiste productstrategie, een vernieuwende portfolio samenstellen. 

Wie maakt deel uit van het productontwikkelingsteam?

Er zijn veel belanghebbenden en verschillende teams die helpen bij het productontwikkelingsproces. De belangrijkste leider is de productmanager, die toezicht houdt op alle producttaken in verband met ideevorming, onderzoek, ontwikkeling en productlancering. 

Wie maakt deel uit van het productontwikkelingsteam?

Andere belangrijke belanghebbenden zijn onder meer:

 • Productbeheer: Een productmanager houdt toezicht op alle gebieden van de productlevenscyclus en werkt aan het overbruggen van communicatiekloven tussen verschillende interne en externe teams. De productmanager neemt het initiatief voor nieuwe productlanceringen en initieert productideeën en marktonderzoek.

 • Projectbeheer: Een projectmanager kan bij het productontwikkelingsproces betrokken worden om te helpen bij de communicatie tussen de verschillende afdelingen. Ze kunnen ook helpen bij het delegeren van taken en het bijhouden van doelen.

 • Ontwerp: Het ontwerpteam helpt tijdens de prototyping- en ontwerpfase, om het visuele productconcept te ondersteunen. Het is belangrijk om productontwerpen te verbinden met merkrichtlijnen en UX beste praktijken. 

 • Ontwikkeling: Het ontwikkelingsteam helpt bij de implementatie van het product op uw website. Meestal zal een team van ontwikkelaars samenwerken om het nieuwe productaanbod te bouwen, afhankelijk van de complexiteit van het concept.

 • Marketing: Het marketingteam zal helpen bij het ontwikkelen van de marketingstrategie en het testen ervan voordat het product live gaat. Ze zullen ook het succes van de marketinginitiatieven meten.

 • Verkoop: De productmanager werkt samen met het verkoopteam om een doeltreffende strategie te bedenken en verslag uit te brengen over de succescijfers nadat het product is ingevoerd. 

 • Senior management: Senior belanghebbenden moeten wellicht hun definitieve goedkeuring geven voordat het product gelanceerd kan worden. 

Naast deze belangrijke rollen kunnen ook andere teams betrokken zijn, zoals de financiële afdeling, de technische afdeling en alle andere belanghebbenden. Al deze teams kunnen een rol spelen in het proces, afhankelijk van de complexiteit van het concept. 

Lees: Productbeheerder vs. projectbeheerder: Wat is het verschil?

Breid uw portfolio uit met productontwikkeling

Het juiste productontwikkelingsproces kan u helpen elke stap te stroomlijnen met georganiseerde taken en teamsamenwerking. De zes stappen die hierboven zijn beschreven, leiden uw team door alle stappen van het proces, van de eerste ideeënscreening tot de ontwikkelingsfase. 

Coördineer taken en organiseer uw productontwikkelingsproces met Asana voor productbeheer. Asana kan u helpen uw producten sneller op de markt te brengen door de werkbelasting bij te houden en de planning te vereenvoudigen.

Probeer Asana voor productmanagers

Gerelateerde bronnen

Artikel

6 ways to develop adaptability in the workplace and embrace change