Releasebeheer: 5 stappen van een succesvol proces

Afbeelding bijdrager Team AsanaTeam Asana
17 januari 2024
6 min. leestijd
facebookx-twitterlinkedin
Bannerafbeelding artikel Releasebeheer
Zie sjabloon

Als u ooit een softwarerelease meegemaakt hebt, weet u hoe gecompliceerd dat kan zijn. Van het beheren van projecttijdlijnen tot het bijhouden van vervaldatums en de scope, het is veel werk voor één persoon. Daarom komt releasebeheer van pas. Wanneer u de juiste processen hebt geïmplementeerd, kunt u zelfs de meest gecompliceerde taken beheren.

Releasebeheer is een techniek die wordt gebruikt om een software-update te beheren, te plannen en te controleren om zo de kwaliteit, snelheid en efficiëntie te verbeteren.

We bekijken in meer detail wat een releasebeheerproces inhoudt en bieden een checklist om u te helpen met uw eigen releaseplan aan de slag te gaan.

Wat is releasebeheer?

Releasebeheer is een techniek die wordt gebruikt om een software-update in verschillende fasen te beheren, te plannen en te controleren. Het doel ervan is het verbeteren van de kwaliteit, snelheid en efficiëntie van de softwarelevering. Dit zorgt ervoor dat uw team op het juiste moment over de juiste informatie beschikt en zo goed voorbereid is, waardoor de kans op een succesvolle lancering toeneemt.

Wat is releasebeheer?

De levenscyclus van releasebeheer bestaat uit vijf stappen: plannen, bouwen, testen, voorbereiden en implementeren van een software-update. Elke fase is belangrijk voor het correct organiseren en uitvoeren van een succesvolle release.

1. De planningsfase van releasebeheer

De eerste stap voor het lanceren van software is de planning met belanghebbenden in uw ontwikkelteam. Er zijn verschillende manieren om deze stap uit te voeren, maar veelvoorkomende initiatieven zijn het houden van een startvergadering, het schrijven van een business case, en het maken van een werkverdelingsstructuur om de projectafhankelijkheden uiteen te zetten.

Procescyclus van releasebeheer

Al deze taken helpen u, de releasebeheerder, een levenscyclus voor de systeemontwikkeling uit te voeren. Tijdens de planningsfase zou u ook contact moeten opnemen met operationele teams en het leiderschap om de gebouwde software te laten goedkeuren en klaar te maken voor implementatie.

Hier is een checklist voor het plannen wanneer u met dit proces binnen releasebeheer begint:

 1. Neem contact op met de belanghebbenden: Maak een samenvattingsrapport van het project en stuur dit voor uw eerste vergadering naar de belanghebbenden zodat zij het kunnen controleren.

 2. Houd een eerste project-startvergadering: Zet de belangrijkste details over het project uiteen, waaronder de doelstelling en de succescijfers. 

 3. Schrijf een business case: Verklaar de waarde van het project en de impact die het zal hebben op uw organisatie. Geef ook aan wat de langetermijnvoordelen zijn. 

 4. Maak een werkverdelingsstructuur: Visualiseer uw project door de afhankelijkheden op te splitsen in kleine, makkelijk te begrijpen, taken.

 5. Dien de software in ter goedkeuring: Krijg de goedkeuring van belanghebbenden en breng veranderingen aan het project aan voordat uw team van start gaat.

 6. Plan uw releaseschema: Breng uw projecttaken in kaart, wijs ze toe en houd ze bij om ervoor te zorgen dat de softwarerelease vooruit blijft gaan. 

Zodra u deze checklist hebt afgewerkt, bent u klaar voor de volgende fase: het bouwen van de software.

2. Het bouwen van de release

Stap twee van het releaseproces kost het meeste tijd. Dit is de stap waarin de teamleden daadwerkelijk de software beginnen te ontwikkelen. Tijdens deze fase moeten er taken aan belanghebbenden worden toegewezen en moet de projectinformatie reeds gecommuniceerd zijn.

Zodra de informatie duidelijk is, kunnen teamleden beginnen met het bouwen van de software en tegelijkertijd noodzakelijke functies testen en verbeteren. Het is een goed idee om te beginnen met het bijhouden van alle potentiële risico's of bugs binnen de productieomgeving zodat u voorbereid bent op de testfase.

Hier is een releasebeheerchecklist voor de bouwfase om dit proces mee te beginnen:

 1. Wijs taken toe aan belanghebbenden

 2. Voer projectafhankelijkheden uit

 3. Documenteer softwarerisico's met een risicoregister

 4. Gebruik teamwork om problemen op te lossen

 5. Rol nieuwe functies uit binnen een productieomgeving

 6. Automatiseer de eerste testen

Hoewel teamwork en testen noodzakelijk zijn voor het bouwen van de software, begint het echte testen pas tijdens de volgende fase. 

Automatiseer werk met Asana

3. Het testen van de release

De testfase is misschien wel belangrijker dan het bouwen van de software zelf. Deze fase is zo ongelofelijk belangrijk omdat ze ervoor zorgt dat de software correct werkt en klaar is om te worden gelanceerd.

Het is nuttig om teamleden te laten helpen bij het identificeren en oplossen van eventuele bugs die zich voordoen, maar het is ook belangrijk om in deze stap te beginnen met gebruikerstesten. Hoewel dit zal afhangen van de vraag hoe complex uw softwarerelease is, bieden gebruikerstesten consumenten een kans om uw software te testen, meestal in ruil voor een soort beloning.

U zult ook regressietests willen uitvoeren. Daarbij controleert u reeds goedgekeurde functionaliteit opnieuw om na te gaan of deze nog steeds correct functioneert.

Hier is een checklist voor het testen wanneer u met dit proces binnen releasebeheer begint:

 1. Begin met eindgebruikersacceptatietests (UAT)

 2. Los softwarerisico's op of beperk ze

 3. Identificeer softwarebugs

 4. Voer regressietests uit

Bij software maakt het testen een groot deel van elk releaseplan uit. Het kan veel tijd kosten als er veel wijzigingen noodzakelijk zijn.

4. Het voorbereiden van de release

Tijdens de voorbereidingsfase van een softwarerelease moet uw team de nodige wijzigingen aanbrengen en de functionaliteit optimaliseren binnen de staging-omgeving. Dit waarborgt dat elk onderdeel van de software naar behoren werkt en klaar is om live te gaan. 

Het is een goed idee om een laatste kwaliteitscontrole, zo niet meerdere, uit te voeren, om er zeker van te zijn dat alle functionaliteit goed werkt. Dit kan door u en uw team worden gedaan, hoewel het ook nuttig is om hierbij hulp te krijgen van teamleden die er niet bij betrokken zijn, omdat zij de software met een frisse blik kunnen bekijken.

Hier is een checklist voor de voorbereiding die u kunt gebruiken als u met dit proces van het releasebeheer begint:

 1. Repliceer elk softwarescenario

 2. Optimaliseer software-integraties

 3. Los softwarebugs op

 4. Laatste QA

Zodra de software voor de laatste keer is gecontroleerd en goedgekeurd, kunt u beginnen met het implementeren van de software in een live-omgeving.

5. De implementatie van de release

De laatste fase van een softwarerelease omvat implementatiebeheer. Dit is het proces van de uitvoering van het oorspronkelijke software-idee en houdt in dat de functionaliteit naar een live-omgeving wordt overgebracht. 

Om de softwarerelease te implementeren zijn meer tests nodig. Deze moeten ervoor zorgen dat de functionaliteit behouden blijft in de live-omgeving. Zodra het testen is voltooid, is het een goed idee om integraties voortdurend te evalueren en de nodige wijzigingen aan te brengen om de functionaliteit te verbeteren.

Hier is een checklist voor de implementatie wanneer u met dit proces binnen releasebeheer begint:

 1. Implementeer in een live-omgeving

 2. Test in een live-omgeving

 3. Analyseer de belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's )

 4. Gebruik continue integraties

Het is ook een goed idee om projecttaken af te sluiten zodra de software live is en alle nodige wijzigingen aan integraties zijn aangebracht. 

Releasebeheer versus wijzigingsbeheer

Hoewel er enige overeenkomsten zijn tussen releasebeheer en wijzigingsbeheer, zijn de twee toch behoorlijk verschillend. Releasebeheer is het proces van het implementeren van een softwareproduct terwijl wijzigingsbeheer het proces is van het coördineren van wijzigingen aan een project of bedrijf door middel van een wijzigingscontroleproces

Hier zijn een paar andere belangrijke verschillen:

 • Releasebeheer richt zich op het configureren, plannen, uitbrengen en testen van een project. 

 • Wijzigingsbeheer focust zich op het beoordelen, autoriseren, aanvragen en controleren van projectwijzigingen. 

Daar waar releasebeheer zich dus vooral richt op taken rond de planning van projecten, richt wijzigingsbeheer zich op het coördineren van wijzigingen terwijl een plan wordt uitgevoerd.

Nu u weet wat releasebeheer is en hoe het verschilt van wijzigingsbeheer, is het tijd om eens te kijken welke methode voor u geschikt is.

Lees: Wat is wijzigingsbeheer? 6 stappen voor het bouwen van een succesvol wijzigingsbeheerproces

Releasebeheermethodologieën

Hoewel uw softwarerelease bij elke methode de vijf bovenstaande stappen zou moeten volgen, zijn er toch een paar verschillende manieren waarop u uw release kunt uitvoeren. Hiertoe behoren Agile-ontwikkeling en watervalontwikkeling.

Releasebeheermethoden

Hoewel ze verschillen, leveren ze hetzelfde resultaat op. De methode die u gebruikt hangt af van de complexiteit van de software zelf en de omvang van uw team. Laten we eens kijken naar de kenmerken van elk van deze methoden.

Agile-ontwikkeling

Agile-ontwikkeling is een projectbeheermethode waarbij softwarereleases in kleine stappen worden gepland. Deze stappen worden vaak sprints of iteraties genoemd. De elementaire kenmerken van Agile-beheer zijn:

 • Het maken van een routekaart

 • Het prioriteren van uw product-backlog

 • Het instellen van logische doelen

 • Het opsplitsen van taken in kleinere sprints

Agile-ontwikkeling helpt teams een complex project zoals een softwarerelease makkelijker te beheren en uit te voeren. De methode is het best geschikt voor teams die taken moeten opsplitsen in kleinere doelen. Dit is meestal het geval met kleinere teams die grote projecten moeten aanpakken. 

Watervalontwikkeling

Watervalontwikkeling lijkt een beetje op Agile-ontwikkeling in de zin dat de taken ook worden opgesplitst. Het verschil is dat watervalontwikkeling als een lineair pad wordt georganiseerd. Dit betekent dat elke taak is gekoppeld aan een afhankelijkheid en de volgende taak niet wordt gestart voordat de vorige afhankelijkheid voltooid is. Tot de andere kenmerken van watervalontwikkeling behoren:

 • Verzamelen van vereisten

 • Plannen van mijlpalen

 • Implementeren van het plan

 • Verifiëren en testen

 • Onderhouden en verbeteren van het plan

Watervalontwikkeling is het best voor grotere projecten en is vaak gedetailleerder. Dat neemt niet weg dat beide methoden resulteren in een geslaagde softwarelancering als ze op de juiste wijze worden geïmplementeerd. De watervalmethode is het beste voor teams die op zoek zijn naar fase-specifieke taken. Dit is over het algemeen het geval bij grotere teams die over de vereiste middelen beschikken, maar niet over een georganiseerde uitvoeringsmethode.

Welk type methode geschikt is voor uw team hangt af van de grootte van uw team en de organisatiestijl waar u de voorkeur aan geeft. Bij twijfel kunt u ze beide proberen en er zo achter komen welke het best bij de behoeften van uw team past.

Tools voor releasebeheer

Er zijn talloze redenen waarom releasebeheer belangrijk is. De eenvoudigste daarvan is dat het helpt de individuele fasen van softwarereleases te beheren, waardoor een beter beheersbaar proces wordt gecreëerd. Daarom is het zo belangrijk de juiste werkbeheersoftware geïmplementeerd te hebben. 

Tot de handige functies van werkbeheertools kan van alles behoren, van de organisatie van taken tot rapporten waarmee bugs worden bijgehouden. Welke tools voor u geschikt zijn is afhankelijk van de IT-services waarvoor u hulp nodig hebt.

De juiste tool kan uw team met helpen met:

 • Het verbeteren van de zichtbaarheid

 • Het maken van een werkverdelingsstructuur

 • Het verduidelijken van de verwachtingen

 • Het opslaan en bijhouden van bug-rapporten

 • Het prioriteren van projectwijzigingen

 • Het stroomlijnen van de communicatie

 • Op schema blijven

Dit alles helpt u niet alleen met een succesvolle softwarerelease, maar verbetert ook de totale dynamiek van uw team.

Lees: Het geheim van een goede groepsdynamiek

Gebruik releasebeheer voor toekomstige releases

Releasebeheer is een geweldig proces voor softwareontwikkelaars en DevOps-teams bij de release van een nieuw softwareproduct. Het helpt niet alleen in realtime fouten in de nieuwe release te onderkennen, maar garandeert ook dat uw IT-infrastructuur gereed is voor alle nieuwe updates waar u mee te maken krijgt.

Ga een stap verder met het verbeteren van uw IT-operaties met onze IT-projectsjablonen. 

Gratis sjablonen voor IT-teams

Gerelateerde bronnen

Sjabloon

Scrumban template