Regler för Asanas kundundersökningsutlottning

section icon
section icon

Senast uppdaterad: 19 december 2023

Allmänna regler:

Kundundersökningsutlottningen (”utlottningen”) börjar kl. 00.00 (PT) den 1 januari 2024 och slutar kl. 23.59.59 (PT) den 31 mars 2024 (”sista anmälningsdagen”).

Utlottningen är öppen för de som är lagligt bosatta i följande länder. Observera att reglerna varierar beroende på ditt bosättningsland. Välj ditt bosättningsland i listan nedan för att få reda på vilka regler som gäller för ditt land.

Innehållsförteckning
USAKanadaStorbritannienÖsterrikeFrankrikeTysklandIrlandNederländernaSchweizAustralienJapan

Postanmälan. Skicka ett vykort med namn, fullständig adress, telefonnummer dagtid och e-postadress till: Asana Survey Sweepstakes, 633 Folsom Street, Suite 100 San Francisco, CA 94107 USA. Skicka varje vykort separat och se till att det är poststämplat mellan den 1 januari 2024 och den 31 mars 2024 och kommer fram senast den 5 april 2024 (”postanmälan”). Anmälningar som är fotokopierade, oläsliga eller mekaniskt reproducerade är inte giltiga. Alla inskickade anmälningar är Asanas egendom, och vi kommer inte att återlämna eller bekräfta dem. Asana kan inte hållas ansvarigt för postanmälningar som har kommit bort, är försenade, skadade, feladresserade eller inte har rätt porto.

USA

Behörighet:

Utlottningen är öppen för de som är lagligt bosatta i de femtio (50) delstaterna och District of Columbia, och som är arton (18) år eller äldre. Styrelseledamöter, chefer, underchefer och anställda hos Asana, Inc. (”sponsorn” eller ”Asana”), dess dotterbolag, filialer och närstående företag, samt nära familjemedlemmar till ovan nämnda personer och/eller de som bor i samma hushåll, är inte behöriga att delta. Utlottningen är ogiltig där den är förbjuden enligt lag. Inga köp är nödvändiga för att delta, och du kan inte öka dina chanser att vinna genom att köpa en produkt.

Priser:

Ett (1) presentkort värt 100 USD delas ut till tio (10) slumpmässigt utvalda undersökningsdeltagare per undersökning.

Deltagande:

Behöriga personer deltar automatiskt om de slutför undersökningen via länken som de har mottagit per e-post OCH anger en giltig och aktuell e-postadress. Anmälan måste komma in innan den sista anmälningsdagen. Asana kan inte hållas ansvarigt för ofullständiga, ogiltiga, obegripliga, obetalda eller feladresserade anmälningar, oavsett om de beror på systemfel, försummelse, avbrott, raderingar, felaktigheter, drift- eller överföringsförseningar, stöld, förstörelse, misslyckande, felaktiga överföringar eller andra telekommunikationsfel, mänskliga fel, anmälningar som inte har kommit fram på grund av maskin- eller programvarufel av något slag, avbrutna eller ej tillgängliga nätverksanslutningar, felaktiga, ofullständiga eller förvanskade dator- eller telefonöverföringar, skriv- eller systemfel och systemavbrott, felaktiga överföringar, tekniska fel eller andra orsaker. Endast fullständigt slutförda anmälningar är behöriga. Inlämningsbeviset räknas inte som en bekräftelse på mottagande.

Vinstchans:

Chansen att vinna beror på antalet behöriga deltagare i utlottningen.

Prisdragning:

Inom tre (3) arbetsdagar efter sista anmälningsdagen kommer potentiella vinnare att väljas ut i en slumpmässig dragning bland alla behöriga och mottagna anmälningar. Med förbehåll för verifiering av behörighet och efterlevnad av villkoren för de här reglerna, kommer de potentiella vinnarna att utses till utlottningens officiella vinnare. Det är inte nödvändigt att vara närvarande.

Avisering:

Vinnarna kommer att bli aviserade via e-post på den angivna e-postadressen och få instruktioner för hur de ska gå tillväga för att göra anspråk på priset. Om en vinnare inte tar emot priset kommer priset att gå förlorat. Om en potentiell vinnare förlorar eller diskvalificeras av någon anledning kommer en alternativ potentiell vinnare att väljas ut i en slumpmässig dragning bland de återstående behöriga anmälningarna.

Prisrestriktioner:

Det finns en gräns på ett (1) pris per person/hushåll. Det går inte att överföra eller överlåta priserna, och ingen ersättning eller kontantinlösen kommer att vara tillgängliga, förutom efter Asanas eget gottfinnande. Asana ersätter inga förlorade eller stulna priser. Om ett av priserna inte är tillgängligt förbehåller sig Asana rätten att ersätta det med ett pris av samma eller högre värde. Varje vinnare är ensam ansvarig för tillämpliga federala, statliga och lokala skatter, inklusive inkomstskatt. Inga andra priser än de som avses i de här reglerna får delas ut. Alla priser kommer att delas ut.

Villkor:

Genom att delta i utlottningen samtycker deltagare och vinnare till att vara bundna av de här reglerna och av Asanas beslut, som är slutgiltiga i alla avseenden och inte går att överklaga. Asana förbehåller sig rätten: (a) att permanent diskvalificera alla deltagare från utlottningen som de anser har brutit mot reglerna, och (b) att verifiera deltagarnas behörighet. Genom att delta i utlottningen befriar deltagare och vinnare Asana och dess anställda, chefer, styrelseledamöter och representanter från allt ansvar, eller skador, med avseende på, eller till följd av, deltagande i utlottningen, och/eller mottagande, eller användning/missbruk av de utdelade priserna, samt, utan begränsning, ansvar för personskada, dödsfall eller egendomsskada. Om reglerna inte följs kan det resultera i en diskvalificering från utlottningen. Utlottning regleras av lagarna i delstaten Kalifornien, och tar inte hänsyn till lagvalsregler.

Användning av personuppgifter:

All information som har samlats in från deltagare i samband med deras medverkan i utlottningen kommer att hanteras i enlighet med Asanas integritetspolicy, som finns tillgänglig här: https://asana.com/sv/terms/privacy-statement.

Lista över vinnarna:

För att få en lista över vinnare (tillgänglig cirka fyrtiofem (45) dagar efter sista anmälningsdagen) kan du skicka en förfrågan om att få listan, tillsammans med namnet på utlottningen och ett frankerat kuvert med din adress, till: ”Asana Customer Survey Sweepstakes Winners, Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100 San Francisco, CA 94107 USA” inom sex (6) månader efter sista anmälningsdagen.

Sponsor:

Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100 San Francisco, CA 94107 USA. Den här tävlingen är inte på något sätt godkänd eller organiserad av, eller i samarbete med, någon person eller enhet, inklusive någon tredje part, annan än Asana.

Kanada

Behörighet:

Utlottningen är öppen för de som är lagligt bosatta i Kanada (med undantag för Quebec) och som har uppnått myndighetsåldern i sin hemprovins. Styrelseledamöter, chefer, underchefer och anställda hos Asana, Inc. (”sponsorn” eller ”Asana”), dess dotterbolag, filialer och närstående företag, samt nära familjemedlemmar till ovan nämnda personer och/eller de som bor i samma hushåll, är inte behöriga att delta. Utlottningen är ogiltig där den är förbjuden enligt lag. Inga köp är nödvändiga för att delta, och du kan inte öka din chans att vinna genom att köpa en produkt.

Priser:

Ett (1) presentkort värt 100 USD (eller motsvarande 100 USD i lokal valuta) till tio (10) slumpmässigt utvalda undersökningsdeltagare per undersökning.

Deltagande:

Behöriga personer deltar automatiskt om de slutför undersökningen via länken som de har mottagit per e-post OCH anger en giltig och aktuell e-postadress. Anmälan måste komma in innan den sista anmälningsdagen. Asana kan inte hållas ansvarigt för ofullständiga, ogiltiga, obegripliga, obetalda eller feladresserade anmälningar, oavsett om de beror på systemfel, försummelse, avbrott, raderingar, felaktigheter, drift- eller överföringsförseningar, stöld, förstörelse, misslyckande, felaktiga överföringar eller andra telekommunikationsfel, mänskliga fel, anmälningar som inte har kommit fram på grund av maskin- eller programvarufel av något slag, avbrutna eller ej tillgängliga nätverksanslutningar, felaktiga, ofullständiga eller förvanskade dator- eller telefonöverföringar, skriv- eller systemfel och systemavbrott, felaktiga överföringar, tekniska fel eller andra orsaker. Endast fullständigt slutförda anmälningar är behöriga. Inlämningsbeviset räknas inte som en bekräftelse på mottagande.

Vinstchans:

Chansen att vinna beror på antalet behöriga deltagare i utlottningen.

Prisdragning:

Inom tre (3) arbetsdagar efter sista anmälningsdagen kommer potentiella vinnare att väljas ut i en slumpmässig dragning bland alla behöriga och mottagna anmälningar. Med förbehåll för verifiering av behörighet och efterlevnad av villkoren för de här reglerna, kommer de potentiella vinnarna att utses till utlottningens officiella vinnare. Det är inte nödvändigt att vara närvarande.

Avisering:

Vinnarna kommer att bli aviserade via e-post på den angivna e-postadressen och få instruktioner för hur de ska gå tillväga för att göra anspråk på priset. Om en vinnare inte tar emot priset kommer priset att gå förlorat. Om en potentiell vinnare förlorar eller diskvalificeras av någon anledning kommer en alternativ potentiell vinnare att väljas ut i en slumpmässig dragning bland de återstående behöriga anmälningarna.

Krav för potentiella vinnare:

De potentiella vinnarna kommer att bli ombedda att besvara en kvalificeringsfråga korrekt. Om en potentiell vinnare inte besvarar frågan korrekt kan en alternativ potentiell vinnare väljas ut i en slumpmässig dragning bland de återstående mottagna anmälningarna.

Prisrestriktioner:

Det finns en gräns på ett (1) pris per person/hushåll. Det går inte att överföra eller överlåta priserna, och ingen ersättning eller kontantinlösen kommer att vara tillgängliga, förutom efter Asanas eget gottfinnande. Asana ersätter inga förlorade eller stulna priser. Om ett av priserna inte är tillgängligt förbehåller sig Asana rätten att ersätta det med ett pris av samma eller högre värde. Varje vinnare är ensam ansvarig för tillämpliga federala, statliga och lokala skatter, inklusive inkomstskatt. Inga andra priser än de som avses i de här reglerna får delas ut. Alla priser kommer att delas ut.

Villkor:

Genom att delta i utlottningen samtycker deltagare och vinnare till att vara bundna av de här reglerna och av Asanas beslut, som är slutgiltiga i alla avseenden och inte går att överklaga. Asana förbehåller sig rätten: (a) att permanent diskvalificera alla deltagare från utlottningen som de anser har brutit mot reglerna, och (b) att verifiera deltagarnas behörighet. Genom att delta i utlottningen befriar deltagare och vinnare Asana och dess anställda, chefer, styrelseledamöter och representanter från allt ansvar, eller skador, med avseende på, eller till följd av, deltagande i utlottningen, och/eller mottagande, eller användning/missbruk av de utdelade priserna, samt, utan begränsning, ansvar för personskada, dödsfall eller egendomsskada. Om reglerna inte följs kan det resultera i en diskvalificering från utlottningen. Utlottning regleras av lagarna i delstaten Kalifornien, och tar inte hänsyn till lagvalsregler.

Användning av personuppgifter:

All information som har samlats in från deltagare i samband med deras medverkan i utlottningen kommer att hanteras i enlighet med Asanas integritetspolicy, som finns tillgänglig här: https://asana.com/sv/terms/privacy-statement.

Lista över vinnarna:

För att få en lista över vinnare (tillgänglig cirka fyrtiofem (45) dagar efter sista anmälningsdagen) kan du skicka en förfrågan om att få listan, tillsammans med namnet på utlottningen och ett frankerat kuvert med din adress, till: ”Asana Customer Survey Sweepstakes Winners, Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100 San Francisco, CA 94107 USA” inom sex (6) månader efter sista anmälningsdagen.

Sponsor:

Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100 San Francisco, CA 94107 USA. Den här tävlingen är inte på något sätt godkänd eller organiserad av, eller i samarbete med, någon person eller enhet, inklusive någon tredje part, annan än Asana.

Storbritannien

Behörighet:

Utlottningen är öppen för de som är lagligt bosatta i Storbritannien, och som är arton (18) år eller äldre. Styrelseledamöter, chefer, underchefer och anställda hos Asana, Inc. (”Sponsorn” eller ”Asana”), dess dotterbolag, filialer och närstående företag, samt nära familjemedlemmar till ovan nämnda personer och/eller de som bor i samma hushåll, är inte behöriga att delta. I utlottningen definieras familjemedlemmar som make/maka, partner, mor, far, förmyndare, svärföräldrar, mor- och farföräldrar, bror, syster, barn och barnbarn (samt ”bonus” där det är tillämpligt). Utlottningen är ogiltig där den är förbjuden enligt lag. Inga köp är nödvändiga för att delta, och du kan inte öka din vinstchans genom att köpa en produkt.

Priser:

Ett (1) presentkort värt 100 USD (eller motsvarande 100 USD i lokal valuta) till tio (10) slumpmässigt utvalda undersökningsdeltagare per undersökning.

Deltagande:

Behöriga personer deltar automatiskt om de slutför undersökningen via länken som de har mottagit per e-post OCH anger en giltig och aktuell e-postadress. Anmälan måste komma in innan den sista anmälningsdagen. Asana kan inte hållas ansvarigt för ofullständiga, ogiltiga, obegripliga, obetalda eller feladresserade anmälningar, oavsett om de beror på systemfel, försummelse, avbrott, raderingar, felaktigheter, drift- eller överföringsförseningar, stöld, förstörelse, misslyckande, felaktiga överföringar eller andra telekommunikationsfel, mänskliga fel, anmälningar som inte har kommit fram på grund av maskin- eller programvarufel av något slag, avbrutna eller ej tillgängliga nätverksanslutningar, felaktiga, ofullständiga eller förvanskade dator- eller telefonöverföringar, skriv- eller systemfel och systemavbrott, felaktiga överföringar, tekniska fel eller andra orsaker. Endast fullständigt slutförda anmälningar är behöriga. Inlämningsbeviset räknas inte som en bekräftelse på mottagande.

Vinstchans:

Chansen att vinna beror på antalet behöriga deltagare i utlottningen.

Prisdragning:

Inom tre (3) arbetsdagar efter sista anmälningsdagen kommer potentiella vinnare att väljas ut i en slumpmässig dragning bland alla behöriga och mottagna anmälningar. Med förbehåll för verifiering av behörighet och efterlevnad av villkoren för de här reglerna, kommer de potentiella vinnarna att utses till utlottningens officiella vinnare. Det är inte nödvändigt att vara närvarande.

Avisering:

Vinnarna kommer att bli aviserade via e-post på den angivna e-postadressen och få instruktioner för hur de ska gå tillväga för att göra anspråk på priset. Om en vinnare inte tar emot priset kommer priset att gå förlorat. Om en potentiell vinnare förlorar eller diskvalificeras av någon anledning kommer en alternativ potentiell vinnare att väljas ut i en slumpmässig dragning bland de återstående behöriga anmälningarna.

Prisrestriktioner:

Det finns en gräns på ett (1) pris per person/hushåll. Det går inte att överföra eller överlåta priserna, och ingen ersättning eller kontantinlösen kommer att vara tillgängliga, förutom efter Asanas eget gottfinnande. Asana ersätter inga förlorade eller stulna priser. Om ett av priserna inte är tillgängligt förbehåller sig Asana rätten att ersätta det med ett pris av samma eller högre värde. Varje vinnare är ensam ansvarig för tillämpliga federala, statliga och lokala skatter, inklusive inkomstskatt. Inga andra priser än de som avses i de här reglerna får delas ut. Alla priser kommer att delas ut.

Villkor:

Genom att delta i utlottningen samtycker deltagare och vinnare till att vara bundna av de här reglerna och av Asanas beslut, som är slutgiltiga i alla avseenden och inte går att överklaga. Asana förbehåller sig rätten: (a) att permanent diskvalificera alla deltagare från utlottningen som de anser har brutit mot reglerna, och (b) att verifiera deltagarnas behörighet. Genom att delta i utlottningen befriar deltagare och vinnare Asana och dess anställda, chefer, styrelseledamöter och representanter från allt ansvar, eller skador, med avseende på, eller till följd av, deltagande i utlottningen, och/eller mottagande, eller användning/missbruk av de utdelade priserna, samt, utan begränsning, ansvar för personskada, dödsfall eller egendomsskada. Om reglerna inte följs kan det resultera i en diskvalificering från utlottningen. Utlottning regleras av lagarna i delstaten Kalifornien, och tar inte hänsyn till lagvalsregler.

Användning av personuppgifter:

All information som har samlats in från deltagare i samband med deras medverkan i utlottningen kommer att hanteras i enlighet med Asanas integritetspolicy, som finns tillgänglig här: https://asana.com/sv/terms/privacy-statement.

Lista över vinnarna:

För att få en lista över vinnare (tillgänglig cirka fyrtiofem (45) dagar efter sista anmälningsdagen) kan du skicka en förfrågan om att få listan, tillsammans med namnet på utlottningen och ett frankerat kuvert med din adress, till: ”Asana Customer Survey Sweepstakes Winners, Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100 San Francisco, CA 94107 USA” inom sex (6) månader efter sista anmälningsdagen.

Sponsor:

Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100 San Francisco, CA 94107 USA. Den här tävlingen är inte på något sätt godkänd eller organiserad av, eller i samarbete med, någon person eller enhet, inklusive någon tredje part, annan än Asana.

Österrike

Behörighet:

Utlottningen är öppen för de som är lagligt bosatta i Österrike, och som är arton (18) år eller äldre. Styrelseledamöter, chefer, underchefer och anställda hos Asana, Inc. (”sponsorn” eller ”Asana”), dess dotterbolag, filialer och närstående företag, samt nära familjemedlemmar till ovan nämnda personer och/eller de som bor i samma hushåll, är inte behöriga att delta. Utlottningen är ogiltig där den är förbjuden enligt lag. Du behöver inte köpa något för att delta, och du kan inte öka din chans att vinna genom att köpa en produkt.

Priser:

Ett (1) presentkort värt 100 USD (eller motsvarande 100 USD i lokal valuta) till tio (10) slumpmässigt utvalda undersökningsdeltagare per undersökning.

Deltagande:

Behöriga personer deltar automatiskt om de slutför undersökningen via länken som de har mottagit per e-post OCH anger en giltig och aktuell e-postadress. Anmälan måste komma in innan den sista anmälningsdagen. Asana kan inte hållas ansvarigt för ofullständiga, ogiltiga, obegripliga, obetalda eller feladresserade anmälningar, oavsett om de beror på systemfel, försummelse, avbrott, raderingar, felaktigheter, drift- eller överföringsförseningar, stöld, förstörelse, misslyckande, felaktiga överföringar eller andra telekommunikationsfel, mänskliga fel, anmälningar som inte har kommit fram på grund av maskin- eller programvarufel av något slag, avbrutna eller ej tillgängliga nätverksanslutningar, felaktiga, ofullständiga eller förvanskade dator- eller telefonöverföringar, skriv- eller systemfel och systemavbrott, felaktiga överföringar, tekniska fel eller andra orsaker. Endast fullständigt slutförda anmälningar är behöriga. Inlämningsbeviset räknas inte som en bekräftelse på mottagande.

Vinstchans:

Chansen att vinna beror på antalet behöriga deltagare i utlottningen.

Prisdragning:

Inom tre (3) arbetsdagar efter sista anmälningsdagen kommer potentiella vinnare att väljas ut i en slumpmässig dragning bland alla behöriga och mottagna anmälningar. Med förbehåll för verifiering av behörighet och efterlevnad av villkoren för de här reglerna, kommer de potentiella vinnarna att utses till utlottningens officiella vinnare. Det är inte nödvändigt att vara närvarande.

Avisering:

Vinnarna kommer att bli aviserade via e-post på den angivna e-postadressen och få instruktioner för hur de ska gå tillväga för att göra anspråk på priset. Om en vinnare inte tar emot priset kommer priset att gå förlorat. Om en potentiell vinnare förlorar eller diskvalificeras av någon anledning kommer en alternativ potentiell vinnare att väljas ut i en slumpmässig dragning bland de återstående behöriga anmälningarna.

Prisrestriktioner:

Det finns en gräns på ett (1) pris per person/hushåll. Det går inte att överföra eller överlåta priserna, och ingen ersättning eller kontantinlösen kommer att vara tillgängliga, förutom efter Asanas eget gottfinnande. Asana ersätter inga förlorade eller stulna priser. Om ett av priserna inte är tillgängligt förbehåller sig Asana rätten att ersätta det med ett pris av samma eller högre värde. Varje vinnare är ensam ansvarig för tillämpliga federala, statliga och lokala skatter, inklusive inkomstskatt. Inga andra priser än de som avses i de här reglerna får delas ut. Alla priser kommer att delas ut.

Villkor:

Genom att delta i utlottningen samtycker deltagare och vinnare till att vara bundna av de här reglerna och av Asanas beslut, som är slutgiltiga i alla avseenden och inte går att överklaga. Asana förbehåller sig rätten: (a) att permanent diskvalificera alla deltagare från utlottningen som de anser har brutit mot reglerna, och (b) att verifiera deltagarnas behörighet. Genom att delta i utlottningen befriar deltagare och vinnare Asana och dess anställda, chefer, styrelseledamöter och representanter från allt ansvar, eller skador, med avseende på, eller till följd av, deltagande i utlottningen, och/eller mottagande, eller användning/missbruk av de utdelade priserna, samt, utan begränsning, ansvar för personskada, dödsfall eller egendomsskada. Om reglerna inte följs kan det resultera i en diskvalificering från utlottningen. Utlottning regleras av lagarna i delstaten Kalifornien, och tar inte hänsyn till lagvalsregler.

Användning av personuppgifter:

All information som har samlats in från deltagare i samband med deras medverkan i utlottningen kommer att hanteras i enlighet med Asanas integritetspolicy, som finns tillgänglig här: https://asana.com/sv/terms/privacy-statement.

Lista över vinnarna:

För att få en lista över vinnare (tillgänglig cirka fyrtiofem (45) dagar efter sista anmälningsdagen) kan du skicka en förfrågan om att få listan, tillsammans med namnet på utlottningen och ett frankerat kuvert med din adress, till: ”Asana Customer Survey Sweepstakes Winners, Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100 San Francisco, CA 94107 USA” inom sex (6) månader efter sista anmälningsdagen.

Sponsor:

Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100 San Francisco, CA 94107 USA. Den här tävlingen är inte på något sätt godkänd eller organiserad av, eller i samarbete med, någon person eller enhet, inklusive någon tredje part, annan än Asana.

Frankrike

Behörighet:

Utlottningen är öppen för de som är lagligt bosatta i Frankrike, och som är arton (18) år eller äldre. Styrelseledamöter, chefer, underchefer och anställda hos Asana, Inc. (”sponsorn” eller ”Asana”), dess dotterbolag, filialer och närstående företag, samt nära familjemedlemmar till ovan nämnda personer och/eller de som bor i samma hushåll, är inte behöriga att delta. Utlottningen är ogiltig där den är förbjuden enligt lag. Du behöver inte köpa något för att delta, och du kan inte öka din chans att vinna genom att köpa en produkt.

Priser:

Ett (1) presentkort värt 100 USD (eller motsvarande 100 USD i lokal valuta) till tio (10) slumpmässigt utvalda undersökningsdeltagare per undersökning.

Deltagande:

Behöriga personer deltar automatiskt om de slutför undersökningen via länken som de har mottagit per e-post OCH anger en giltig och aktuell e-postadress. Anmälan måste komma in innan den sista anmälningsdagen. Asana kan inte hållas ansvarigt för ofullständiga, ogiltiga, obegripliga, obetalda eller feladresserade anmälningar, oavsett om de beror på systemfel, försummelse, avbrott, raderingar, felaktigheter, drift- eller överföringsförseningar, stöld, förstörelse, misslyckande, felaktiga överföringar eller andra telekommunikationsfel, mänskliga fel, anmälningar som inte har kommit fram på grund av maskin- eller programvarufel av något slag, avbrutna eller ej tillgängliga nätverksanslutningar, felaktiga, ofullständiga eller förvanskade dator- eller telefonöverföringar, skriv- eller systemfel och systemavbrott, felaktiga överföringar, tekniska fel eller andra orsaker. Endast fullständigt slutförda anmälningar är behöriga. Inlämningsbeviset räknas inte som en bekräftelse på mottagande.

Vinstchans:

Chansen att vinna beror på antalet behöriga deltagare i utlottningen.

Prisdragning:

Inom tre (3) arbetsdagar efter sista anmälningsdagen kommer potentiella vinnare att väljas ut i en slumpmässig dragning bland alla behöriga och mottagna anmälningar. Med förbehåll för verifiering av behörighet och efterlevnad av villkoren för de här reglerna, kommer de potentiella vinnarna att utses till utlottningens officiella vinnare. Det är inte nödvändigt att vara närvarande.

Avisering:

Vinnarna kommer att bli aviserade via e-post på den angivna e-postadressen och få instruktioner för hur de ska gå tillväga för att göra anspråk på priset. Om en vinnare inte tar emot priset kommer priset att gå förlorat. Om en potentiell vinnare förlorar eller diskvalificeras av någon anledning kommer en alternativ potentiell vinnare att väljas ut i en slumpmässig dragning bland de återstående behöriga anmälningarna.

Prisrestriktioner:

Det finns en gräns på ett (1) pris per person/hushåll. Det går inte att överföra eller överlåta priserna, och ingen ersättning eller kontantinlösen kommer att vara tillgängliga, förutom efter Asanas eget gottfinnande. Asana ersätter inga förlorade eller stulna priser. Om ett av priserna inte är tillgängligt förbehåller sig Asana rätten att ersätta det med ett pris av samma eller högre värde. Varje vinnare är ensam ansvarig för tillämpliga federala, statliga och lokala skatter, inklusive inkomstskatt. Inga andra priser än de som avses i de här reglerna får delas ut. Alla priser kommer att delas ut.

Villkor:

Genom att delta i utlottningen samtycker deltagare och vinnare till att vara bundna av de här reglerna och av Asanas beslut, som är slutgiltiga i alla avseenden och inte går att överklaga. Asana förbehåller sig rätten: (a) att permanent diskvalificera alla deltagare från utlottningen som de anser har brutit mot reglerna, och (b) att verifiera deltagarnas behörighet. Genom att delta i utlottningen befriar deltagare och vinnare Asana och dess anställda, chefer, styrelseledamöter och representanter från allt ansvar, eller skador, med avseende på, eller till följd av, deltagande i utlottningen, och/eller mottagande, eller användning/missbruk av de utdelade priserna, samt, utan begränsning, ansvar för personskada, dödsfall eller egendomsskada. Om reglerna inte följs kan det resultera i en diskvalificering från utlottningen. Utlottning regleras av lagarna i delstaten Kalifornien, och tar inte hänsyn till lagvalsregler.

Användning av personuppgifter:

All information som har samlats in från deltagare i samband med deras medverkan i utlottningen kommer att hanteras i enlighet med Asanas integritetspolicy, som finns tillgänglig här: https://asana.com/sv/terms/privacy-statement.

Lista över vinnarna:

För att få en lista över vinnare (tillgänglig cirka fyrtiofem (45) dagar efter sista anmälningsdagen) kan du skicka en förfrågan om att få listan, tillsammans med namnet på utlottningen och ett frankerat kuvert med din adress, till: ”Asana Customer Survey Sweepstakes Winners, Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100 San Francisco, CA 94107 USA” inom sex (6) månader efter sista anmälningsdagen.

Sponsor:

Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100 San Francisco, CA 94107 USA. Den här tävlingen är inte på något sätt godkänd eller organiserad av, eller i samarbete med, någon person eller enhet, inklusive någon tredje part, annan än Asana.

Tyskland

Behörighet:

Utlottningen är öppen för de som är lagligt bosatta i Tyskland, och som är arton (18) år eller äldre. Styrelseledamöter, chefer, underchefer och anställda hos Asana, Inc. (”sponsorn” eller ”Asana”), dess dotterbolag, filialer och närstående företag, samt nära familjemedlemmar till ovan nämnda personer och/eller de som bor i samma hushåll, är inte behöriga att delta. Utlottningen är ogiltig där den är förbjuden enligt lag. Du behöver inte köpa något för att delta, och du kan inte öka din chans att vinna genom att köpa en produkt.

Priser:

Ett (1) presentkort värt 100 USD (eller motsvarande 100 USD i lokal valuta) till tio (10) slumpmässigt utvalda undersökningsdeltagare per undersökning.

Deltagande:

Behöriga personer deltar automatiskt om de slutför undersökningen med hjälp av länken som de har mottagit via e-post OCH anger en giltig och aktuell e-postadress.

Anmälan måste komma in innan den sista anmälningsdagen. Asana kan inte hållas ansvarigt för ofullständiga, ogiltiga, obegripliga, obetalda eller feladresserade anmälningar, oavsett om de beror på systemfel, försummelse, avbrott, raderingar, avbrott, drift- eller överföringsförseningar, stöld, förstörelse eller misslyckande, felaktiga överföringar eller andra telekommunikationsfel, mänskliga fel, anmälningar som inte har kommit fram på grund av maskin- eller programvarufel av något slag, avbrutna eller ej tillgängliga nätverksanslutningar, felaktiga, ofullständiga eller förvanskade dator- eller telefonöverföringar, skriv- eller systemfel och systemavbrott, felaktiga överföringar, tekniska fel eller andra orsaker. Endast fullständigt slutförda anmälningar är behöriga. Inlämningsbeviset räknas inte som en bekräftelse på mottagande.

Vinstchans:

Chansen att vinna beror på antalet behöriga deltagare i utlottningen.

Prisdragning:

Inom tre (3) arbetsdagar efter sista anmälningsdagen kommer potentiella vinnare att väljas ut i en slumpmässig dragning bland alla behöriga och mottagna anmälningar. Med förbehåll för verifiering av behörighet och efterlevnad av villkoren för de här reglerna, kommer de potentiella vinnarna att utses till utlottningens officiella vinnare. Det är inte nödvändigt att vara närvarande.

Avisering:

Vinnarna kommer att bli aviserade via e-post på den angivna e-postadressen och få instruktioner för hur de ska gå tillväga för att göra anspråk på priset. Om en vinnare inte tar emot priset kommer priset att gå förlorat. Om en potentiell vinnare förlorar eller diskvalificeras av någon anledning kommer en alternativ potentiell vinnare att väljas ut i en slumpmässig dragning bland de återstående behöriga anmälningarna.

Prisrestriktioner:

Det finns en gräns på ett (1) pris per person/hushåll. Det går inte att överföra eller överlåta priserna, och ingen ersättning eller kontantinlösen kommer att vara tillgängliga, förutom efter Asanas eget gottfinnande. Asana ersätter inga förlorade eller stulna priser. Om ett av priserna inte är tillgängligt förbehåller sig Asana rätten att ersätta det med ett pris av samma eller högre värde. Varje vinnare är ensam ansvarig för tillämpliga federala, statliga och lokala skatter, inklusive inkomstskatt. Inga andra priser än de som avses i de här reglerna får delas ut. Alla priser kommer att delas ut.

Villkor:

Genom att delta i utlottningen samtycker deltagare och vinnare till att vara bundna av de här reglerna och av Asanas beslut, som är slutgiltiga i alla avseenden och inte går att överklaga. Asana förbehåller sig rätten: (a) att permanent diskvalificera alla deltagare från utlottningen som de anser har brutit mot reglerna, och (b) att verifiera deltagarnas behörighet. Genom att delta i utlottningen befriar deltagare och vinnare Asana och dess anställda, chefer, styrelseledamöter och representanter från allt ansvar, eller skador, med avseende på, eller till följd av, deltagande i utlottningen, och/eller mottagande, eller användning/missbruk av de utdelade priserna, samt, utan begränsning, ansvar för personskada, dödsfall eller egendomsskada. Om reglerna inte följs kan det resultera i en diskvalificering från utlottningen. Utlottning regleras av lagarna i delstaten Kalifornien, och tar inte hänsyn till lagvalsregler.

Användning av personuppgifter:

All information som har samlats in från deltagare i samband med deras medverkan i utlottningen kommer att hanteras i enlighet med Asanas integritetspolicy, som finns tillgänglig här: https://asana.com/sv/terms/privacy-statement.

Lista över vinnarna:

För att få en lista över vinnare (tillgänglig cirka fyrtiofem (45) dagar efter sista anmälningsdagen) kan du skicka en förfrågan om att få listan, tillsammans med namnet på utlottningen och ett frankerat kuvert med din adress, till: ”Asana Customer Survey Sweepstakes Winners, Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100 San Francisco, CA 94107 USA” inom sex (6) månader efter sista anmälningsdagen.

Sponsor:

Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100 San Francisco, CA 94107 USA. Den här tävlingen är inte på något sätt godkänd eller organiserad av, eller i samarbete med, någon person eller enhet, inklusive någon tredje part, annan än Asana.

Irland

Behörighet:

Utlottningen är öppen för de som är lagligt bosatta i Irland, och som är arton (18) år eller äldre. Styrelseledamöter, chefer, underchefer och anställda hos Asana, Inc. (”Sponsorn” eller ”Asana”), dess dotterbolag, filialer och närstående företag, samt nära familjemedlemmar till ovan nämnda personer och/eller de som bor i samma hushåll, är inte behöriga att delta. Utlottningen anses ogiltig där den är förbjuden enligt lag. Inga köp är nödvändiga för att delta och att köpa en produkt kommer inte att öka dina chanser att vinna.

Priser:

Ett (1) presentkort värt 100 USD (eller motsvarande 100 USD i lokal valuta) till tio (10) slumpmässigt utvalda undersökningsdeltagare per undersökning.

Deltagande:

Behöriga personer deltar automatiskt om de slutför undersökningen via länken som de har mottagit per e-post OCH anger en giltig och aktuell e-postadress. Anmälan måste komma in innan den sista anmälningsdagen. Asana kan inte hållas ansvarigt för ofullständiga, ogiltiga, obegripliga, obetalda eller feladresserade anmälningar, oavsett om de beror på systemfel, försummelse, avbrott, raderingar, felaktigheter, drift- eller överföringsförseningar, stöld, förstörelse, misslyckande, felaktiga överföringar eller andra telekommunikationsfel, mänskliga fel, anmälningar som inte har kommit fram på grund av maskin- eller programvarufel av något slag, avbrutna eller ej tillgängliga nätverksanslutningar, felaktiga, ofullständiga eller förvanskade dator- eller telefonöverföringar, skriv- eller systemfel och systemavbrott, felaktiga överföringar, tekniska fel eller andra orsaker. Endast fullständigt slutförda anmälningar är behöriga. Inlämningsbeviset räknas inte som en bekräftelse på mottagande.

Vinstchans:

Chansen att vinna beror på antalet behöriga deltagare i utlottningen.

Prisdragning:

Inom tre (3) arbetsdagar efter sista anmälningsdagen kommer potentiella vinnare att väljas ut i en slumpmässig dragning bland alla behöriga och mottagna anmälningar. Med förbehåll för verifiering av behörighet och efterlevnad av villkoren för de här reglerna, kommer de potentiella vinnarna att utses till utlottningens officiella vinnare. Det är inte nödvändigt att vara närvarande.

Avisering:

Vinnarna kommer att bli aviserade via e-post på den angivna e-postadressen och få instruktioner för hur de ska gå tillväga för att göra anspråk på priset. Om en vinnare inte tar emot priset kommer priset att gå förlorat. Om en potentiell vinnare förlorar eller diskvalificeras av någon anledning kommer en alternativ potentiell vinnare att väljas ut i en slumpmässig dragning bland de återstående behöriga anmälningarna.

Prisrestriktioner:

Det finns en gräns på ett (1) pris per person/hushåll. Det går inte att överföra eller överlåta priserna, och ingen ersättning eller kontantinlösen kommer att vara tillgängliga, förutom efter Asanas eget gottfinnande. Asana ersätter inga förlorade eller stulna priser. Om ett av priserna inte är tillgängligt förbehåller sig Asana rätten att ersätta det med ett pris av samma eller högre värde. Varje vinnare är ensam ansvarig för tillämpliga federala, statliga och lokala skatter, inklusive inkomstskatt. Inga andra priser än de som avses i de här reglerna får delas ut. Alla priser kommer att delas ut.

Villkor:

Genom att delta i utlottningen samtycker deltagare och vinnare till att vara bundna av de här reglerna och av Asanas beslut, som är slutgiltiga i alla avseenden och inte går att överklaga. Asana förbehåller sig rätten: (a) att permanent diskvalificera alla deltagare från utlottningen som de anser har brutit mot reglerna, och (b) att verifiera deltagarnas behörighet. Genom att delta i utlottningen befriar deltagare och vinnare Asana och dess anställda, chefer, styrelseledamöter och representanter från allt ansvar, eller skador, med avseende på, eller till följd av, deltagande i utlottningen, och/eller mottagande, eller användning/missbruk av de utdelade priserna, samt, utan begränsning, ansvar för personskada, dödsfall eller egendomsskada. Om reglerna inte följs kan det resultera i en diskvalificering från utlottningen. Utlottning regleras av lagarna i delstaten Kalifornien, och tar inte hänsyn till lagvalsregler.

Användning av personuppgifter:

All information som har samlats in från deltagare i samband med deras medverkan i utlottningen kommer att hanteras i enlighet med Asanas integritetspolicy, som finns tillgänglig här: https://asana.com/sv/terms/privacy-statement.

Lista över vinnarna:

För att få en lista över vinnare (tillgänglig cirka fyrtiofem (45) dagar efter sista anmälningsdagen) kan du skicka en förfrågan om att få listan, tillsammans med namnet på utlottningen och ett frankerat kuvert med din adress, till: ”Asana Customer Survey Sweepstakes Winners, Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100 San Francisco, CA 94107 USA” inom sex (6) månader efter sista anmälningsdagen.

Sponsor:

Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100 San Francisco, CA 94107 USA. Den här tävlingen är inte på något sätt godkänd eller organiserad av, eller i samarbete med, någon person eller enhet, inklusive någon tredje part, annan än Asana.

Nederländerna

Behörighet:

Utlottningen är öppen för de som är lagligt bosatta i Nederländerna, och som är arton (18) år eller äldre. Styrelseledamöter, chefer, underchefer och anställda hos Asana, Inc. (”Sponsorn” eller ”Asana”), dess dotterbolag, filialer och närstående företag, samt nära familjemedlemmar till ovan nämnda personer och/eller de som bor i samma hushåll, är inte behöriga att delta. Utlottningen anses ogiltig där den är förbjuden enligt lag. Inga köp är nödvändiga för att delta och att köpa en produkt kommer inte att öka dina chanser att vinna.

Priser:

Ett (1) presentkort värt 100 USD (eller motsvarande 100 USD i lokal valuta) till tio (10) slumpmässigt utvalda undersökningsdeltagare per undersökning.

Deltagande:

Behöriga personer deltar automatiskt om de slutför undersökningen via länken som de har mottagit per e-post OCH anger en giltig och aktuell e-postadress. Anmälan måste komma in innan den sista anmälningsdagen. Asana kan inte hållas ansvarigt för ofullständiga, ogiltiga, obegripliga, obetalda eller feladresserade anmälningar, oavsett om de beror på systemfel, försummelse, avbrott, raderingar, felaktigheter, drift- eller överföringsförseningar, stöld, förstörelse, misslyckande, felaktiga överföringar eller andra telekommunikationsfel, mänskliga fel, anmälningar som inte har kommit fram på grund av maskin- eller programvarufel av något slag, avbrutna eller ej tillgängliga nätverksanslutningar, felaktiga, ofullständiga eller förvanskade dator- eller telefonöverföringar, skriv- eller systemfel och systemavbrott, felaktiga överföringar, tekniska fel eller andra orsaker. Endast fullständigt slutförda anmälningar är behöriga. Inlämningsbeviset räknas inte som en bekräftelse på mottagande.

Vinstchans:

Chansen att vinna beror på antalet behöriga deltagare i utlottningen.

Prisdragning:

Inom tre (3) arbetsdagar efter sista anmälningsdagen kommer potentiella vinnare att väljas ut i en slumpmässig dragning bland alla behöriga och mottagna anmälningar. Med förbehåll för verifiering av behörighet och efterlevnad av villkoren för de här reglerna, kommer de potentiella vinnarna att utses till utlottningens officiella vinnare. Det är inte nödvändigt att vara närvarande.

Avisering:

Vinnarna kommer att bli aviserade via e-post på den angivna e-postadressen och få instruktioner för hur de ska gå tillväga för att göra anspråk på priset. Om en vinnare inte tar emot priset kommer priset att gå förlorat. Om en potentiell vinnare förlorar eller diskvalificeras av någon anledning kommer en alternativ potentiell vinnare att väljas ut i en slumpmässig dragning bland de återstående behöriga anmälningarna.

Prisrestriktioner:

Det finns en gräns på ett (1) pris per person/hushåll. Det går inte att överföra eller överlåta priserna, och ingen ersättning eller kontantinlösen kommer att vara tillgängliga, förutom efter Asanas eget gottfinnande. Asana ersätter inga förlorade eller stulna priser. Om ett av priserna inte är tillgängligt förbehåller sig Asana rätten att ersätta det med ett pris av samma eller högre värde. Varje vinnare är ensam ansvarig för tillämpliga federala, statliga och lokala skatter, inklusive inkomstskatt. Inga andra priser än de som avses i de här reglerna får delas ut. Alla priser kommer att delas ut.

Villkor:

Genom att delta i utlottningen samtycker deltagare och vinnare till att vara bundna av de här reglerna och av Asanas beslut, som är slutgiltiga i alla avseenden och inte går att överklaga. Asana förbehåller sig rätten: (a) att permanent diskvalificera alla deltagare från utlottningen som de anser har brutit mot reglerna, och (b) att verifiera deltagarnas behörighet. Genom att delta i utlottningen befriar deltagare och vinnare Asana och dess anställda, chefer, styrelseledamöter och representanter från allt ansvar, eller skador, med avseende på, eller till följd av, deltagande i utlottningen, och/eller mottagande, eller användning/missbruk av de utdelade priserna, samt, utan begränsning, ansvar för personskada, dödsfall eller egendomsskada. Om reglerna inte följs kan det resultera i en diskvalificering från utlottningen. Utlottning regleras av lagarna i delstaten Kalifornien, och tar inte hänsyn till lagvalsregler.

Användning av personuppgifter:

All information som har samlats in från deltagare i samband med deras medverkan i utlottningen kommer att hanteras i enlighet med Asanas integritetspolicy, som finns tillgänglig här: https://asana.com/sv/terms/privacy-statement.

Lista över vinnarna:

För att få en lista över vinnare (tillgänglig cirka fyrtiofem (45) dagar efter sista anmälningsdagen) kan du skicka en förfrågan om att få listan, tillsammans med namnet på utlottningen och ett frankerat kuvert med din adress, till: ”Asana Customer Survey Sweepstakes Winners, Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100 San Francisco, CA 94107 USA” inom sex (6) månader efter sista anmälningsdagen.

Sponsor:

Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100 San Francisco, CA 94107 USA. Den här tävlingen är inte på något sätt godkänd eller organiserad av, eller i samarbete med, någon person eller enhet, inklusive någon tredje part, annan än Asana.

Schweiz

Behörighet:

Utlottningen är öppen för de som är lagligt bosatta i Schweiz, och som är arton (18) år eller äldre. Styrelseledamöter, chefer, underchefer och anställda hos Asana, Inc. (”Sponsorn” eller ”Asana”), dess dotterbolag, filialer och närstående företag, samt nära familjemedlemmar till ovan nämnda personer och/eller de som bor i samma hushåll, är inte behöriga att delta. Utlottningen anses ogiltig där den är förbjuden enligt lag. Inga köp är nödvändiga för att delta och att köpa en produkt kommer inte att öka dina chanser att vinna.

Priser:

Ett (1) presentkort värt 100 USD (eller motsvarande 100 USD i lokal valuta) till tio (10) slumpmässigt utvalda undersökningsdeltagare per undersökning.

Deltagande:

Behöriga personer deltar automatiskt om de slutför undersökningen via länken som de har mottagit per e-post OCH anger en giltig och aktuell e-postadress. Anmälan måste komma in innan den sista anmälningsdagen. Asana kan inte hållas ansvarigt för ofullständiga, ogiltiga, obegripliga, obetalda eller feladresserade anmälningar, oavsett om de beror på systemfel, försummelse, avbrott, raderingar, felaktigheter, drift- eller överföringsförseningar, stöld, förstörelse, misslyckande, felaktiga överföringar eller andra telekommunikationsfel, mänskliga fel, anmälningar som inte har kommit fram på grund av maskin- eller programvarufel av något slag, avbrutna eller ej tillgängliga nätverksanslutningar, felaktiga, ofullständiga eller förvanskade dator- eller telefonöverföringar, skriv- eller systemfel och systemavbrott, felaktiga överföringar, tekniska fel eller andra orsaker. Endast fullständigt slutförda anmälningar är behöriga. Inlämningsbeviset räknas inte som en bekräftelse på mottagande.

Vinstchans:

Chansen att vinna beror på antalet behöriga deltagare i utlottningen.

Prisdragning:

Inom tre (3) arbetsdagar efter sista anmälningsdagen kommer potentiella vinnare att väljas ut i en slumpmässig dragning bland alla behöriga och mottagna anmälningar. Med förbehåll för verifiering av behörighet och efterlevnad av villkoren för de här reglerna, kommer de potentiella vinnarna att utses till utlottningens officiella vinnare. Det är inte nödvändigt att vara närvarande.

Avisering:

Vinnarna kommer att bli aviserade via e-post på den angivna e-postadressen och få instruktioner för hur de ska gå tillväga för att göra anspråk på priset. Om en vinnare inte tar emot priset kommer priset att gå förlorat. Om en potentiell vinnare förlorar eller diskvalificeras av någon anledning kommer en alternativ potentiell vinnare att väljas ut i en slumpmässig dragning bland de återstående behöriga anmälningarna.

Prisrestriktioner:

Det finns en gräns på ett (1) pris per person/hushåll. Det går inte att överföra eller överlåta priserna, och ingen ersättning eller kontantinlösen kommer att vara tillgängliga, förutom efter Asanas eget gottfinnande. Asana ersätter inga förlorade eller stulna priser. Om ett av priserna inte är tillgängligt förbehåller sig Asana rätten att ersätta det med ett pris av samma eller högre värde. Varje vinnare är ensam ansvarig för tillämpliga federala, statliga och lokala skatter, inklusive inkomstskatt. Inga andra priser än de som avses i de här reglerna får delas ut. Alla priser kommer att delas ut.

Villkor:

Genom att delta i utlottningen samtycker deltagare och vinnare till att vara bundna av de här reglerna och av Asanas beslut, som är slutgiltiga i alla avseenden och inte går att överklaga. Asana förbehåller sig rätten: (a) att permanent diskvalificera alla deltagare från utlottningen som de anser har brutit mot reglerna, och (b) att verifiera deltagarnas behörighet. Genom att delta i utlottningen befriar deltagare och vinnare Asana och dess anställda, chefer, styrelseledamöter och representanter från allt ansvar, eller skador, med avseende på, eller till följd av, deltagande i utlottningen, och/eller mottagande, eller användning/missbruk av de utdelade priserna, samt, utan begränsning, ansvar för personskada, dödsfall eller egendomsskada. Om reglerna inte följs kan det resultera i en diskvalificering från utlottningen. Utlottning regleras av lagarna i delstaten Kalifornien, och tar inte hänsyn till lagvalsregler.

Användning av personuppgifter:

All information som har samlats in från deltagare i samband med deras medverkan i utlottningen kommer att hanteras i enlighet med Asanas integritetspolicy, som finns tillgänglig här: https://asana.com/sv/terms/privacy-statement.

Lista över vinnarna:

För att få en lista över vinnare (tillgänglig cirka fyrtiofem (45) dagar efter sista anmälningsdagen) kan du skicka en förfrågan om att få listan, tillsammans med namnet på utlottningen och ett frankerat kuvert med din adress, till: ”Asana Customer Survey Sweepstakes Winners, Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100 San Francisco, CA 94107 USA” inom sex (6) månader efter sista anmälningsdagen.

Sponsor:

Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100 San Francisco, CA 94107 USA. Den här tävlingen är inte på något sätt godkänd eller organiserad av, eller i samarbete med, någon person eller enhet, inklusive någon tredje part, annan än Asana.

Australien

Behörighet:

Utlottningen är öppen för de som är lagligt bosatta i Australien, och som är arton (18) år eller äldre. Styrelseledamöter, chefer, underchefer och anställda hos Asana, Inc. (”Sponsorn” eller ”Asana”), dess dotterbolag, filialer och närstående företag, samt nära familjemedlemmar till ovan nämnda personer och/eller de som bor i samma hushåll, är inte behöriga att delta. Utlottningen anses ogiltig där den är förbjuden enligt lag. Inga köp är nödvändiga för att delta och att köpa en produkt kommer inte att öka dina chanser att vinna.

Priser:

Ett (1) presentkort värt 100 USD (eller motsvarande 100 USD i lokal valuta) till tio (10) slumpmässigt utvalda undersökningsdeltagare per undersökning.

Deltagande:

Behöriga personer deltar automatiskt om de slutför undersökningen via länken som de har mottagit per e-post OCH anger en giltig och aktuell e-postadress. Anmälan måste komma in innan den sista anmälningsdagen. Asana kan inte hållas ansvarigt för ofullständiga, ogiltiga, obegripliga, obetalda eller feladresserade anmälningar, oavsett om de beror på systemfel, försummelse, avbrott, raderingar, felaktigheter, drift- eller överföringsförseningar, stöld, förstörelse, misslyckande, felaktiga överföringar eller andra telekommunikationsfel, mänskliga fel, anmälningar som inte har kommit fram på grund av maskin- eller programvarufel av något slag, avbrutna eller ej tillgängliga nätverksanslutningar, felaktiga, ofullständiga eller förvanskade dator- eller telefonöverföringar, skriv- eller systemfel och systemavbrott, felaktiga överföringar, tekniska fel eller andra orsaker. Endast fullständigt slutförda anmälningar är behöriga. Inlämningsbeviset räknas inte som en bekräftelse på mottagande.

Vinstchans:

Chansen att vinna beror på antalet behöriga deltagare i utlottningen.

Prisdragning:

Inom tre (3) arbetsdagar efter sista anmälningsdagen kommer potentiella vinnare att väljas ut i en slumpmässig dragning bland alla behöriga och mottagna anmälningar. Med förbehåll för verifiering av behörighet och efterlevnad av villkoren för de här reglerna, kommer de potentiella vinnarna att utses till utlottningens officiella vinnare. Det är inte nödvändigt att vara närvarande.

Avisering:

Vinnarna kommer att bli aviserade via e-post på den angivna e-postadressen och få instruktioner för hur de ska gå tillväga för att göra anspråk på priset. Om en vinnare inte tar emot priset kommer priset att gå förlorat. Om en potentiell vinnare förlorar eller diskvalificeras av någon anledning kommer en alternativ potentiell vinnare att väljas ut i en slumpmässig dragning bland de återstående behöriga anmälningarna.

Andra dragningen: Om en vinnare inte gör anspråk på sitt pris senast kl. 23:59 PST den 12 april 2024, kan Asana välja en alternativ potentiell vinnare genom en andra dragning bland de återstående anmälningarna (”andra dragningen”). Om en andra dragning måste hållas ska det ske senast kl. 23:59 PST den 15 april 2024. Vinnaren i den andra dragningen måste svara senast kl. 23:59 PST den 22 april 2024 för att göra anspråk på priset. Om vinnaren i den andra dragningen inte svarar kan Asana välja att inte dela ut priset.

Krav för potentiella vinnare: De potentiella vinnarna kommer att bli ombedda att besvara en kvalificeringsfråga korrekt. Om en potentiell vinnare inte besvarar frågan korrekt kan en alternativ potentiell vinnare väljas ut i en slumpmässig dragning bland de återstående mottagna anmälningarna.

Prisrestriktioner:

Det finns en gräns på ett (1) pris per person/hushåll. Det går inte att överföra eller överlåta priserna, och ingen ersättning eller kontantinlösen kommer att vara tillgängliga, förutom efter Asanas eget gottfinnande. Asana ersätter inga förlorade eller stulna priser. Om ett av priserna inte är tillgängligt förbehåller sig Asana rätten att ersätta det med ett pris av samma eller högre värde. Varje vinnare är ensam ansvarig för tillämpliga federala, statliga och lokala skatter, inklusive inkomstskatt. Inga andra priser än de som avses i de här reglerna får delas ut. Alla priser kommer att delas ut.

Villkor:

Genom att delta i utlottningen samtycker deltagare och vinnare till att vara bundna av de här reglerna och av Asanas beslut, som är slutgiltiga i alla avseenden och inte går att överklaga. Asana förbehåller sig rätten: (a) att permanent diskvalificera alla deltagare från utlottningen som de anser har brutit mot reglerna, och (b) att verifiera deltagarnas behörighet. Genom att delta i utlottningen befriar deltagare och vinnare Asana och dess anställda, chefer, styrelseledamöter och representanter från allt ansvar, eller skador, med avseende på, eller till följd av, deltagande i utlottningen, och/eller mottagande, eller användning/missbruk av de utdelade priserna, samt, utan begränsning, ansvar för personskada, dödsfall eller egendomsskada. Om reglerna inte följs kan det resultera i en diskvalificering från utlottningen. Utlottning regleras av lagarna i delstaten Kalifornien, och tar inte hänsyn till lagvalsregler.

Användning av personuppgifter:

All information som har samlats in från deltagare i samband med deras medverkan i utlottningen kommer att hanteras i enlighet med Asanas integritetspolicy, som finns tillgänglig här: https://asana.com/sv/terms/privacy-statement.

Lista över vinnarna:

För att få en lista över vinnare (tillgänglig cirka fyrtiofem (45) dagar efter sista anmälningsdagen) kan du skicka en förfrågan om att få listan, tillsammans med namnet på utlottningen och ett frankerat kuvert med din adress, till: ”Asana Customer Survey Sweepstakes Winners, Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100 San Francisco, CA 94107 USA” inom sex (6) månader efter sista anmälningsdagen.

Sponsor:

Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100 San Francisco, CA 94107 USA. Den här tävlingen är inte på något sätt godkänd eller organiserad av, eller i samarbete med, någon person eller enhet, inklusive någon tredje part, annan än Asana.

Japan

Behörighet:

Utlottningen är öppen för de som är lagligt bosatta i Japan, och som är arton (18) år eller äldre. Styrelseledamöter, chefer, underchefer och anställda hos Asana, Inc. (”Sponsorn” eller ”Asana”), dess dotterbolag, filialer och närstående företag, samt nära familjemedlemmar till ovan nämnda personer och/eller de som bor i samma hushåll, är inte behöriga att delta. Utlottningen anses ogiltig där den är förbjuden enligt lag. Inga köp är nödvändiga för att delta och att köpa en produkt kommer inte att öka dina chanser att vinna.

Priser:

Ett (1) presentkort värt 100 USD (eller motsvarande 100 USD i lokal valuta) till tio (10) slumpmässigt utvalda undersökningsdeltagare per undersökning.

Deltagande:

Behöriga personer deltar automatiskt om de slutför undersökningen via länken som de har mottagit per e-post OCH anger en giltig och aktuell e-postadress. Anmälan måste komma in innan den sista anmälningsdagen. Asana kan inte hållas ansvarigt för ofullständiga, ogiltiga, obegripliga, obetalda eller feladresserade anmälningar, oavsett om de beror på systemfel, försummelse, avbrott, raderingar, felaktigheter, drift- eller överföringsförseningar, stöld, förstörelse, misslyckande, felaktiga överföringar eller andra telekommunikationsfel, mänskliga fel, anmälningar som inte har kommit fram på grund av maskin- eller programvarufel av något slag, avbrutna eller ej tillgängliga nätverksanslutningar, felaktiga, ofullständiga eller förvanskade dator- eller telefonöverföringar, skriv- eller systemfel och systemavbrott, felaktiga överföringar, tekniska fel eller andra orsaker. Endast fullständigt slutförda anmälningar är behöriga. Inlämningsbeviset räknas inte som en bekräftelse på mottagande.

Vinstchans:

Chansen att vinna beror på antalet behöriga deltagare i utlottningen.

Prisdragning:

Inom tre (3) arbetsdagar efter sista anmälningsdagen kommer potentiella vinnare att väljas ut i en slumpmässig dragning bland alla behöriga och mottagna anmälningar. Med förbehåll för verifiering av behörighet och efterlevnad av villkoren för de här reglerna, kommer de potentiella vinnarna att utses till utlottningens officiella vinnare. Det är inte nödvändigt att vara närvarande.

Avisering:

Vinnarna kommer att bli aviserade via e-post på den angivna e-postadressen och få instruktioner för hur de ska gå tillväga för att göra anspråk på priset. Om en vinnare inte tar emot priset kommer priset att gå förlorat. Om en potentiell vinnare förlorar eller diskvalificeras av någon anledning kommer en alternativ potentiell vinnare att väljas ut i en slumpmässig dragning bland de återstående behöriga anmälningarna.

Prisrestriktioner:

Det finns en gräns på ett (1) pris per person/hushåll. Det går inte att överföra eller överlåta priserna, och ingen ersättning eller kontantinlösen kommer att vara tillgängliga, förutom efter Asanas eget gottfinnande. Asana ersätter inga förlorade eller stulna priser. Om ett av priserna inte är tillgängligt förbehåller sig Asana rätten att ersätta det med ett pris av samma eller högre värde. Varje vinnare är ensam ansvarig för tillämpliga federala, statliga och lokala skatter, inklusive inkomstskatt. Inga andra priser än de som avses i de här reglerna får delas ut. Alla priser kommer att delas ut.

Villkor:

Genom att delta i utlottningen samtycker deltagare och vinnare till att vara bundna av de här reglerna och av Asanas beslut, som är slutgiltiga i alla avseenden och inte går att överklaga. Asana förbehåller sig rätten: (a) att permanent diskvalificera alla deltagare från utlottningen som de anser har brutit mot reglerna, och (b) att verifiera deltagarnas behörighet. Genom att delta i utlottningen befriar deltagare och vinnare Asana och dess anställda, chefer, styrelseledamöter och representanter från allt ansvar, eller skador, med avseende på, eller till följd av, deltagande i utlottningen, och/eller mottagande, eller användning/missbruk av de utdelade priserna, samt, utan begränsning, ansvar för personskada, dödsfall eller egendomsskada. Om reglerna inte följs kan det resultera i en diskvalificering från utlottningen. Utlottning regleras av lagarna i delstaten Kalifornien, och tar inte hänsyn till lagvalsregler.

Användning av personuppgifter:

All information som har samlats in från deltagare i samband med deras medverkan i utlottningen kommer att hanteras i enlighet med Asanas integritetspolicy, som finns tillgänglig här: https://asana.com/sv/terms/privacy-statement.

Lista över vinnarna:

För att få en lista över vinnare (tillgänglig cirka fyrtiofem (45) dagar efter sista anmälningsdagen) kan du skicka en förfrågan om att få listan, tillsammans med namnet på utlottningen och ett frankerat kuvert med din adress, till: ”Asana Customer Survey Sweepstakes Winners, Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100 San Francisco, CA 94107 USA” inom sex (6) månader efter sista anmälningsdagen.

Sponsor:

Asana, Inc., 633 Folsom Street, Suite 100 San Francisco, CA 94107 USA. Den här tävlingen är inte på något sätt godkänd eller organiserad av, eller i samarbete med, någon person eller enhet, inklusive någon tredje part, annan än Asana.