WorkingOnAsana Integration

WorkingOn + Asana

Upptäck uppgifter i Asana, lägg till statusuppdateringar automatiskt och rapportera förlopp för hela teamet på en central plats.

Plattformspartner

Ingår i

Om

WorkingOn är en minimalistisk statusrapporteringsapp för att team ska kunna kommunicera och se förlopp utan avbrott. Man kan dela med sig av det man jobbar med för tillfället, och när man lägger till och slutför arbete i verktyg såsom Asana, läggs det automatiskt till i förloppsvyn i WorkingOn.

WorkingOn + Asana

  1. Besök WorkingOn för att ansluta dina Asana-projekt till WorkingOn-rapporteringen eller skapa ett nytt konto.
  2. Anslut Asana och välj de projekt som du vill att WorkingOn ska spåra. Återvänd till den här sidan varje gång du lägger till nya projekt i Asana.
  3. När du slutför dina tilldelade uppgifterna i Asana, rapporteras dem automatiskt till WorkingOn som färdiga.
  4. När du börjar jobba med de tilldelade uppgifterna i Asana kan du skriva in dem i WorkingOns gränssnitt, så fylls uppgiftsnamnet automatiskt i från Asana-listan!

Feedback och support

Nå WorkingOn-supporten på hello@workingon.co.

Asana fungerar med verktygen du redan använder