UniAsana Integration

Uni + Asana

Ställ frågor och fatta smartare beslut med Uni. Använd sedan Asana för att dela upp besluten i genomförbara uppgifter.

Vad är Uni?

Med Uni kan du ställa frågor till teamet för att främja konversationer som leder till bättre beslut. När ni har fattat beslutet lämnar du över det till Asana. Dela upp varje beslut i uppgifter och tilldela uppgifterna som genomförbara punkter.

Ni kan lämna över alla typer av beslut till Asana. Välj projekt, tilldela uppgifter och övergå smidigt mellan ”besluta” och ”göra”.

Skaffa Uni + Asana

 1. Logga in på ditt Uni-konto eller skapa ett för att komma igång.
 2. Klicka på ditt namn i det övre vänstra hörnet på skärmen för att gå till din profil.
 3. Bläddra ned till avsnittet ”Integrations” och tryck på Asana-prompten.
 4. Följ autentiseringsflödet för att associera Asana-kontot till Uni-kontot.

Att lämna över ett nytt beslut:

 1. Gå till en öppen fråga.
 2. Markera de idéer du vill besluta om och klicka på ”Decide”.
 3. Klicka på knappen för överlämning i beslutsformuläret och välj ”Handoff to Asana”.
 4. Välj det projekt som du vill överlämna beslutet till.

Att lämna över ett tidigare beslut:

 1. Gå till beslutet du vill överlämna genom att välja genvägen ”Decisions” på den vänstra kolumnmenyn.
 2. Gå till resultaten och klicka på ”+”-knappen bredvid beslutsägarna.
 3. Välj Asana, det projekt som du vill överlämna beslutet till och bekräfta.

Ta reda på mer och få support

Om du vill lära dig mer om hur du kan använda Uni + Asana-integreringen kan du besöka supportsidan eller skicka ett e-postmeddelande till support@uni.fyi

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder