TimelyAsana Integration

Timely + Asana

Det blir superenkelt att skriva ner tiden för alla projekt du har slutfört i dag när du integrerar Asana med Timely.

Varför ansluta Timely och Asana?

Eliminera manuellt arbete och automatisera tidsspårning av Asana-uppgifter:

  • Visa snabbt uppgifter som du slutför för ett Asana-projekt med en tidsstämpel
  • Uppgifter märkta som slutförda hamnar automatiskt i din tidslinje för minnen i Timely
  • Om du märker flera uppgifter som slutförda inom 10 minuter kommer de fortfarande att stå listade i Asana-minnet

Anslut Timely med Asana

  1. Logga in eller skapa ett nytt Timely-konto.
  2. Anslut Asana från appsidan i Timely-inställningarna.
  3. Klicka på Asana-applikationen och ”Connect new account to Timely”.
  4. Ge Timely behörighet att komma åt ditt Asana-konto genom att klicka på ”Allow”.

Ta reda på mer och få support

  • Vad är Timely? Timely är ett helt automatiskt verktyg för tidsspårning.
  • Vart kan jag vända mig för att få support? Gå till Timely Help Center eller skicka ett e-postmeddelande till Timely support

Asana fungerar med verktygen du redan använder