ThreadsAsana Integration

Threads + Asana

Threads är ett modernt arbetsforum som är särskilt utformat för att hjälpa team att informera, diskutera och fatta beslut i stor skala.

Vad är Threads?

Med integreringen Asana + Threads kan du skapa en Asana-uppgift från Threads. Du kan utföra den här åtgärden i alla trådar, kommentarer eller svar. Den här integreringen skapar dubbelriktade länkar, vilket innebär att Asana-uppgiften länkar till tråden och att tråden länkar till Asana-uppgiften.

Skaffa Threads + Asana

  1. Logga in på Threads.
  2. Gå till ...-menyn på tråden, kommentaren, eller svaret.
  3. Välj ”Create Asana task”.
  4. Följ instruktionerna på skärmen för att auktorisera ditt Asana-konto (om du inte redan har gjort det).
  5. Fyll i informationen för Asana-uppgiften direkt i Threads.
  6. Så där! Nu har du åtkomst till information från Asana-uppgiften direkt i Threads och kan gå till Asana för att se Thread-informationen inuti Asana-uppgiften.

Ta reda på mer och få support

Om du vill veta mer om hur du använder Threads + Asana-integreringen kan du gå till supportsidan eller skicka ett e-postmeddelande till deras team på support@threads.com

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder