SliteAsana Integration

Slite + Asana

Synkronisera alla projektanteckningar och specifikationer med dina Asana-uppgifter

Vad är Slite?

I Slite finns teamets information, från företagswikin till mötesanteckningarna. Med hjälp av samarbetsanteckningar kan alla bidra. Med sömlös organisering och kraftfull sökning går det att hitta allt.

Med integreringen mellan Slite och Asana kan teamet:

  • skapa Asana-uppgifter från Slite
  • förhandsgranska Asana-uppgifter i realtid i Slite

Konfigurera projektinställningar

Anslut bara ditt Asana-konto via Slite-appen för att aktivera integreringen.

Ta reda på mer och få support

Om du vill lära dig mer om hur du kan använda Slite + Asana-integreringen kan du besöka Slite-guiden eller skicka ett e-postmeddelande till support@slite.com

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder