arrow-left iconBläddra bland apparpowerUpAsana Integration

powerUp + Asana

Projektledningsverktyget för innovationsteam.

Installera Asana för powerUp
Plattformspartner

Ingår i

Installera Asana för powerUp

Vad är powerUp?

Asana-integreringen gör det möjligt för användare att länka powerUp med Asana-projekt. Uppdateringar i Asana-projekt skickas till powerUp via webhook eller synkroniseras manuellt av användaren. Informationen kan sedan användas i en panel i powerUp.

Skaffa powerUp + Asana

  1. Logga in på Powerup.
  2. Autentisera Asana med oAuth.
  3. Registrera dig för webhooks för de projekt du vill länka till powerUp från Asana.
  4. Klart. Du kan manuellt klicka på ”Synchronize” för att synkronisera projekten eller låta webhooken uppdatera projekten automatiskt åt dig.

Ta reda på mer och få support

Om du vill lära dig mer om hur du kan använda integreringen mellan powerUp och Asana kan du besöka supportsidan eller skicka ett e-postmeddelande till bert@oneup.company

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder