arrow-left iconBläddra bland apparPagerDutyAsana Integration

PagerDuty + Asana

Skapa automatiskt PagerDuty-incidenter med sammanhang från Asana-uppgifter med hjälp av regler.

Installera PagerDuty för Asana
PlattformspartnerSkapad av Asana

Ingår i

Installera PagerDuty för Asana

Vad är PagerDuty?

PagerDuty är en plattform för incidenthantering i realtid som integrerar maskindata med mänsklig intelligens för att förbättra organisationers synlighet och smidighet.

Varför PagerDuty + Asana?

När en Asana-uppgift kräver uppmärksamhet kan teamet gå från att manuellt skapa en PagerDuty-incident till att automatiskt starta den med det sammanhang som behövs för att utföra en service.

Genom att ansluta PagerDuty + Asana kan team minska det manuella arbetet och ge ett snabbt svar eller en avisering för eskaleringsförfrågningar, samtidigt som svarstiden för incidenter minskas.

Ansluta PagerDuty + Asana

Så här installerar du integreringen:

  1. Gå till det Asana-projekt som du vill lägga till en integrering av regler i.
  2. Klicka på Anpassa i det övre högra hörnet.
  3. Välj eller rulla nedåt till + Lägg till regel.
  4. Välj PagerDuty från den vänstra kolumnen.
  5. Välj en förinställd regel eller klicka på Skapa anpassad regel.
  6. Om du skapar en anpassad regel, lägg till ett namn och välj en utlösare och en åtgärd för att komma igång.

Ta reda på mer och få support

Läs mer om hur man kan använda PagerDuty + Asana-integreringen i Asana-guiden.

Kontakta Asana-supportteamet om du har frågor, feedback eller behöver hjälp.

Det är enkelt att samarbeta med Asana

Från den lilla detaljen till den stora helheten hjälper Asana till att organisera teamarbetet för att alla ska veta vad, varför och hur. Det är gratis att komma igång med Asana. Plattformen är enkel att använda och tillräckligt kraftfull för att styra hela ditt företag. Läs mer om Asana i dag.

Asana fungerar med verktygen du redan använder