OneLoginAsana Integration

OneLogin + Asana

OneLogin gör det enkelt att skydda och kontrollera åtkomst till Asana genom realtidsintegrering med Active Directory, säker enkel inloggning (SSO) via SAML 2.0 och automatisk användarprovisionering och -avprovisionering.

Om OneLogin

OneLogin har följande funktioner:

  • Enkel inloggning (SSO): OneLogin ansluter användare till Asana via SAML 2.0, vilket eliminerar lösenordshantering och risken för nätfiske.

  • Active Directory och LDAP-integrering i realtid: du behöver inte konfigurera OneLogins Active Directory, LDAP eller Google Connector och det tar bara några minuter att installera dem, utan krav på omstart av servern eller ändringar i brandväggen.

  • Användarprovisionering och -avprovisionering: skapa, uppdatera och avprovisionera automatiskt användare i Asana i realtid, baserat på ändringar i säkerhetsgrupper och användarattribut i företagskatalogen eller OneLogin-molnkatalogen.

  • Multifaktorautentisering: lägg till ett extra skyddslager med OneLogins kostnadsfria OTP-mobilapp eller dra nytta av förintegrerade tredjepartslösningar.

  • Rapporter och analyser: se värdefulla data om applikationens säkerhet och användning.

Anslut OneLogin + Asana

  1. Skapa ett gratis OneLogin-konto för att komma igång.
  2. Gå till OneLogin-supporten för att installera vår Asana-anslutning.

Feedback och support

Var kan jag få support? Du kan gå till OneLogin-supporten.

Asana fungerar med verktygen du redan använder