Microsoft Power AutomateAsana Integration

Microsoft Power Automate + Asana

Effektivisera återkommande uppgifter och papperslösa processer med Microsoft Power Automate – så att du kan fokusera på det som verkligen är viktigt.

Vad är Microsoft Power Automate?

Microsoft Power Automate är en tjänst som hjälper dig att skapa automatiserade arbetsflöden mellan dina favoritappar och favorittjänster för att synkronisera filer, få aviseringar, samla in data med mera.

Varför Microsoft Power Automate + Asana?

Med Microsoft Power Automate + Asana kan du göra följande:

  • Automatisera snabbt och på ett säkrare sätt genom att använda verktyg med lite kod, dra-och-släpp-funktioner och hundratals färdiga anslutningar som enkelt automatiserar återkommande och rutinmässiga uppgifter.
  • Öka effektiviteten genom att registrera och visualisera dina processer från början till slut med Process Advisor, som ger vägledande rekommendationer för att skapa flöden och djupa insikter så att du inte behöver gissa vad som behöver automatiseras.
  • Förbättra arbetsflöden med AI genom att göra automatiseringen ännu smartare med hjälp av AI Builder. Behandla formulär snabbt med hjälp av dokumentautomatisering, bearbeta godkännanden, identifiera bilder och text eller skapa med hjälp av färdiga modeller.

Ansluta Microsoft Power Automate + Asana

Så här installerar du integreringen:

  1. Logga in på ditt Microsoft Power Automate-konto.
  2. Skapa ditt första flöde genom att använda steg för steg-dokumentationen från Microsoft Power Automate.

Ta reda på mer och få support

För att lära dig mer om hur man använder Microsoft Power Automate + Asana-integreringen kan du besöka Microsofts resursguide.

Om du har frågor, feedback eller behöver support kan du kontakta Microsoft Power Automate-communityn.

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Det är enkelt att samarbeta med Asana

Från den lilla detaljen till den stora helheten hjälper Asana till att organisera teamarbetet för att alla ska veta vad, varför och hur. Det är gratis att komma igång med Asana. Plattformen är enkel att använda och tillräckligt kraftfull för att styra hela ditt företag. Läs mer om Asana i dag..

Asana fungerar med verktygen du redan använder