Google Workspace SAML SCIMAsana Integration

Google Workspace SAML SCIM + Asana

Aktivera Google Workspace SAML SCIM för bättre kontroll runt provisionering och avprovisionering av användare.

Vad är Google Workspace SAML SCIM?

Google Workspace SAML SCIM är en integrering som möjliggör automatiserad användarprovisionering med hjälp av standardprotokollet System for Cross-domain Identity Management (SCIM). Med integreringen kan du auktorisera, skapa, ändra eller ta bort en användares identiteter i Google Workspace.

Varför Google Workspace SAML SCIM + Asana?

Med Google Workspace SAML SCIM + Asana kan du göra följande:

  • Autentisera dig med ditt företags Google Workspace-uppgifter, antingen med funktionen ”Logga in med Google” eller med SAML via Google Workspace.
  • Använd Google Workspace SAML och SCIM tillsammans för att lägga till ytterligare adminkontroller såsom provisionering och avprovisionering.

Ansluta Google Workspace SAML SCIM + Asana

Så här installerar du integreringen:

  1. Skaffa en servicekontotoken från Asanas adminkonsol.
  2. Konfigurera autoprovisionering för Asana-applikationen.
  3. Visa autoprovisionering.
  4. Redigera provisioneringens omfattning.
  5. Inaktivera autoprovisionering.
  6. Definiera tidsramar för avprovisionering.
  7. Ta bort autoprovisionering.

Ta reda på mer och få support

Ta reda på mer om hur man använder Google Workspace SAML SCIM  + Asana-integreringen i resursguiden.

Kontakta Google Workspace-supportteamet om du har frågor, feedback eller behöver hjälp.

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Det är enkelt att samarbeta med Asana

Från den lilla detaljen till den stora helheten hjälper Asana till att organisera teamarbetet för att alla ska veta vad, varför och hur. Det är gratis att komma igång med Asana. Plattformen är enkel att använda och tillräckligt kraftfull för att styra hela ditt företag. Läs mer om Asana i dag..

Asana fungerar med verktygen du redan använder