Expiration ReminderAsana Integration

Expiration Reminder + Asana

Expiration Reminder är det enklaste sättet att påminna anställda och kunder om att utgångsdatum på kontrakt, licenser, personalcertifieringar och mer närmar sig.

Vad är Expiration Reminder?

Expiration Reminder spårar utgångsdatum för viktiga dokument (såsom kontrakt) och skapar automatiskt en uppgift i Asana när dokumentet är på väg att förfalla.

Varför använda Expiration Reminder?

Sluta använda komplicerade kalkylblad för att spåra utgångsdatum och undvik höga förseningsavgifter! Hantera förnyelser av alla viktiga dokument (kontrakt, tillstånd, licenser, etc.) på ett ställe med vår app. Synkronisera sedan allt med Asana för att skicka meddelanden och automatiskt skapa uppgifter som påminner dig om att granska och förnya innan utgångsdatum.

Integrera Expiration Reminder med Asana

  1. Skapa ett Expiration Reminder-konto på vår webbplats.
  2. Logga in på ditt Asana-konto.
  3. Följ instruktionerna för att ansluta ditt Asana-konto till ditt Expiration Reminder-konto.

Ta reda på mer och få support

http://docs.expirationreminder.net/integrations/asana/ eller skicka ett e-postmeddelande till: support@expirationreminder.net

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder