ConfluenceAsana Integration

Confluence + Asana

Skapa bättre planer och rapporter genom att bädda in Asana-uppgifter och -projekt i Atlassian Confluence-sidor

Vad är Asana för Confluence?

Med hjälp av Confluence-sidmakron kan du bädda in aktiva länkar till Asana-uppgifter och -projekt. Det fungerar med både moln- och serverversionen av Confluence.

Integrera Asana för Confluence

  • Installera appen Asana för Confluence från den inbyggda apphanteraren i Confluence.
  • Öppna en Confluence-sida i redigeringsläge och välj makrot ”Asana Live Link” eller ”Embedded Asana Project”.
  • Klistra in länken i en Asana-uppgift eller ett Asana-projekt i makroredigeraren och stäng dialogfönstret.

Ta reda på mer och få support

Skicka ett e-postmeddelande till support@bilith.com för support.

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder