Azure Active DirectoryAsana Integration

Azure Active Directory + Asana

Få säker åtkomst till Asana med dina befintliga autentiseringsuppgifter

Om Azure Active Directory

Azure Active Directory (Azure AD) erbjuder följande funktioner:

  • Enkel inloggning för företag: Azure Active Directory ger företagen en innovativ lösning för att automatiskt logga in på Asana genom enkel inloggning. Användarna loggar in med sina företagskonton som finns i Active Directory.
  • Automatisk kontoprovisionering: Azure Active Directory gör det möjligt för administratörer att automatiskt skapa och hantera användarkonton och grupper i Asana, vilket avsevärt förenklar användaråtkomst och kontounderhåll.
  • Enkel konfiguration: Azure Active Directory erbjuder ett lättillgängligt användargränssnitt för stegvis anslutning av Asana till Azure AD.

Anslut Azure AD till Asana

Besök handledningssidan för Azure Active Directory-integreringen för ytterligare instruktioner och support för konfigurering. Du kan också konfigurera Azure Active Directory + Asana-integreringen för automatisk användarprovisionering.

Det är enkelt att samarbeta med Asana

Asana hjälper team att planera, organisera och utföra arbete – från dagliga uppgifter till strategiska initiativ – på ett och samma ställe. Asana är gratis, enkel att använda och tillräckligt kraftfull för att styra hela ditt företag. Läs mer om Asana Enterprise i dag.

Asana fungerar med verktygen du redan använder