Oprogramowanie do zarządzania projektami PRINCE2

Używaj Asany na każdym etapie procesu PRINCE2.

Czym jest PRINCE2?

PRINCE2 (skrót od PRojects IN Controlled Environments, czyli w tłumaczeniu z j. angielskiego „projekty w sterowalnych środowiskach”) to ustrukturyzowana metodologia zarządzania projektami oparta na podejściu procesowym. Zakłada ona organizację i kontrolę we wszystkich fazach cyklu życia projektu.

Dzięki Asanie możesz płynnie wprowadzić metodologię PRINCE2 do zarządzania swoimi projektami. Funkcje Asany umożliwiają proste zarządzanie przepływami pracy od początku do końca. Twórz własne przepływy pracy lub wybierz gotowe z naszej biblioteki szablonów przepływów pracy, aby usprawnić procesy.

Siedem zasad PRINCE2

Metodyka PRINCE2 opiera się na siedmiu zasadach zarządzania projektami.

1. Zasadność biznesowa

Podstawą metodyki PRINCE2 jest zasadność biznesowa. Oznacza ona, że projekt powinien mieć jasno określony cel, klienta, wymierne korzyści oraz ocenę kosztów.

2. Ciągłe kształcenie

W myśl tej metodologii zarządzania projektami, zespół powinien bezustannie się kształcić. Wnioski wyciągane są z każdego etapu procesu i zapisuje się je do wykorzystania w przyszłych projektach oraz podczas kształcenia nowych pracowników.

3. Zdefiniowane role i obowiązki

Menedżerowie projektu powinni jasno określić role i obowiązki w swoich zespołach. W ten sposób, każdy ma świadomość, kto i za co jest odpowiedzialny.

4. Planowanie etapowe

Projekty podzielone są na etapy, a pod koniec każdego z nich następuje podsumowanie, a wnioski stają się wytycznymi dla nowych projektów oraz podstawą doskonalenia przepływów pracy zespołu.

5. Podstawowe wymagania

Podstawowe wskaźniki, takie jak terminy, koszty, ryzyko i zakres projektu powinny być jasno określone już na początku. W ten sposób menedżerowie projektu mogą szybko zareagować, jeśli któryś etap opóźnia projekt lub przekracza przyjęty budżet.

6. Zarządzanie jakością

Metodologia PRINCE2 koncentruje się na jakości produktu. Zespoły powinny ustalić proces kontroli jakości, aby monitorować, czy projekt spełnia wymagania.

7. Dostosowanie do warunków projektu

PRINCE2 bierze pod uwagę indywidualne wymagania każdego projektu, więc sposób zarządzania również powinien zmieniać się, w zależności od potrzeb. Sposób kontroli i planowania projektu również jest dostosowywany w zależności od zakresu prac i wielkości zespołu.

Asana Product Screenshot

Śledź swój projekt za pomocą narzędzi Asany do zarządzania projektami PRINCE2

Niezależnie od tego, czy jesteś menedżerem projektu, czy członkiem zespołu, Asana pozwoli Ci na bieżąco śledzić najważniejsze zadania.

Dowiedz się więcej o Asanie

W jaki sposób Asana współpracuje z PRINCE2

Zarządzanie projektem

Przechowuj wszystko w jednym miejscu i płynnie się komunikuj. Udostępniaj aktualizacje statusu, raporty i notatki ze spotkań, a także umożliwiaj interesariuszom monitorowanie postępów i udzielanie wskazówek.

Rozpoczynanie projektu

Utwórz zadanie, aby wysłać prośbę o zatwierdzenie projektu i przypisz jego kopię do dowolnego interesariusza. Następnie, przekształć swój plan w wykonalne zadania, a wszystko to w jednym miejscu.

Zarządzanie końcem etapu

Podziel projekt na etapy za pomocą sekcji w Asanie i przypisz zadania i daty wykonania. Użyj aktualizacji statusu, aby poinformować zespół o postępach, wnioskach i kolejnych krokach z poziomu tablicy projektu.

Sterowanie etapem

Dzięki Asanie możesz z łatwością kontrolować każdy etap projektu, błyskawicznie wyświetlając ukończone i nieukończone zadania. identyfikuj przeszkody i z łatwością podejmuj działania naprawcze.

Zarządzanie dostarczaniem produktów

Użyj pól niestandardowych, aby śledzić różne szczegóły – na przykład szacunkowy czas dla każdego zadania lub etapu, informacje zwrotne albo podzadania do zadań przeglądowych – dla każdego kamienia milowego.

Zamykanie projektu i powtarzanie

Kiedy projekt będzie gotowy do zamknięcia, stwórz raport zamykający i przekaż dalsze działania zespołowi operacyjnemu. Następnie, zapisz swój projekt jako szablon do ponownego wykorzystania.

Asana Product Screenshot

Cały cykl życia Twojego projektu PRINCE2 w jednym miejscu

Dzięki Asanie, z łatwością zdefiniujesz role i obowiązki, skoncentrujesz działania zespołu na jakości, a także dostosujesz swoje podejście do każdego projektu.

Zespoły, którym zależy na wynikach, ufają Asanie

Danone logo
Deloitte logo
Nasa logo
United Way of Salt Lake logo
General Electric logo
Us Aid logo
New York Times logo
Spotify logo
Asana Product Screenshot

Postanowiliśmy wypróbować Asanę. Szybko zdołaliśmy wyeliminować wysyłanie maili z aktualizacjami statusów i raportowanie postępów na cotygodniowych spotkaniach. Teraz, gdy chcemy sprawdzić, co dzieje się w danym projekcie, albo zobaczyć jego status, wystarczy jeden rzut okiem w Asanie i wszystko jest od razu jasne. Asana znacząco zwiększyła skuteczność naszych procesów i poprawiła naszą komunikację.

Rian Hunter, inżynier oprogramowania, Dropbox

Zacznij używać narzędzi do zarządzania projektami PRINCE2 już dziś

Asana jest na tyle prosta, że może być używana przez cały zespół, a wraz ze wzrostem złożoności projektów, posiada niezbędne funkcje do ich skutecznej realizacji.