8 wskazówek dotyczących AI i zmieniających się ról od czołowych liderów w dziedzinie IT

Zdjęcie współautora – Alicia RaeburnAlicia Raeburn
4 stycznia 2024
4 min czytania
facebookx-twitterlinkedin
Grafika baneru do artykułu: 8 wskazówek dotyczących AI i zmieniających się ról od czołowych liderów w dziedzinie IT
Szablony

Najważniejszym wyzwaniem, jakie stoi dziś przez liderami w dziedzinie IT, jest umiejętność poruszania się w świecie technologii, który podlega ciągłym zmianom. Można stawić mu czoła, korzystając z pomocy innych. Podczas szczytu Work Innovation Summit menedżerowie najwyższego szczebla ds. IT z firm Slack, Zscaler i Asana podzielili się swoimi spostrzeżeniami, omawiając sposoby efektywnego wykorzystania zdobyczy technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem AI. To podsumowanie ich doświadczeń może służyć jako mapa drogowa w procesie przyjmowania zmian, pobudzania innowacji oraz utrzymywania przewagi konkurencyjnej w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się środowisku cyfrowym.

Obejrzyj „Work Innovation Summit”

Odkryj nową erę pracy dzięki ekskluzywnym materiałom filmowym z „Work Innovation Summit”, największego dorocznego wydarzenia organizowanego przez Asanę.

Obejrzyj teraz

Wybór odpowiednich narzędzi AI

W wielu firmach nie zadaje się już pytania o to czy wdrożyć AI, tylko jak to zrobić. Podczas szczytu Work Innovation Summit uczestnicy naszego panelu IT opowiedzieli o tym, w jaki sposób radzą sobie z wyzwaniami związanymi z wdrażaniem sztucznej inteligencji. Wspólny wniosek? Teraz jest czas na rozważne poznawanie sztucznej inteligencji i eksperymentowanie z nią, ale (jeszcze) nie na rzucanie się na głęboką wodę. 

1. Stwórz fundamenty oparte na danych

„[Wdrożenie technologii AI] jest jednym z naszych priorytetów, ale patrzymy na nie przez pryzmat silnych fundamentów opartych na danych. To one będą decydować o tym, jaką wartość przyniesie nam wdrożenie AI. [Dodatkowo] wprowadzenie odpowiednich zasad związanych z [ochroną danych] oraz określenie odpowiednich przykładów zastosowania [sztucznej inteligencji]”.

„Zachowaj rozwagę, [postępując z AI]. Nie skacz na głęboką wodę. Ostrożnie się w niej poruszaj. Odkrywaj możliwości zastosowania AI w obszarach, w których przyniosłoby to powtarzalną wartość, zamiast zabierać się za rozwiązywanie pojedynczych, niszowych przypadków, które [...] mają niewielką wartość”.

– Praniti Lakhwara, dyrektor działu IT, Zscaler

2. Wdrażaj AI powoli i stopniowo

„Sztuczna inteligencja wywołuje ogromne zainteresowanie wśród kadry kierowniczej najwyższego szczebla. Każdy klient z zapartym tchem mówi o sztucznej inteligencji, a zarządy zmuszają firmy do [inwestowania w sztuczną inteligencję]. Myślę, że będziemy mieli do czynienia z wieloma organizacjami, które […] przeinwestują w rozwiązania, które okażą się bezwartościowe lub nie będą wartościowe w takim stopniu, w jakim ludzie się tego spodziewają”.

„Każda duża firma realizuje kilka małych projektów pilotażowych w zakresie sztucznej inteligencji. Nikt jeszcze nie wdraża sztucznej inteligencji w całej organizacji. [...] Teraz jest czas na eksperymentowanie, a następnie przyjdzie czas na przedstawienie zdecydowanych rekomendacji. Ten, kto prze z wdrażaniem AI w całej firmie, wykazuje się lekką nadgorliwością. To się nie opłaci”.

– Cal Henderson, współzałożyciel i dyrektor ds. technicznych, Slack

3. Planuj powoli, działaj szybko

„Skup się na wartości. [...] Oceń, komu przynosi to korzyści? Co to za korzyść? [...] Usłyszysz wiele fałszywych obietnic. Ostrożne i spokojne podejście się opłaci”.

– Andrew Sopko, były dyrektor ds. technologii korporacyjnej, Stripe

Kluczową decyzją przy opracowywaniu stosu technologicznego, który obejmuje sztuczną inteligencję, jest wybór między budowaniem rozwiązań we własnym zakresie, ich zakupem lub rozbudową istniejących technologii. Praniti Lakhwara, dyrektor działu IT w Zscaler, wskazuje: „Kiedy zastanawialiśmy się nad naszym stosem technologicznym w kontekście sztucznej inteligencji, jedna z naszych rozmów poświęcona była temu, co chcemy zbudować? W jakim obszarze musimy dokonać zakupu? A w jakim obszarze chcemy dokonać rozbudowy?”. Dyrektor zauważa, że obawy związane z prywatnością i bezpieczeństwem często wpływają na podjęcie decyzji o budowaniu rozwiązania we własnym zakresie. Podkreśla ona jednocześnie kluczową rolę, jaką w podjęciu takiej decyzji odgrywają kwestie związane ze zgodnością i ochroną danych.

Ludzie i sztuczna inteligencja – partnerstwo, które dopiero się rodzi

Wdrożenie AI budzi obawy – czy zabierze nasze miejsca pracy? Czy będzie się wiązać z komplikacjami dla pracowników? Zdaniem liderów w dziedzinie IT wspólna przyszłość ludzi i sztucznej inteligencji rysuje się w jasnych barwach i jest nierozerwalna.

4. Sztuczna inteligencja jako przydatny zasób

„Nie wierzę w to, że sztuczna inteligencja zastąpi wszystkie miejsca pracy albo samych ludzi. Naprawdę wierzę, że jest to pewna forma wspomagania. Pomoże ona [ludziom] wykonywać bardziej wartościową pracę”.

– Praniti Lakhwara, dyrektor działu IT, Zscaler

5. Rozwój automatyzacji

„Ogólnie rzecz biorąc, praca coraz bardziej staje się oparta na współpracy i kreatywności, a na te aspekty pracy w dużej mierze mają wpływ takie technologie jak AI. Postrzegam generatywną sztuczną inteligencję jako kontynuację ogólnego trendu, który możemy obserwować w miejscach pracy przez ostatnie 30 lat, a mianowicie stopniowej automatyzacji kolejnych rodzajów powtarzalnej pracy”.

– Cal Henderson, współzałożyciel i dyrektor ds. technicznych, Slack

6. Ulepszanie, a nie zastępowanie

„Zmierzamy ku przyszłości, w której będziemy próbować zautomatyzować, co się da, oraz na ile się da wyeliminować element ludzki, tam gdzie nie odgrywa on istotnej roli. Moim zdaniem [AI] nie zastąpi ludzi. Raczej zwiększy [ludzkie] możliwości”.

– Andrew Sopko, były dyrektor ds. technologii korporacyjnej, Stripe

Rola AI w automatyzacji zadań nie jest niczym nowym. Jak zauważa Cal Henderson, dyrektor ds. technicznych i współzałożyciel Slack, „[Automatyzacja z wykorzystaniem AI] to kontynuacja trwającego już procesu, w którym staramy się zautomatyzować coraz więcej rodzajów monotonnej i powtarzalnej pracy”. Zmienia się nasze postrzeganie tego, czym jest skomplikowana praca. Wraz z przejmowaniem przez AI większej liczby zadań ludzie mogą angażować się w przedsięwzięcia strategiczne i przynoszące więcej satysfakcji.

Liderzy w dziedzinie IT działają międzyfunkcyjnie i strategicznie

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpiła zmiana w sposobie, w jaki działają liderzy w dziedzinie IT. Obecnie dużo częściej stoją na czele przedsięwzięć o charakterze strategicznym. Jako liderzy, którzy widzą, jakie zadania realizowane są w wielu różnych działach, mają wyjątkową perspektywę pozwalającą im zdefiniować cele strategiczne i prowadzić działania zmierzające do ich osiągnięcia.

7. Liderzy w dziedzinie IT mają szerszy ogląd sytuacji (i mogą służyć radą)

„Nasza perspektywa, jako liderów w dziedzinie IT, jest wyjątkowa. [...] Widzimy, co się dzieje w firmie na wszystkich etapach procesów biznesowych. Większość interesariuszy w naturalny sposób skupia się na rozwiązywaniu problemów powstających w obrębie ich działów. My natomiast musimy patrzeć strategicznie, pod różnymi kątami i rozwiązywać problemy niezależnie od tego, gdzie powstają”.

„[Mamy] możliwość informowania nie tylko o wskaźnikach operacyjnych, ale i strategicznych. [...] Liderzy w dziedzinie IT są odpowiednio przygotowani do prowadzenia takich rozmów i wiedzą, co działa, a co nie. Z tego powodu nasz udział w rozmowach o charakterze strategicznym ma kluczowe znaczenie”.

– Praniti Lakhwara, dyrektor działu IT, Zscaler

8. Wprowadzanie zmian z myślą o pracowniku 

„Jako liderzy w dziedzinie IT zajmujemy wdrażaniem wielu rozwiązań, usprawnianiem procesów biznesowych i automatyzacją. Duże znaczenie mają dla mnie związane z tym wrażenia pracownika. Co możemy zrobić, aby wrażenia naszych pracowników oraz zespołów były spójne i przyjemne? Myślę, że jest to coś, nad czym powinni pochylić się dyrektorzy i liderzy ds. IT”.

– Saket Srivastava, dyrektor działu IT, Asana

Wzrost, ale z odpowiednią dozą kontroli

Podczas szczytu Work Innovation Summit liderzy na różnych stanowiskach wykazywali się dużą dozą optymizmu. Sposób, w jaki zmienia się technologia i nasza praca, skłaniał ich do przemyśleń i napawał entuzjazmem. Nie oznacza to jednak, że wprowadzają zmiany w swoich organizacjach bez zastanowienia się nad ich wpływem. Jak powiedziała Lakhwara: „Priorytetem dla większości dyrektorów działów IT jest przemyślany, istotny wzrost, ale nie za wszelką cenę”. W miarę jak postępuje nasz proces adaptacji, możemy korzystać ze spostrzeżeń liderów w dziedzinie IT oraz ich propozycji w zakresie efektywnego skalowania biznesu w dłuższym horyzoncie czasowym.

Obejrzyj „Work Innovation Summit”

Odkryj nową erę pracy dzięki ekskluzywnym materiałom filmowym z „Work Innovation Summit”, największego dorocznego wydarzenia organizowanego przez Asanę.

Powiązane zasoby

Artykuł

Przywództwo sytuacyjne: 4 style i cechy