arrow-left iconPrzeglądaj aplikacjeSplunkAsana Integration

Splunk + Asana

Zautomatyzuj pozyskiwanie dzienników audytu, alerty i wizualizacje za pomocą integracji Asana dla Splunk.

Zainstaluj Splunk dla Asany
Partner PremierStworzone przez Asanę

Kategorie

Zainstaluj Splunk dla Asany

Czym jest Splunk?

Splunk przekształca dane w działania, dzięki swojej platformie Data-to-Everything. Technologia firmy Splunk umożliwia zespołom ds. IT, bezpieczeństwa i operacji deweloperskich badanie, monitorowanie i analizowanie danych, by podejmować na nich działania na każdą skalę.

Dlaczego warto korzystać z integracji Splunk + Asana?

Integracja Splunk + Asana umożliwia superadministratorom w organizacjach Enterprise korzystanie z API dzienników audytu Asany za pomocą Splunk.

Dzięki tej integracji możesz wykorzystać wiodący system SIEM Splunk (Security Information and Event Management). Z jego pomocą administratorzy mogą badać, monitorować, analizować i podejmować działania w oparciu o dzienniki audytu z Asany.

Ta integracja jest dostępna dla klientów planów Splunk Enterprise i Splunk Cloud, a także jest zgodna z wspólnym modelem informacji CIM (Common Information Model).

Splunk

Jak połączyć Splunk z Asaną

Oto, jak skonfigurować integrację:

  1. Przejdź do aplikacji „Asana for Splunk” w Splunkbase, aby rozpocząć instalację. W zależności od konfiguracji Splunk, może być konieczne zainstalowanie aplikacji poprzez menu aplikacji na pasku górnym, a następnie za pośrednictwem opcji „Znajdź więcej aplikacji” lub „Zobacz więcej aplikacji”.
  2. Jeśli korzystasz z Splunk Cloud Classic, przejdź do „Inputs Data Manager” (Menedżer danych wejściowych, IDM). W przypadku korzystania z Splunk Cloud Victoria, przejdź do „Search Head” (Nagłówek wyszukiwania).
  3. W Konsoli administratora Asany, utwórz konto usługi i skopiuj identyfikator domeny z zakładki ustawień. Następnie wprowadź te wartości na stronie „Konfiguracja”.
  4. Przejdź do kroku uzupełniania informacji i wprowadź interwał pozyskiwania (w formacie sekundowym) między 30 a 300 sekundami (lub pięcioma minutami).
  5. Na tej samej stronie wprowadź zakres uzupełniania danych w polu „number of days” (liczba dni). Pamiętaj, że jeśli zostawisz to pole puste, podczas instalacji domyślnie zostanie ustawiona wartość 30 dni uzupełniania. Asana przechowuje dzienniki dla danych pozyskanych maksymalnie 90 dni wcześniej.
  6. Na koniec ustaw makro indeksu w „Search Head” (Nagłówek wyszukiwania). Możesz to zrobić przechodząc kolejno do Settings (Ustawienia) > Advanced Search (Wyszukiwanie zaawansowane) > Search Macros (Wyszukaj makra). Z tego poziomu kliknij „asana-index” i edytuj opis makra w następujący sposób „index={nazwa indeksu}”, a następnie kliknij „save” (zapisz). Pulpit nawigacyjny i załącznik Asana dla Splunk zostaną wypełnione po ukończeniu tego kroku.
  7. W zależności od wybranego zakresu uzupełniania danych, ich pełne pozyskanie może potrwać kilka godzin.

Uwaga: integracja Splunk + Asana jest obecnie dostępna dla klientów planu Enterprise.

Więcej informacji oraz pomoc

Więcej na temat używania integracji Splunk + Asana dowiesz się z Przewodnika Asany.

Jeśli masz pytania, uwagi lub potrzebujesz pomocy skontaktuj się z zespołem obsługi klienta Asany.

Współpracuj bez wysiłku dzięki Asanie

Od szczegółów po szerszy obraz – Asana organizuje pracę zespołów tak, aby było wiadomo, co jest do zrobienia, dlaczego jest to ważne i jak należy to wykonać. Jest prosta w obsłudze, a jednocześnie na tyle potężna, by zarządzać w niej całą firmą, a rozpoczęcie pracy jest darmowe. Dowiedz się więcej o Asanie już dziś.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz