OktaAsana Integration

Okta + Asana

Sprawnie zarządzaj hasłami oraz nazwami użytkowników i usprawnij proces konfiguracji użytkowników dzięki Okta.

Czym jest Okta?

Okta to platforma do zarządzania tożsamością, dzięki której zadbasz o bezpieczeństwo każdego użytkownika, od klientów po pracowników, poprzez logowanie jednokrotne, uwierzytelnianie wieloetapowe, zarządzanie cyklem życia i więcej.

Dlaczego warto korzystać z integracji Okta + Asana?

Zarządzanie użytkownikami i ręczne przydzielanie im uprawnień może być czasochłonne. System zarządzania tożsamościami w wielu domenach (SCIM) Okta + Asana, umożliwia zautomatyzowanie tego procesu, aby zespoły ds. IT mogły z powodzeniem obsługiwać wielu użytkowników i usprawnić swoje przepływy pracy.

Dzięki integracji Okta + Asana możesz:

 • Automatycznie aprowizować i anulować aprowizację użytkowników
 • Włączyć logowanie jednokrotne dla Asany za pomocą SAML
 • Powiązać użytkowników i grupy w Okta z zespołami w Asanie
 • Zaktualizować informacje w profilu użytkownika
 • Zaimportować użytkowników i zespoły z Asany do Okta

Jak połączyć Okta z Asaną

Oto, jak skonfigurować integrację:

 1. Zaloguj się do swojego konta superadministratora w Asanie.
 2. Przejdź do Konsoli administratora.
 3. Klikni „Dodaj konto usługi”.
 4. Dodanie konta usługi spowoduje wygenerowanie klucza API, którego możesz użyć w zakładce „Przydzielanie uprawnień” aplikacji Asana w Okta.
 5. Wprowadź token w polu „Token API”.
 6. Kliknij „Testuj poświadczenia API”, aby sprawdzić, czy token jest poprawnie skonfigurowany.
 7. Aby dowiedzieć się więcej, zajrzyj do Przewodnika Asany.

Więcej informacji oraz pomoc

Więcej na temat używania integracji Okta + Asana dowiesz się z Przewodnika Asany.

Jeśli masz pytania, uwagi lub potrzebujesz pomocy skontaktuj się z zespołem obsługi klienta Asany.

Współpracuj bez wysiłku dzięki Asanie

Od szczegółów po szerszy obraz – Asana organizuje pracę zespołów tak, aby było wiadomo, co jest do zrobienia, dlaczego jest to ważne i jak należy to wykonać. Jest prosta w obsłudze, a jednocześnie na tyle potężna, by zarządzać w niej całą firmą, a rozpoczęcie pracy jest darmowe. Dowiedz się więcej o Asanie już dziś.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz