Programvara för arbetsflödeshantering för team

Så att teamet alltid vet vem som gör vad och när.

Vad är arbetsflödeshantering?

Ett arbetsflöde är processen för hur du får saker gjorda. Det är ett system som gör arbetet effektivare och samtidigt håller alla koordinerade.

Hantering av arbetsflöden handlar om att bygga upp och spåra processer. Asana är som en bas för alla dina arbetsflöden: använd det som ett verktyg för att skapa arbetsflöden och spåra teamets arbete. Här är några exempel på vanliga arbetsflöden:

Asanas Gantt-diagram hjälper dig att organisera marknadsföringskampanjer hela vägen från planering till publicering.

Marknadsföringsteam kan spåra varje steg i kampanjhanteringen med Gantt-diagramliknande vyer i Asana, allt från planering till lansering och rapportering.

Med Asanas listvy kan du bygga produktöversikter genom enkla dra och släpp-funktioner.

Gör det enkelt att kartlägga produkter med en enkel listvy som gör det möjligt för ditt team att prioritera arbete, dokumentera backlogs och mycket mer.

Asanas listvy hjälper dig att organisera och visa hela din försäljningspipeline vilket gör det lättare att ta tillvara på nya möjligheter.

Med integreringar som Salesforce kan du effektivisera dina favoritverktyg och anpassa din försäljningspipeline i olika vyer som en lista, kalender eller tidslinje.

Med Asanas Kanban-tavelvy kan hela Scrum-teamet se vad som pågår, vad som är på gång eller är i backloggen.

Gå bortom listvyn med kanbantavlor med dra-och-släpp som hjälper produktutvecklings- och teknikteam att prioritera arbete och hantera kapacitet genom sprintplanering.

Asanas listvy gör det enkelt och skalbart att introducera nyanställda.

Spara tid genom att effektivisera vanliga ledarledda processer, t.ex. introduktion av nya medarbetare, med hjälp av arbetsflödesmallar.

Asana Product Screenshot

Använd Asana som programvara för arbetsflödeshantering

Anpassa arbetsflöden så att de passar ditt team och företagets behov – så att alla tar sig an rätt uppgifter vid rätt tidpunkt.

Läs mer om Asana

Tips för att skapa en bra arbetsflödeshantering

1. Bestäm hur och när du ska kommunicera

För att hålla alla samordnade kan du ställa in kommunikationsriktlinjer i förväg, ge alla klarhet angående övergripande mål, och uppmuntra teamsamarbete.

2. Effektivisera återkommande uppgifter

I allt från daglig uppgiftshantering till godkännandeprocesser kan arbetsflödesautomatisering hjälpa dig att spara tid på återkommande arbeten och repetitiva uppgifter.

3. Skapa en anpassningsbar intern kunskapsbas

Effektivisera dokumenthanteringen: underlätta informationsåtkomsten för medarbetare genom att skapa en användarvänlig och central resursdatabas.

4. Definiera ansvar och förväntningar redan från början

Var noga med att svara på de här frågorna för alla anpassade arbetsflöden så du kan undvika flaskhalsar: Vilka är de exakta leveranserna? Vem är ansvarig för varje moment? När bör varje uppgift vara klar?

5. Håll arbetsflödet enkelt och gör justeringar i realtid

Undvik att skapa alltför komplexa arbetsflöden. Håll det enkelt i början, och ha kontinuerlig kontakt med dina intressenter så du kan göra nödvändiga justeringar.

6. Inkludera ett målsättningssteg i teamets arbetsflöde

Att sätta upp mål hjälper teammedlemmar att förstå hur deras arbete bidrar till företagets mål och affärsprocesser.

Läs mer

Funktioner för arbetsflödeshantering i Asana

Skapat för dina projekt, arbetsflöden, mål och uppgifter.

Uppgifter

Skapa enkelt uppgifter till dig själv eller tilldela till en teamkollega.

Avsnitt

I Avsnitt kan du anpassa Asana för att matcha dina arbetsflöden och skapa strukturer i alla projekt.

Projektvyer

Se dina uppgifter i list-, tavel-, kalender- eller tidslinjevyn.

Start- och slutdatum

Tilldela deadliner när du vill säkerställa att varje uppgift blir slutförd i tid.

Meddelanden

Diskutera kring hur ett projekt förlöper för att bli mer samordnade och hålla uppe energin.

Uppgiftstilldelade

Ge varje uppgift en ägare för att förtydliga för alla vem som är ansvarig.

Se alla funktioner

Resultatinriktade team har förtroende för Asana

Danone logo
Deloitte logo
Nasa logo
United Way of Salt Lake logo
General Electric logo
Us Aid logo
New York Times logo
Spotify logo
Asana Product Screenshot

Asana är dynamiskt. Det har avsevärt förbättrat sättet på vilket vi visualiserar, hanterar och spårar arbete – och samarbetar.

Casey James, Kreativ verksamhetschef, Jones Knowles Ritchie

Hantera dina arbetsflödesprocesser med Asana i dag

Se varför miljontals människor använder Asana som sin arbetsflödeshanteringslösning för att kunna utföra ett bättre arbete.