Whitney Vige

Innehållsförfattare

Porträtt av Whitney Vige

Whitney Vige är innehållsförfattare på Asana där hon fokuserar på att hjälpa ledare att använda teknik för att dra nytta av innovation och driva smartare arbete. Innan Whitney började på Asana var hon ledare för ett innehållsmarknadsföringsteam och utvecklade innehållsstrategier för företag inom hälso- och sjukvård, livsmedelstjänster, teknik och detaljhandel. Whitney tycker fortfarande om en bra berättarutmaning, så länge den har ett tydligt arbetsgångsschema.