Alicia Raeburn

Innehållsförfattare

Porträtt av medarbetare Alicia Raeburn

Alicia Raeburn är innehållsförfattare på Asana. Hon hjälper till att ta fram det väsentliga i komplexa ämnen som berör arbete och omvandla dem till lättsmälta, intressanta lärdomar för ledare. I över sju år har Alicia skrivit och spridit sin berättarglädje inom branscher såsom resor, hälso- och sjukvård och nu också arbetsledning.

linkedin
LinkedIn profile of Alicia Raeburn
x-twitter
X (former Twitter) profile of Alicia Raeburn