WorkatoAsana Integration

Workato + Asana

Anpassa utlösare och åtgärder mellan Asana och andra verktyg i din stack för att hantera IT- och verksamhetsrelaterade projekt.

Vad är Workato?

Workato är en integrerings- och automatiseringsplattform som skapats så att IT och verksamheter kan införa arbetsflöden med säkerhet och kontroll.

Varför Workato + Asana?

Med Workato + Asana kan du skapa anpassade utlösare och åtgärder för att:

  • strömlinjeforma arbetsförfrågningar med intresseformulär
  • hantera anställdas scheman och ställa in realistiska deadliner med kalendern
  • övervaka statusen för projekt i realtid genom att använda portfolior
  • se hur mycket arbete teammedlemmarna har i olika projekt med arbetsbelastning.

Ansluta Workato + Asana

Så här installerar du integreringen:

  1. Se till att OAuth 2.0 ansluter Workato till din Asana-instans.
  2. Workato kommer begära att du loggar in på Asana genom att använda din vanliga inloggningsmetod.
  3. När det är klart är anslutningen färdig.

För mer information kan du gå till Workato-resursen om hur man skapar kraftfulla Asana-arbetsflöden.

Ta reda på mer och få support

För att lära dig mer om hur du kan använda Workato + Asana-integreringen kan du besöka supportsidan eller kontakta supportteamet på Workato-supporten.

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Det är enkelt att samarbeta med Asana

Från den lilla detaljen till den stora helheten hjälper Asana till att organisera teamarbetet för att alla ska veta vad, varför och hur. Det är gratis att komma igång med Asana. Plattformen är enkel att använda och tillräckligt kraftfull för att styra hela ditt företag. Läs mer om Asana i dag.

Asana fungerar med verktygen du redan använder