TypeformAsana Integration

Typeform + Asana

Skapa automatiskt en Asana-uppgift eller -underuppgift när du får ett svar i Typeform

Vad är Typeform?

Om du använder Typeform för att registrera förfrågningar, feedback, beställningar eller något annat som kräver ytterligare uppföljning, vill du förmodligen ha ett sätt att spåra alla svar när de kommer in. Det är här Asana kommer in.

Med Typeform för Asana-integreringen kan du enkelt automatisera processen för att konvertera svar från Typeform till Asana-uppgifter eller -underuppgifter. Länka dina uppgifter eller underuppgifter till ett projekt för att enkelt hitta dem.

Eftersom både Typeform och Asana är utformade för att underlätta samarbete, kan du genom den här integreringen tilldela roller till vissa svar och därigenom säkerställa att rätt personer blir meddelade när de behöver följa upp en aktivitet. Dessutom lagras alla frågor och svar från Typeform i varje nyskapad uppgift eller underuppgift, så att du och dina teammedlemmar har dem tillgängliga.

Skaffa Typeform + Asana

Det här är vad du behöver för att installera integreringen:

 • Ett Typeform-konto
 • ett Asana-konto

Så här installerar du den:

 1. För att kunna aktivera Typeform för Asana-integreringen måste du först publicera det Typeform-formulär du vill ansluta integreringen till.
 2. Klicka på knappen ”Publish” högst upp till höger i Typeform-verktyget och gå sedan till avsnittet ”Connect”. Bläddra ned i ”Connect”-panelen tills du kommer till Asana. Klicka sedan på ”Connect”.
 3. Du kommer att bli ombedd att bevilja Asana-integreringen åtkomst till dina Typeform-svar. Klicka på ”New Authentication” för att påbörja processen och klicka sedan på ”Accept” i popup-rutan. Skärmen därefter kommer att informera dig om att ditt Typeform-formulär är anslutet. Klicka på knappen ”Next” i det nedre högra hörnet.
 4. Du kommer ännu en gång att bli ombedd att bevilja Asana att ansluta till ditt Typeform-konto. Klicka på knappen ”Connect your Asana Account” och följ anvisningarna för att ange dina Asana-inloggningsuppgifter. Du kommer att se en grön popup-ruta med texten ”Authentication for Asana successfully created”. Klicka på knappen ”Next” i det nedre högra hörnet.
 5. Du måste nu välja den Asana-arbetsyta där du vill skapa uppgifter och underuppgifter. Alla arbetsytor som du är ansluten till finns tillgängliga i rullgardinsmenyn. Klicka på ”Next” när du har valt en arbetsyta.
 6. Välj nu det Asana-projekt där du vill skapa nya uppgifter eller underuppgifter. Om du vill skapa uppgifter och inte vill koppla uppgifter som ditt Typeform-konto har genererat till ett specifikt projekt ska du välja ”None” i rullgardinsmenyn. Om du vill skapa underuppgifter måste du koppla dem till ett Asana-projekt. Klicka på ”Next” när du har valt ett projekt i rullgardinsmenyn.
 7. På följande sida kommer du att bli tillfrågad om du vill att dina Typeform-svar ska genereras i Asana som uppgifter eller underuppgifter. Välj ett av alternativen i rullgardinsmenyn. Underuppgifter ska kopplas till en uppgift och vara en del av ett projekt. Klicka på knappen ”Next” när du har valt ett alternativ.
 8. Nu är det dags att välja ett avsnitt inom ditt Asana-projekt där du vill samla dina uppgifter. Klicka på knappen ”Next” när du har valt ett projekt.
 9. På följande sida ställer du in dina tilldelningsregler. Du kan välja vem du vill tilldela uppgifter eller underuppgifter till som standard och/eller baserat på tilldelningsregler som kopplas till vissa Typeform-svar. De här stegen är valfria – det är bara att trycka på knappen ”Next” för att gå vidare.
 10. Slutligen kopplar du dina Typeform-frågor till dina utvalda Asana-fält. Klicka på knappen ”Finish” när du är klar.
 11. Det var allt! Din Typeform för Asana-integrering är nu aktiv. Om du vill ändra eller ta bort integreringen kan du göra det i ”Connect”-panelen i Typeform. Anslut genom att klicka på de tre punkterna intill Asana-integreringen.

Ta reda på mer och få support

Om du vill lära dig mer om hur du kan använda Typeform och Asana-integreringen kan du besöka supportsidan eller skicka ett e-postmeddelande till support@typeform.com

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder