TestmoAsana Integration

Testmo + Asana

Lägg till, länka och gå till ärenden i Asana från Testmo under testning och testdesign.

Vad är Testmo?

Testmo är designad från grunden för moderna programvaruteam och är nästa generations testhanteringsverktyg som förenar testfall, testautomatisering och explorativ testning på en och samma plattform.

Testmo integrerar med Asana så att du kan lägga till nya ärenden från Testmo som uppgifter i Asana, länka Asana-ärenden från olika enheter såsom testresultat och testfall, och direkt rapportera och få tillgång till referensärenden.

Integreringen gör det möjligt för användare att lägga till nya ärenden i Asana under testning och design av testfall. Användare har även åtkomst till länkade Asana-uppgifter från tester, fall, körningar med mera från enhetssidor och ärenderapporter för att implementera Asana-testhantering med Testmo.

Saffa Testmo + Asana

Klicka här för mer detaljerade konfigurationsanvisningar för integreringen.

Ta reda på mer och få support

Om du vill lära dig mer om hur du kan använda Testmo + Asana-integreringen kan du besöka supportsidan eller skicka ett e-postmeddelande till contact@testmo.com

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder