arrow-left iconBläddra bland apparTestLodgeAsana Integration

TestLodge + Asana

Skapa och uppdatera buggar automatiskt i Asana när du utför tester.

Installera Asana för TestLodge
Plattformspartner

Ingår i

Installera Asana för TestLodge

Vad är TestLodge?

TestLodge är ett verktyg för hantering av testfall som integreras perfekt med Asana för att leverera en produktiv testupplevelse. När ett test misslyckas skapar TestLodge en automatisk Asana-uppgift med all relevant information som din utvecklare behöver för att hitta och åtgärda problemet.

Efter att alla fel har åtgärdats kan du även använda TestLodge för att hämta status för Asana-uppgifter för alla de misslyckade testerna inom testkörningen. Sedan kan du köra om testerna baserat på både TestLodges resultat och statusen för Asana-uppgifter, vilket gör det svårare att missa något.

Slutligen, samtidigt som den verifierar alla åtgärder, kan TestLodge ställas in så att den automatiskt lägger till kommentarer i befintliga felrapporter i Asana och stänger uppgifterna när alla problem är åtgärdade

Skaffa TestLodge + Asana

  1. Logga in på ditt TestLodge-konto
  2. Välj ”Issue Trackers” från sidomenyn och klicka för att skapa en ny integrering för att ge TestLodge åtkomst till ditt Asana-konto.
  3. Välj ”Asana” från den nedrullningsbara menyn och bekräfta genom att klicka på länken. Det här öppnar Asana så att du kan bevilja åtkomst.
  4. För att ange i vilket Asana-projekt du vill skapa TestLodge-uppgifter kan du redigera ett befintligt TestLodge-projekt, välja en nyinstallerad Asana-integrering och följa instruktionerna för att välja projekt-ID.
  5. Du är färdig! När ett test misslyckas skapas en Asana-uppgift automatiskt i bakgrunden.

Ta reda på mer och få support

Besök supportsidan för att ta reda på mer om hur du använder TestLodge + Asana-integreringen.

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder