TendiiAsana Integration

Tendii + Asana

Hantera tid och dokumentera resultat under distansmöten

Vad är Tendii?

Tendii är en arbetsyta för distansmöten som låter arrangörer följa en agenda, tilldela åtgärdsuppgifter och dela mötesanteckningar med team och klienter. Efter mötet kan arrangörerna skicka anteckningar och åtgärder till andra verktyg i arbetsflödet, t.ex Asana.

Skaffa Tendii + Asana

  1. Registrera dig till ett Tendii-teamkonto eller en gratis provperiod.
  2. Gå till fliken ”My Account” under ”Settings”.
  3. Följ instruktionerna för att ansluta ditt Asana-konto till Tendii.
  4. Välj ett Asana-projekt när du är ansluten. Du kan skapa uppgifter från åtgärdspunkter i Tendiis vy för mötessammanfattning och synkronisera dem med ditt Asana-projekt.

Ta reda på mer och få support

Besök supportsidan för att ta reda på mer om hur du använder Tendii + Asana-integreringen.

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder