StensulAsana Integration

Stensul + Asana

Minska tiden du lägger på att skapa e-postmeddelanden genom att skicka Stensul-e-postutkast till Asana.

Vad är Stensul?

Stensul Agile Email Creation är den första plattformen för att skapa e-postmeddelanden som är utformad för företag. Stensul minskar tiden för att skapa e-postmeddelanden med upp till 90 % och hjälper team att fokusera på att förbättra e-postprestandan. Med Stensul Email Creation HubTM lanserar team kampanjer snabbare genom att effektivisera samarbetsprocessen och förenkla skapandet för alla marknadsförare, för att kunna utforma e-postmeddelanden som ger resultat.

Med Stensul + Asana-integreringen kan användare skapa e-postutkast i Stensul och sedan skicka dem till Asana. För att använda integreringen måste man ha ett Asana-konto. E-postutkast från Stensul läggs till i befintliga uppgifter som en kommentar i ett specifikt Asana-projekt. Stensul kan ansluta till flera Asana-användarkonton vilket gör det möjligt att skicka ett utkast under en särskild Asana-användares namn.

Skaffa Stensul + Asana

Se till att ha både ett Asana-konto och ett Stensul-konto innan du ansluter den här integreringen.

Installera i Asana

 1. Gå till Asana-konsolen för utvecklare i din Asana-instans.
 2. Välj + Ny app för att skapa en ny app.
 3. Den nya appen kommer automatiskt att generera ett klient-ID och en klienthemlighet som kommer att användas i Stensul för att autentisera ditt konto.
 4. Lägg till ett namn för integreringen (det här nämns inte i Stensul).
 5. Lägg till följande omdirigerings-URL i det tillgängliga fältet (ersätt ditt Stensul-instansnamn där det är tillämpligt): https://[Instansnamn].stensul.com/auth/integrations/oauth-session/asana

Installera i Stensul

Observera att det endast är Stensul-administratörer som har åtkomst till integreringar.

 1. Gå till Stensul-integreringssidan i adminpanelen: https:/[Instansnamn].stensul.com/admin#/integrations/available
 2. Hitta ”Asana” på sidan och välj ”Connect” för att ansluta en ny Asana-integreringsinstans.
 3. Ange ett namn för att senare kunna identifiera integreringen.
 4. Ange klient-ID (som genererats automatiskt i Asana i stegen ovan).
 5. Ange klienthemligheten (som genererats automatiskt i Asana i stegen ovan).
 6. Välj ”Save”.
 7. När du har sparat informationen kommer du att omdirigeras till https://[Instansnamn].stensul.com/admin#/integrations
 8. Välj fliken ”Configure” i den nyligen skapade integreringen och logga in på ditt Asana-konto enligt anvisningarna.
 9. Välj den Asana-arbetsyta som du vill ansluta integreringen till i den nedrullningsbara menyn och välj ”Save”.
 10. Gå till Stensul-biblioteket där du vill använda Asana-integreringen: https://[Instansnamn].stensul.com/admin#/libraries
 11. När du har hittat biblioteket där du vill lägga till integreringen klickar du på ”Edit”. Du kommer nu att lägga till den nya integreringen i motsvarande Stensul-bibliotek.
 12. Aktivera fältet ”Enable Workflows” i bibliotekets vänstra sidofält.
 13. I fältets nedrullningsbara meny väljer du alla relevanta Asana-integreringsinstanser, som du identifierar med hjälp av namnet du angav vid installeringen. Du kan lägga till flera instanser i varje bibliotek (om tillämpligt).
 14. Välj ”Save” för att bekräfta uppdateringarna.

Använda integreringen

 1. Skapa ett e-postmeddelande i Stensul, i biblioteket med den aktiverade Asana-integreringen.
 2. När du är klar väljer du ”Send for Review”” i e-postverktyget och sedan ”Send outside Stensul”.
 3. En uppladdningsruta kommer att visas med de Asana-integreringar som har installerats.
 4. Användaren kommer att bli uppmanad att logga in på sitt Asana-konto.
 5. När inloggningen är klar kommer rutan att fyllas i med de kompatibla fälten för att skicka e-postmeddelandet till Asana.

Ta reda på mer och få support

Om du vill lära dig mer om hur du kan använda Stensul och Asana-integreringen kan du besöka supportsidan eller skicka ett e-postmeddelande till help@stensul.com

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder