Status HeroAsana Integration

Status Hero + Asana

Status Hero är en enkel app som spårar dagliga mål, aktivitetsloggar från dina verktyg och statusuppdateringar från teamet, på ett och samma ställe

Vad är Status Hero?

Ta dig bortom projektledningsbullret Be varje teammedlem att berätta, med en mening eller två, om de arbetar effektivt mot specifika mål. Korrelera målen med den realtidsaktivitet som kommit in från teamets verktyg.

Eliminera status- och stå-upp-möten ”Hör du mig?” ”Nej!” Något verkar alltid gå fel med möten där alla ska vara med och allt ska hanteras. Status Hero erbjuder det fulla värdet av ett statusmöte utan slöseri med tid, planering eller tekniska problem.

Anslut distansarbetande, virtuella eller utspridda team Status Hero samlar in och dokumenterar statusuppdateringar utanför arbetstid som annars skulle gå förlorade i e-postmeddelanden, jobbärenden eller chattloggar.

Inbyggda mål och ansvar Studier visar att dela mål offentligt ökar motivationen och viljan att prestera. Dra nytta av den positiva effekten med Status Hero.

Bättre programvaruuppskattningar När teammedlemmar har vant sig vid att sätta upp dagliga mål kommer de att bli bättre på att sätta upp förväntningar för sitt arbete. Du kommer då att lättare kunna ta fram realistiska uppskattningar av programvaruleveranser.

Främja transparens och förtroende Förtroende byggs upp när alla får förståelse för hur varje teammedlem bidrar. Större förtroende innebär snabbare beslut, smidigare samarbete, och i slutändan ett gladare och mer produktivt team.

Konfigurera projektinställningar

Gå till integreringssidan i teaminställningarna i ditt Status Hero-konto för att ställa in Asana i Status Hero. Öppna Asana-panelen och klicka på knappen ”Connect Asana”. Asana kommer sedan att be dig att godkänna integreringen.

När du är ansluten kan du välja de Asana-projekt du vill övervaka på integreringssidan. Använd ctrl+select (cmd+select på Mac) om du vill välja flera tavlor.

Ta reda på mer och få support

Om du vill lära dig mer om integreringen mellan Status Hero och Asana kan du besöka Status Hero-guiden eller skicka ett e-postmeddelande till support@statushero.com

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder