RootlyAsana Integration

Rootly + Asana

Synkronisera dina åtgärdspunkter i Rootly med Asana i ett enda klick

Vad är Rootly?

Med Rootly + Asana-integreringen kan du:

  • automatiskt skapa en Asana-uppgift från en åtgärdspunkt i Rootly
  • uppdatera uppgiftsinformation i Asana baserat på titel, beskrivning eller status för åtgärdspunkten i Rootly
  • Kommer snart: du behöver inte längre uppdatera status för en åtgärdspunkt om du redan har uppdaterat status för ditt Jira-ärende

Skaffa Rootly + Asana

Du måste vara inloggad som administratör i Rootly för att kunna installera Rootly + Asana-integreringen.

  1. Gå till sidan ”Integrations” i Rootly
  2. Klicka på ”Asana”
  3. Klicka på ”Setup”

Om du behöver mer support kan du ta hjälp av artikeln i Rootly-guiden.

Ta reda på mer och få support

Om du vill lära dig mer om hur du kan använda Rootly och Asana-integreringen kan du besöka supportsidan eller skicka ett e-postmeddelande till support@rootly.io

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder