arrow-left iconBläddra bland apparRollbarAsana Integration

Rollbar + Asana

Omvandla applikationsfel loggade i Rollbar till uppgifter i Asana-projekt

Installera Asana för Rollbar
Plattformspartner

Ingår i

Installera Asana för Rollbar

Vad är Rollbar?

Genom att integrera Rollbars felövervakning i realtid med Asana får team tillgång till:

 • Omedelbar gruppering och aggregering av fel: fel grupperas efter grundorsak och omvandlar 1 000 fall med samma fel till 1 Asana-uppgift.
 • Enkla arbetsflöden och prioriteringar: upptäck felen som har störst inverkan och skapa omedelbart Asana-uppgifter med utförliga data, kontextuell information och felanalyser.
 • Snabbare lösningar: möjlighet att felsöka, distribuera korrigeringar och spåra regressioner snabbare genom att automatiskt förflytta feldata mellan Rollbar och Asana.

Integrera Rollbar med Asana

För att skapa uppgifter i ditt Asana-konto måste minst en användare i ditt Rollbar-konto auktorisera Rollbar att få åtkomst till Asana.

 • Klicka på din avatar och välj ”User Settings”.
 • Klicka på ”Connected Accounts” och välj ”Asana”.
 • Klicka på ”Connect to Asana” och slutför sedan auktoriseringsflödet.

Konfigurera projektinställningar

I Rollbar konfigurerar du Asana-integreringen per projekt.

 • Klicka på ”Settings” och därefter på ”Notifications”.
 • Klicka på ”Asana”.
 • Välj vilken auktoriseringstoken du vill använda för att skapa och uppdatera Asana-uppgifter, samt en arbetsyta eller ett team där du vill placera uppgifterna, och klicka sedan på ”Save Settings”.
 • Ange vilka regler du vill ha för att automatiskt skapa och uppdatera Asana-uppgifter. Mer information om tillgängliga alternativ finns i vår problemspårningsguide.
 • Klicka på ”Send Test Notification” för att säkerställa att ditt konto är korrekt konfigurerat. Om det lyckas kommer du att se en länk till den skapade testuppgiften.
 • Ställ in växlingsikonen på ”Enabled” för att aktivera Asana-integreringen.

Ta reda på mer och få support

Om du vill lära dig mer om hur du kan använda integreringen mellan Rollbar och Asana kan du besöka Rollbar-guiden eller skicka ett e-postmeddelande till support@rollbar.com

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder